Kết quả xổ số Điện Toán 6x36

Mở thưởng ngày 20/07/2019

 • 24
 • 04
 • 03
 • 18
 • 02
 • 30

Mở thưởng ngày 17/07/2019

 • 02
 • 09
 • 13
 • 31
 • 33
 • 34

Mở thưởng ngày 13/07/2019

 • 18
 • 36
 • 06
 • 16
 • 23
 • 29

Mở thưởng ngày 10/07/2019

 • 02
 • 23
 • 24
 • 29
 • 01
 • 28

Mở thưởng ngày 06/07/2019

 • 34
 • 10
 • 18
 • 23
 • 01
 • 07

Mở thưởng ngày 03/07/2019

 • 34
 • 09
 • 07
 • 15
 • 10
 • 03

Chọn ngày