Kết quả xổ số điện toán Thần Tài 4

Mở thưởng ngày 07/12/2019

 • 3
 • 1
 • 0
 • 0

Mở thưởng ngày 06/12/2019

 • 3
 • 5
 • 8
 • 4

Mở thưởng ngày 05/12/2019

 • 1
 • 7
 • 8
 • 9

Mở thưởng ngày 04/12/2019

 • 0
 • 9
 • 9
 • 8

Mở thưởng ngày 03/12/2019

 • 1
 • 7
 • 6
 • 6

Mở thưởng ngày 02/12/2019

 • 5
 • 7
 • 3
 • 8

Mở thưởng ngày 01/12/2019

 • 2
 • 8
 • 7
 • 4

Mở thưởng ngày 30/11/2019

 • 9
 • 2
 • 4
 • 3

Mở thưởng ngày 29/11/2019

 • 9
 • 4
 • 6
 • 6

Mở thưởng ngày 28/11/2019

 • 4
 • 5
 • 0
 • 1

Mở thưởng ngày 27/11/2019

 • 0
 • 5
 • 5
 • 0

Chọn ngày