Kết quả xổ số điện toán Thần Tài 4

Mở thưởng ngày 19/01/2020

 • 7
 • 1
 • 8
 • 4

Mở thưởng ngày 18/01/2020

 • 6
 • 4
 • 4
 • 7

Mở thưởng ngày 17/01/2020

 • 0
 • 0
 • 1
 • 9

Mở thưởng ngày 16/01/2020

 • 1
 • 3
 • 6
 • 7

Mở thưởng ngày 15/01/2020

 • 2
 • 2
 • 7
 • 2

Mở thưởng ngày 14/01/2020

 • 8
 • 3
 • 5
 • 4

Mở thưởng ngày 13/01/2020

 • 9
 • 8
 • 0
 • 7

Mở thưởng ngày 12/01/2020

 • 9
 • 2
 • 0
 • 7

Mở thưởng ngày 11/01/2020

 • 2
 • 4
 • 7
 • 8

Mở thưởng ngày 10/01/2020

 • 4
 • 4
 • 8
 • 9

Mở thưởng ngày 09/01/2020

 • 4
 • 0
 • 9
 • 1

Mở thưởng ngày 08/01/2020

 • 8
 • 9
 • 4
 • 6

Mở thưởng ngày 07/01/2020

 • 6
 • 3
 • 9
 • 9

Mở thưởng ngày 06/01/2020

 • 4
 • 8
 • 9
 • 0

Mở thưởng ngày 05/01/2020

 • 6
 • 4
 • 8
 • 0

Mở thưởng ngày 04/01/2020

 • 3
 • 2
 • 1
 • 8

Mở thưởng ngày 03/01/2020

 • 7
 • 5
 • 2
 • 0

Mở thưởng ngày 02/01/2020

 • 7
 • 4
 • 6
 • 9

Mở thưởng ngày 01/01/2020

 • 5
 • 2
 • 1
 • 0

Chọn ngày