Kết quả xổ số Điện Toán 6x36

Mở thưởng ngày 18/09/2019

 • 30
 • 08
 • 22
 • 32
 • 15
 • 06

Mở thưởng ngày 14/09/2019

 • 16
 • 29
 • 13
 • 30
 • 22
 • 11

Mở thưởng ngày 11/09/2019

 • 10
 • 15
 • 08
 • 28
 • 17
 • 26

Mở thưởng ngày 07/09/2019

 • 01
 • 04
 • 16
 • 17
 • 20
 • 36

Mở thưởng ngày 04/09/2019

 • 04
 • 06
 • 07
 • 09
 • 28
 • 30

Chọn ngày