Kết quả xổ số Điện Toán 6x36

Mở thưởng ngày 18/01/2020

 • 26
 • 04
 • 18
 • 30
 • 29
 • 10

Mở thưởng ngày 15/01/2020

 • 24
 • 22
 • 30
 • 29
 • 33
 • 04

Mở thưởng ngày 11/01/2020

 • 24
 • 18
 • 22
 • 25
 • 33
 • 02

Mở thưởng ngày 08/01/2020

 • 19
 • 30
 • 22
 • 06
 • 28
 • 20

Mở thưởng ngày 04/01/2020

 • 25
 • 09
 • 35
 • 23
 • 01
 • 06

Mở thưởng ngày 01/01/2020

 • 10
 • 24
 • 27
 • 12
 • 22
 • 25

Chọn ngày