Kết quả xổ số Điện Toán 1-2-3

Mở thưởng ngày 04/07/2022

 • 3
 • 52
 • 132

Mở thưởng ngày 03/07/2022

 • 0
 • 11
 • 928

Mở thưởng ngày 02/07/2022

 • 3
 • 76
 • 595

Mở thưởng ngày 01/07/2022

 • 8
 • 02
 • 975

Mở thưởng ngày 30/06/2022

 • 1
 • 61
 • 517

Mở thưởng ngày 29/06/2022

 • 0
 • 31
 • 459

Mở thưởng ngày 28/06/2022

 • 3
 • 09
 • 852

Mở thưởng ngày 27/06/2022

 • 4
 • 36
 • 073

Mở thưởng ngày 26/06/2022

 • 2
 • 29
 • 934

Mở thưởng ngày 25/06/2022

 • 0
 • 96
 • 295

Mở thưởng ngày 24/06/2022

 • 9
 • 41
 • 471

Chọn ngày