Kết quả xổ số điện toán Thần Tài 4

Mở thưởng ngày 05/08/2020

 • 1
 • 1
 • 9
 • 3

Mở thưởng ngày 04/08/2020

 • 6
 • 1
 • 7
 • 0

Mở thưởng ngày 03/08/2020

 • 7
 • 6
 • 0
 • 8

Mở thưởng ngày 02/08/2020

 • 8
 • 9
 • 0
 • 6

Mở thưởng ngày 01/08/2020

 • 9
 • 8
 • 8
 • 7

Mở thưởng ngày 31/07/2020

 • 8
 • 0
 • 5
 • 6

Mở thưởng ngày 30/07/2020

 • 9
 • 7
 • 5
 • 4

Mở thưởng ngày 29/07/2020

 • 8
 • 1
 • 4
 • 8

Mở thưởng ngày 28/07/2020

 • 8
 • 1
 • 7
 • 1

Mở thưởng ngày 27/07/2020

 • 0
 • 7
 • 6
 • 6

Mở thưởng ngày 26/07/2020

 • 9
 • 6
 • 1
 • 7

Chọn ngày