Kết quả xổ số điện toán Thần Tài 4

Mở thưởng ngày 30/03/2020

 • 4
 • 9
 • 4
 • 3

Mở thưởng ngày 29/03/2020

 • 9
 • 9
 • 2
 • 4

Mở thưởng ngày 28/03/2020

 • 7
 • 0
 • 3
 • 0

Mở thưởng ngày 27/03/2020

 • 0
 • 1
 • 2
 • 5

Mở thưởng ngày 26/03/2020

 • 5
 • 2
 • 2
 • 4

Mở thưởng ngày 25/03/2020

 • 5
 • 4
 • 5
 • 7

Chọn ngày