Kết quả xổ số điện toán Thần Tài 4

Mở thưởng ngày 03/03/2021

 • 9
 • 9
 • 7
 • 7

Mở thưởng ngày 02/03/2021

 • 4
 • 5
 • 0
 • 9

Mở thưởng ngày 01/03/2021

 • 9
 • 9
 • 1
 • 1

Mở thưởng ngày 28/02/2021

 • 3
 • 6
 • 4
 • 1

Mở thưởng ngày 27/02/2021

 • 7
 • 2
 • 4
 • 8

Mở thưởng ngày 26/02/2021

 • 4
 • 2
 • 4
 • 9

Mở thưởng ngày 25/02/2021

 • 7
 • 4
 • 7
 • 0

Mở thưởng ngày 24/02/2021

 • 6
 • 2
 • 3
 • 5

Mở thưởng ngày 23/02/2021

 • 7
 • 5
 • 1
 • 0

Mở thưởng ngày 22/02/2021

 • 3
 • 9
 • 9
 • 5

Chọn ngày