Kết quả xổ số Điện Toán 6x36

Mở thưởng ngày 19/06/2021

 • 03
 • 04
 • 09
 • 12
 • 20
 • 34

Mở thưởng ngày 16/06/2021

 • 01
 • 15
 • 22
 • 24
 • 28
 • 32

Mở thưởng ngày 12/06/2021

 • 02
 • 08
 • 17
 • 28
 • 32
 • 35

Mở thưởng ngày 09/06/2021

 • 04
 • 14
 • 15
 • 18
 • 33
 • 36

Mở thưởng ngày 05/06/2021

 • 01
 • 09
 • 13
 • 15
 • 23
 • 24

Mở thưởng ngày 02/06/2021

 • 05
 • 06
 • 07
 • 10
 • 18
 • 28

Chọn ngày