Kết quả xổ số Điện Toán 6x36

Mở thưởng ngày 23/09/2023

 • 35
 • 27
 • 15
 • 29
 • 08
 • 14
Giải đặc biệt: 3.702.979.500 đồng

Mở thưởng ngày 20/09/2023

 • 22
 • 34
 • 35
 • 08
 • 16
 • 02
Giải đặc biệt: 3.677.970.000 đồng

Mở thưởng ngày 16/09/2023

 • 36
 • 27
 • 35
 • 03
 • 13
 • 06
Giải đặc biệt: 3.650.385.000 đồng

Mở thưởng ngày 13/09/2023

 • 21
 • 22
 • 20
 • 26
 • 10
 • 14
Giải đặc biệt: 3.622.360.500 đồng

Mở thưởng ngày 09/09/2023

 • 25
 • 20
 • 07
 • 14
 • 30
 • 23
Giải đặc biệt: 3.590.940.000 đồng

Mở thưởng ngày 06/09/2023

 • 32
 • 26
 • 14
 • 04
 • 27
 • 31
Giải đặc biệt: 3.564.592.500 đồng

Mở thưởng ngày 02/09/2023

 • 28
 • 31
 • 09
 • 22
 • 24
 • 03
Giải đặc biệt: 3.542.457.000 đồng

Mở thưởng ngày 30/08/2023

 • 07
 • 11
 • 17
 • 15
 • 27
 • 07
Giải đặc biệt: 3.519.427.500 đồng

Chọn ngày