Kết quả xổ số điện toán Thần Tài 4

Mở thưởng ngày 20/05/2019

 • 7
 • 3
 • 7
 • 0

Mở thưởng ngày 19/05/2019

 • 9
 • 7
 • 0
 • 5

Mở thưởng ngày 18/05/2019

 • 9
 • 6
 • 5
 • 0

Mở thưởng ngày 17/05/2019

 • 8
 • 2
 • 1
 • 9

Mở thưởng ngày 16/05/2019

 • 8
 • 4
 • 6
 • 4

Mở thưởng ngày 15/05/2019

 • 4
 • 1
 • 0
 • 8

Mở thưởng ngày 14/05/2019

 • 0
 • 5
 • 0
 • 6

Mở thưởng ngày 13/05/2019

 • 1
 • 1
 • 1
 • 2

Mở thưởng ngày 12/05/2019

 • 2
 • 3
 • 5
 • 2

Mở thưởng ngày 11/05/2019

 • 3
 • 8
 • 4
 • 6

Mở thưởng ngày 10/05/2019

 • 9
 • 3
 • 8
 • 6

Mở thưởng ngày 09/05/2019

 • 5
 • 1
 • 3
 • 6

Mở thưởng ngày 08/05/2019

 • 8
 • 3
 • 4
 • 3

Mở thưởng ngày 07/05/2019

 • 3
 • 8
 • 6
 • 0

Mở thưởng ngày 06/05/2019

 • 9
 • 1
 • 8
 • 4

Mở thưởng ngày 05/05/2019

 • 5
 • 3
 • 4
 • 3

Mở thưởng ngày 04/05/2019

 • 9
 • 9
 • 6
 • 3

Mở thưởng ngày 03/05/2019

 • 7
 • 7
 • 1
 • 5

Mở thưởng ngày 02/05/2019

 • 1
 • 2
 • 4
 • 1

Mở thưởng ngày 01/05/2019

 • 5
 • 5
 • 1
 • 8

Chọn ngày