Kết quả xổ số điện toán Thần Tài 4

Mở thưởng ngày 22/07/2019

 • 2
 • 9
 • 3
 • 9

Mở thưởng ngày 21/07/2019

 • 7
 • 6
 • 3
 • 3

Mở thưởng ngày 20/07/2019

 • 2
 • 9
 • 0
 • 2

Mở thưởng ngày 19/07/2019

 • 2
 • 7
 • 0
 • 3

Mở thưởng ngày 18/07/2019

 • 6
 • 7
 • 7
 • 9

Mở thưởng ngày 17/07/2019

 • 0
 • 9
 • 7
 • 6

Mở thưởng ngày 16/07/2019

 • 3
 • 9
 • 3
 • 0

Mở thưởng ngày 15/07/2019

 • 6
 • 7
 • 1
 • 9

Mở thưởng ngày 14/07/2019

 • 4
 • 2
 • 5
 • 3

Mở thưởng ngày 13/07/2019

 • 4
 • 4
 • 0
 • 6

Mở thưởng ngày 12/07/2019

 • 4
 • 7
 • 3
 • 2

Mở thưởng ngày 11/07/2019

 • 0
 • 4
 • 8
 • 3

Mở thưởng ngày 10/07/2019

 • 0
 • 0
 • 1
 • 4

Mở thưởng ngày 09/07/2019

 • 1
 • 5
 • 5
 • 4

Mở thưởng ngày 08/07/2019

 • 0
 • 9
 • 5
 • 6

Mở thưởng ngày 07/07/2019

 • 8
 • 4
 • 9
 • 1

Mở thưởng ngày 06/07/2019

 • 2
 • 2
 • 0
 • 8

Mở thưởng ngày 05/07/2019

 • 4
 • 9
 • 1
 • 5

Mở thưởng ngày 04/07/2019

 • 9
 • 3
 • 2
 • 4

Mở thưởng ngày 03/07/2019

 • 7
 • 1
 • 7
 • 7

Mở thưởng ngày 02/07/2019

 • 6
 • 7
 • 3
 • 1

Chọn ngày