Kết quả xổ số điện toán Thần Tài 4

Mở thưởng ngày 05/06/2020

 • 2
 • 2
 • 2
 • 8

Mở thưởng ngày 04/06/2020

 • 1
 • 1
 • 1
 • 3

Mở thưởng ngày 03/06/2020

 • 1
 • 8
 • 4
 • 7

Mở thưởng ngày 02/06/2020

 • 9
 • 5
 • 8
 • 7

Mở thưởng ngày 01/06/2020

 • 8
 • 4
 • 6
 • 4

Mở thưởng ngày 31/05/2020

 • 5
 • 1
 • 5
 • 2

Mở thưởng ngày 30/05/2020

 • 0
 • 8
 • 6
 • 9

Mở thưởng ngày 29/05/2020

 • 9
 • 4
 • 3
 • 3

Mở thưởng ngày 28/05/2020

 • 2
 • 6
 • 3
 • 5

Mở thưởng ngày 27/05/2020

 • 3
 • 0
 • 2
 • 9

Chọn ngày