Kết quả xổ số Điện Toán 6x36

Mở thưởng ngày 23/09/2020

 • 22
 • 35
 • 34
 • 02
 • 15
 • 21

Mở thưởng ngày 19/09/2020

 • 04
 • 32
 • 20
 • 01
 • 02
 • 25

Mở thưởng ngày 16/09/2020

 • 13
 • 01
 • 30
 • 02
 • 26
 • 35

Mở thưởng ngày 12/09/2020

 • 03
 • 04
 • 07
 • 10
 • 09
 • 08

Mở thưởng ngày 09/09/2020

 • 34
 • 12
 • 26
 • 04
 • 36
 • 13

Mở thưởng ngày 05/09/2020

 • 03
 • 27
 • 25
 • 36
 • 21
 • 17

Chọn ngày