Kết quả xổ số Điện Toán 1-2-3

Mở thưởng ngày 27/09/2021

 • 6
 • 62
 • 969

Mở thưởng ngày 26/09/2021

 • 7
 • 03
 • 768

Mở thưởng ngày 25/09/2021

 • 6
 • 83
 • 585

Mở thưởng ngày 24/09/2021

 • 5
 • 82
 • 677

Mở thưởng ngày 23/09/2021

 • 1
 • 32
 • 526

Mở thưởng ngày 22/09/2021

 • 9
 • 98
 • 194

Mở thưởng ngày 21/09/2021

 • 4
 • 78
 • 047

Chọn ngày