Kết quả xổ số điện toán Thần Tài 4

Mở thưởng ngày 18/09/2019

 • 1
 • 1
 • 9
 • 9

Mở thưởng ngày 17/09/2019

 • 7
 • 8
 • 3
 • 6

Mở thưởng ngày 16/09/2019

 • 7
 • 9
 • 9
 • 9

Mở thưởng ngày 15/09/2019

 • 1
 • 4
 • 3
 • 8

Mở thưởng ngày 14/09/2019

 • 3
 • 7
 • 7
 • 6

Mở thưởng ngày 13/09/2019

 • 8
 • 4
 • 7
 • 0

Mở thưởng ngày 12/09/2019

 • 3
 • 0
 • 2
 • 0

Mở thưởng ngày 11/09/2019

 • 8
 • 3
 • 4
 • 7

Mở thưởng ngày 10/09/2019

 • 7
 • 0
 • 4
 • 4

Mở thưởng ngày 09/09/2019

 • 8
 • 1
 • 9
 • 2

Mở thưởng ngày 08/09/2019

 • 3
 • 0
 • 3
 • 3

Mở thưởng ngày 07/09/2019

 • 9
 • 9
 • 6
 • 0

Mở thưởng ngày 06/09/2019

 • 9
 • 9
 • 7
 • 3

Mở thưởng ngày 05/09/2019

 • 7
 • 0
 • 1
 • 2

Mở thưởng ngày 04/09/2019

 • 2
 • 3
 • 0
 • 2

Mở thưởng ngày 03/09/2019

 • 6
 • 7
 • 1
 • 8

Mở thưởng ngày 02/09/2019

 • 0
 • 0
 • 1
 • 0

Mở thưởng ngày 01/09/2019

 • 0
 • 1
 • 4
 • 3

Chọn ngày