Xổ số lô tô

20/06/2018 14:38 PM

Xổ số Lô tô là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn các chữ số để tham gia dự thưởng và việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé xổ số.

Xổ số lô tô

Xổ số Lô tô là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn các chữ số để tham gia dự thưởng và việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé xổ số.

Đây là loại hình xổ số mới được Công ty đưa vào phát hành từ 01/04/1994 nhằm từng bước hình thành nên một thị trường xổ số phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của người dân, góp phong phú thêm cho các loại hình xổ số kiến thiết truyền thống và đặc biệt là để góp phần đấu tranh hạn chế tệ nạn số đề.

Hiện nay, hàng ngày Công ty đang phát hành các trò chơi Lô tô 2 số, 3 số, 4 số; Lô tô 2 cặp số, 3 cặp số, 4 cặp số.

 

Cơ cấu giải thưởng

1. Xổ số Lô tô 2 số

 
 • Mệnh giá vé: 5.000 đ, 10.000 đ và 20.000 đ
 • Hình thức: vé thủ công và xổ số điện toán
 • Cách chơi: Người chơi chọn một số có 2 chữ số từ 00 đến 99 và so với kết quả 2 số cuối của giải Đặc biệt và 2 số cuối của giải Nhất xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

Giải thưởng

Giá trị giải thưởng

Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt

70 lần mệnh giá vé mua

Vé trúng 2 số cuối của giải Nhất

Bằng mệnh giá vé mua

Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt và 2 số cuối của giải Nhất

71 lần mệnh giá vé mua

   

2. Xổ số Lô tô 3 số

 
 • Mệnh giá vé: 5.000 đ, 10.000 đ và 20.000 đ
 • Hình thức: vé thủ công và xổ số điện toán
 • Cách chơi: Người chơi chọn một số có 3 chữ số từ 000 đến 999 và so với kết quả 3 số cuối của giải Đặc biệt và 3 số cuối của giải Nhất xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

Giải thưởng

Giá trị giải thưởng

Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt

420 lần mệnh giá vé mua

Vé trúng 3 số cuối của giải Nhất

20 lần mệnh giá vé mua

Khuyến khích: Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt

5 lần mệnh giá vé mua

Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt và 3 số cuối của giải Nhất

440 lần mệnh giá vé mua

Vé trúng 3 số cuối của giải Nhất và 2 số cuối của giải Đặc biệt

25 lần mệnh giá vé mua

Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt, 3 số cuối giải Nhất và trùng 1 trong 3 lần quay giải 6

445 lần mệnh giá vé mua

Vé trúng 3 số cuối giải Đặc biệt và 1 trong 3 lần quay giải 6

425 lần mệnh giá vé mua

Vé trúng 2 số cuối giải Đặc biệt, 3 số cuối giải Nhất và 1 trong 3 lần quay giải 6

30 lần mệnh giá vé mua

Vé trúng 3 số cuối giải Nhất và 1 trong 3 lần quay giải 6

25 lần mệnh giá vé mua

Vé trúng 2 số cuối giải Đặc biệt và 1 trong 3 lần quay giải 6

10 lần mệnh giá vé mua

Vé trúng 1 trong 3 lần quay của giải 6

5 lần mệnh giá vé mua

 

3. Xổ số Lô tô 4 số

 
 • Mệnh giá vé: 5.000 đ 
 • Hình thức: vé thủ công
 • Cách chơi: Người chơi chọn một số có 4 chữ số từ 0000 đến 9999 và so với kết quả 4 số cuối của giải Đặc biệt xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.
 

Giải thưởng

Giá trị giải thưởng

Vé trúng 4 số cuối của giải Đặc biệt

1.200 lần mệnh giá vé mua

Khuyến khích: 3 số cuối của giải Đặc biệt

50 lần mệnh giá vé mua

Khuyến khích: 2 số cuối của giải Đặc biệt

5 lần mệnh giá vé mua

 

4. Xổ số Lô tô 2, 3, 4 cặp số

 
 • Mệnh giá vé: 5.000 đ, 10.000 đ và 20.000 đ
 • Hình thức: vé thủ công và xổ số điện toán
 • Cách chơi: Người chơi chọn 2, 3, 4 số có 2 chữ số từ 00 đến 99
 

Giải thưởng

Giá trị giải thưởng

Lô tô 2 cặp số

 

Trúng cả 2 cặp số và 2 cặp số trùng 2 lần quay

15 lần mệnh giá vé mua

Trúng cả 2 cặp số và 2 cặp số trùng 1 lần quay

10 lần mệnh giá vé mua

Khuyến khích: trúng 1 cặp số trùng 2 lần quay

Bằng mệnh giá vé mua

Lô tô 3 cặp số

 

Trúng cả 3 cặp số và 3 cặp số trùng 2 lần quay

60 lần mệnh giá vé mua

Trúng cả 3 cặp số và 3 cặp số trùng 1 lần quay

45 lần mệnh giá vé mua

Khuyến khích: trúng 2 trong 3 cặp số và 2 cặp số trùng 2 lần quay

10 lần mệnh giá vé mua

Khuyến khích: trúng 2 trong 3 cặp số và 1 cặp số trùng 2 lần quay

 2 lần mệnh giá vé mua

Lô tô 4 cặp số

 

Trúng cả 4 cặp số và 4 cặp số trùng 2 lần quay

1.000 lần mệnh giá vé mua

Trúng cả 4 cặp số

110 lần mệnh giá vé mua

Khuyến khích: trúng 3 trong 4 cặp số và 3 cặp số trùng 2 lần quay

30 lần mệnh giá vé mua

Khuyến khích: trúng 3 trong 4 cặp số và 2 cặp số trùng 2 lần quay

15 lần mệnh giá vé mua

Khuyến khích: trúng 3 trong 4 cặp số và 1 cặp số trùng 2 lần quay

5 lần mệnh giá vé mua