Kết quả xổ số điện toán Thần Tài 4

Mở thưởng ngày 27/09/2021

 • 0
 • 3
 • 8
 • 7

Mở thưởng ngày 26/09/2021

 • 2
 • 6
 • 7
 • 5

Mở thưởng ngày 25/09/2021

 • 7
 • 8
 • 5
 • 0

Mở thưởng ngày 24/09/2021

 • 5
 • 3
 • 7
 • 7

Mở thưởng ngày 23/09/2021

 • 0
 • 6
 • 7
 • 6

Mở thưởng ngày 22/09/2021

 • 6
 • 5
 • 8
 • 4

Mở thưởng ngày 21/09/2021

 • 5
 • 1
 • 5
 • 5

Chọn ngày