Kết quả xổ số Điện Toán 6x36

Mở thưởng ngày 19/01/2019

 • 03
 • 05
 • 09
 • 23
 • 30
 • 33

Mở thưởng ngày 16/01/2019

 • 07
 • 11
 • 16
 • 23
 • 31
 • 32

Mở thưởng ngày 12/01/2019

 • 04
 • 06
 • 12
 • 13
 • 32
 • 35

Mở thưởng ngày 09/01/2019

 • 11
 • 25
 • 01
 • 12
 • 26
 • 33

Mở thưởng ngày 05/01/2019

 • 03
 • 05
 • 14
 • 23
 • 34
 • 35

Mở thưởng ngày 02/01/2019

 • 19
 • 03
 • 02
 • 24
 • 36
 • 08

Chọn ngày