Đại lý xổ số chỉ có thể kinh doanh 1 hay nhiều loại hình xổ số

21/06/2018 11:22 AM

Đại lý xổ số chỉ có thể kinh doanh 1 hay nhiều loại hình xổ số?

Đại lý xổ số chỉ có thể kinh doanh 1 hay nhiều loại hình xổ số

Các cá nhân, tổ chức đăng ký làm đại lý xổ số của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ Đô có thể kinh doanh nhiều loại hình xổ số bao gồm: xổ số truyền thống, xổ số lô tô và xổ số điện toán tại một hoặc nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.