Kết quả xổ số điện toán Thần Tài 4

Mở thưởng ngày 11/11/2019

 • 5
 • 4
 • 8
 • 9

Mở thưởng ngày 10/11/2019

 • 3
 • 3
 • 9
 • 6

Mở thưởng ngày 09/11/2019

 • 5
 • 5
 • 8
 • 6

Mở thưởng ngày 08/11/2019

 • 0
 • 3
 • 4
 • 5

Mở thưởng ngày 07/11/2019

 • 1
 • 4
 • 6
 • 8

Mở thưởng ngày 06/11/2019

 • 4
 • 8
 • 1
 • 8

Mở thưởng ngày 05/11/2019

 • 1
 • 5
 • 1
 • 6

Mở thưởng ngày 04/11/2019

 • 1
 • 9
 • 4
 • 9

Mở thưởng ngày 03/11/2019

 • 1
 • 9
 • 2
 • 3

Mở thưởng ngày 02/11/2019

 • 9
 • 2
 • 6
 • 6

Mở thưởng ngày 01/11/2019

 • 3
 • 8
 • 9
 • 3

Chọn ngày