Kết quả xổ số điện toán Thần Tài 4

Mở thưởng ngày 28/11/2022

 • 4
 • 3
 • 3
 • 4

Mở thưởng ngày 27/11/2022

 • 1
 • 9
 • 0
 • 7

Mở thưởng ngày 26/11/2022

 • 5
 • 4
 • 6
 • 7

Mở thưởng ngày 25/11/2022

 • 6
 • 1
 • 8
 • 6

Mở thưởng ngày 24/11/2022

 • 1
 • 0
 • 0
 • 3

Mở thưởng ngày 23/11/2022

 • 1
 • 0
 • 8
 • 8

Mở thưởng ngày 22/11/2022

 • 5
 • 3
 • 5
 • 6

Mở thưởng ngày 21/11/2022

 • 1
 • 4
 • 5
 • 3

Mở thưởng ngày 20/11/2022

 • 9
 • 8
 • 1
 • 8

Mở thưởng ngày 19/11/2022

 • 8
 • 3
 • 1
 • 6

Mở thưởng ngày 18/11/2022

 • 5
 • 8
 • 7
 • 1

Mở thưởng ngày 17/11/2022

 • 5
 • 2
 • 4
 • 7

Mở thưởng ngày 16/11/2022

 • 3
 • 1
 • 5
 • 0

Mở thưởng ngày 15/11/2022

 • 9
 • 2
 • 4
 • 2

Mở thưởng ngày 14/11/2022

 • 5
 • 4
 • 0
 • 9

Mở thưởng ngày 13/11/2022

 • 4
 • 3
 • 6
 • 4

Mở thưởng ngày 12/11/2022

 • 0
 • 8
 • 0
 • 3

Mở thưởng ngày 11/11/2022

 • 4
 • 3
 • 0
 • 1

Mở thưởng ngày 10/11/2022

 • 6
 • 4
 • 2
 • 9

Mở thưởng ngày 09/11/2022

 • 4
 • 1
 • 2
 • 6

Chọn ngày