Kết quả xổ số điện toán Thần Tài 4

Mở thưởng ngày 20/03/2023

 • 0
 • 0
 • 8
 • 3

Mở thưởng ngày 19/03/2023

 • 2
 • 5
 • 6
 • 1

Mở thưởng ngày 18/03/2023

 • 3
 • 6
 • 2
 • 4

Mở thưởng ngày 17/03/2023

 • 0
 • 7
 • 5
 • 6

Mở thưởng ngày 16/03/2023

 • 6
 • 3
 • 9
 • 4

Mở thưởng ngày 15/03/2023

 • 0
 • 7
 • 6
 • 2

Mở thưởng ngày 14/03/2023

 • 2
 • 3
 • 5
 • 7

Mở thưởng ngày 13/03/2023

 • 0
 • 8
 • 9
 • 1

Mở thưởng ngày 12/03/2023

 • 2
 • 3
 • 8
 • 2

Mở thưởng ngày 11/03/2023

 • 3
 • 4
 • 0
 • 3

Mở thưởng ngày 10/03/2023

 • 3
 • 3
 • 3
 • 6

Mở thưởng ngày 09/03/2023

 • 6
 • 1
 • 8
 • 1

Mở thưởng ngày 08/03/2023

 • 1
 • 0
 • 5
 • 1

Mở thưởng ngày 07/03/2023

 • 2
 • 6
 • 9
 • 4

Mở thưởng ngày 06/03/2023

 • 1
 • 1
 • 8
 • 9

Mở thưởng ngày 05/03/2023

 • 6
 • 5
 • 6
 • 2

Mở thưởng ngày 04/03/2023

 • 8
 • 6
 • 8
 • 4

Mở thưởng ngày 03/03/2023

 • 9
 • 7
 • 6
 • 5

Mở thưởng ngày 02/03/2023

 • 2
 • 3
 • 3
 • 1

Mở thưởng ngày 01/03/2023

 • 8
 • 3
 • 9
 • 6

Chọn ngày