Kết quả xổ số Điện Toán 6x36

Mở thưởng ngày 15/07/2020

 • 13
 • 12
 • 36
 • 14
 • 07
 • 15

Mở thưởng ngày 11/07/2020

 • 02
 • 05
 • 03
 • 33
 • 15
 • 09

Mở thưởng ngày 08/07/2020

 • 02
 • 18
 • 05
 • 04
 • 13
 • 34

Mở thưởng ngày 01/07/2020

 • 21
 • 02
 • 20
 • 32
 • 29
 • 09

Chọn ngày