Kết quả xổ số Điện Toán 6x36

Mở thưởng ngày 22/05/2024

 • 10
 • 17
 • 26
 • 13
 • 01
 • 07
Giải đặc biệt: 4.452.511.500 đồng

Mở thưởng ngày 18/05/2024

 • 13
 • 35
 • 36
 • 11
 • 31
 • 09
Giải đặc biệt: 4.444.065.000 đồng

Mở thưởng ngày 15/05/2024

 • 10
 • 30
 • 21
 • 22
 • 27
 • 04
Giải đặc biệt: 4.435.689.000 đồng

Mở thưởng ngày 11/05/2024

 • 30
 • 19
 • 33
 • 32
 • 22
 • 23
Giải đặc biệt: 4.426.866.000 đồng

Mở thưởng ngày 08/05/2024

 • 04
 • 13
 • 05
 • 31
 • 02
 • 14
Giải đặc biệt: 4.418.416.500 đồng

Mở thưởng ngày 04/05/2024

 • 07
 • 35
 • 14
 • 33
 • 12
 • 02
Giải đặc biệt: 4.410.417.000 đồng

Mở thưởng ngày 01/05/2024

 • 24
 • 04
 • 03
 • 15
 • 22
 • 25
Giải đặc biệt: 4.402.489.500 đồng

Mở thưởng ngày 27/04/2024

 • 14
 • 32
 • 33
 • 34
 • 06
 • 27
Giải đặc biệt: 4.395.586.500 đồng

Chọn ngày