Kết quả xổ số điện toán Thần Tài 4

Mở thưởng ngày 22/06/2024

 • 3
 • 9
 • 0
 • 3

Mở thưởng ngày 21/06/2024

 • 6
 • 1
 • 5
 • 0

Mở thưởng ngày 20/06/2024

 • 9
 • 2
 • 3
 • 2

Mở thưởng ngày 19/06/2024

 • 0
 • 7
 • 9
 • 5

Mở thưởng ngày 18/06/2024

 • 9
 • 2
 • 6
 • 8

Mở thưởng ngày 17/06/2024

 • 1
 • 8
 • 4
 • 6

Mở thưởng ngày 16/06/2024

 • 4
 • 3
 • 6
 • 3

Mở thưởng ngày 15/06/2024

 • 1
 • 0
 • 4
 • 9

Mở thưởng ngày 14/06/2024

 • 6
 • 6
 • 4
 • 5

Mở thưởng ngày 13/06/2024

 • 3
 • 8
 • 3
 • 1

Mở thưởng ngày 12/06/2024

 • 8
 • 5
 • 3
 • 9

Mở thưởng ngày 11/06/2024

 • 5
 • 0
 • 1
 • 7

Mở thưởng ngày 10/06/2024

 • 8
 • 7
 • 6
 • 2

Mở thưởng ngày 09/06/2024

 • 0
 • 9
 • 7
 • 9

Mở thưởng ngày 08/06/2024

 • 7
 • 9
 • 2
 • 0

Mở thưởng ngày 07/06/2024

 • 8
 • 3
 • 4
 • 7

Mở thưởng ngày 06/06/2024

 • 9
 • 8
 • 2
 • 2

Mở thưởng ngày 05/06/2024

 • 6
 • 8
 • 7
 • 1

Mở thưởng ngày 04/06/2024

 • 5
 • 8
 • 8
 • 0

Mở thưởng ngày 03/06/2024

 • 5
 • 7
 • 4
 • 3

Mở thưởng ngày 02/06/2024

 • 7
 • 0
 • 4
 • 8

Chọn ngày