Kết quả xổ số Điện Toán 6x36

Mở thưởng ngày 26/01/2022

 • 06
 • 12
 • 14
 • 18
 • 19
 • 35

Mở thưởng ngày 22/01/2022

 • 11
 • 12
 • 18
 • 19
 • 33
 • 36

Mở thưởng ngày 19/01/2022

 • 04
 • 07
 • 15
 • 20
 • 35
 • 36

Mở thưởng ngày 15/01/2022

 • 11
 • 18
 • 19
 • 23
 • 27
 • 34

Mở thưởng ngày 12/01/2022

 • 08
 • 13
 • 20
 • 21
 • 29
 • 34

Mở thưởng ngày 08/01/2022

 • 03
 • 08
 • 13
 • 22
 • 34
 • 36

Chọn ngày