Kết quả xổ số Điện Toán 6x36

Mở thưởng ngày 18/03/2023

 • 16
 • 08
 • 18
 • 19
 • 07
 • 27
Giải đặc biệt: 2.768.545.500 đồng

Mở thưởng ngày 15/03/2023

 • 16
 • 17
 • 32
 • 14
 • 29
 • 30
Giải đặc biệt: 2.755.516.500 đồng

Mở thưởng ngày 11/03/2023

 • 05
 • 27
 • 32
 • 13
 • 19
 • 10
Giải đặc biệt: 2.739.853.500 đồng

Mở thưởng ngày 08/03/2023

 • 07
 • 22
 • 25
 • 12
 • 16
 • 34
Giải đặc biệt: 2.725.825.500 đồng

Mở thưởng ngày 04/03/2023

 • 33
 • 13
 • 20
 • 30
 • 16
 • 02
Giải đặc biệt: 2.708.962.500 đồng

Mở thưởng ngày 01/03/2023

 • 26
 • 13
 • 05
 • 11
 • 36
 • 10
Giải đặc biệt: 2.694.994.500 đồng

Mở thưởng ngày 25/02/2023

 • 31
 • 25
 • 35
 • 10
 • 32
 • 29
Giải đặc biệt: 2.680.975.500 đồng

Mở thưởng ngày 22/02/2023

 • 13
 • 01
 • 10
 • 16
 • 06
 • 22
Giải đặc biệt: 2.667.556.500 đồng

Chọn ngày