Kết quả xổ số điện toán Thần Tài 4

Mở thưởng ngày 04/07/2022

 • 6
 • 3
 • 0
 • 3

Mở thưởng ngày 03/07/2022

 • 6
 • 7
 • 1
 • 9

Mở thưởng ngày 02/07/2022

 • 0
 • 5
 • 3
 • 3

Mở thưởng ngày 01/07/2022

 • 3
 • 5
 • 0
 • 0

Mở thưởng ngày 30/06/2022

 • 3
 • 8
 • 2
 • 8

Mở thưởng ngày 29/06/2022

 • 0
 • 6
 • 0
 • 1

Mở thưởng ngày 28/06/2022

 • 6
 • 0
 • 9
 • 4

Mở thưởng ngày 27/06/2022

 • 3
 • 0
 • 5
 • 6

Mở thưởng ngày 26/06/2022

 • 8
 • 4
 • 3
 • 6

Mở thưởng ngày 25/06/2022

 • 5
 • 3
 • 3
 • 2

Mở thưởng ngày 24/06/2022

 • 6
 • 0
 • 5
 • 5

Chọn ngày