Kết quả xổ số điện toán Thần Tài 4

Mở thưởng ngày 26/09/2023

 • 3
 • 6
 • 2
 • 5

Mở thưởng ngày 25/09/2023

 • 4
 • 4
 • 9
 • 0

Mở thưởng ngày 24/09/2023

 • 2
 • 0
 • 7
 • 7

Mở thưởng ngày 23/09/2023

 • 9
 • 7
 • 4
 • 7

Mở thưởng ngày 22/09/2023

 • 3
 • 4
 • 6
 • 3

Mở thưởng ngày 21/09/2023

 • 6
 • 8
 • 9
 • 9

Mở thưởng ngày 20/09/2023

 • 6
 • 3
 • 1
 • 1

Mở thưởng ngày 19/09/2023

 • 6
 • 5
 • 3
 • 6

Mở thưởng ngày 18/09/2023

 • 0
 • 6
 • 6
 • 9

Mở thưởng ngày 17/09/2023

 • 2
 • 2
 • 0
 • 4

Mở thưởng ngày 16/09/2023

 • 6
 • 1
 • 7
 • 8

Mở thưởng ngày 15/09/2023

 • 2
 • 9
 • 9
 • 1

Mở thưởng ngày 14/09/2023

 • 4
 • 4
 • 0
 • 3

Mở thưởng ngày 13/09/2023

 • 0
 • 1
 • 2
 • 4

Mở thưởng ngày 12/09/2023

 • 3
 • 3
 • 5
 • 0

Mở thưởng ngày 11/09/2023

 • 6
 • 4
 • 5
 • 2

Mở thưởng ngày 10/09/2023

 • 9
 • 7
 • 5
 • 1

Mở thưởng ngày 09/09/2023

 • 7
 • 5
 • 3
 • 1

Mở thưởng ngày 08/09/2023

 • 3
 • 0
 • 7
 • 6

Mở thưởng ngày 07/09/2023

 • 4
 • 9
 • 0
 • 7

Chọn ngày