Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 28/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 57318 0 07,07
Ký hiệu 10YC 3YC 1YC 15YC 11YC 4YC 1 13,14,17,18,19,19
Giải nhất 86313 2 20,23
Giải nhì 52292 77476 3 30,39
Giải ba 75688 25120 57019 90657 67823 68014 4 40,41
Giải tư 8907 9773 4469 8369 5 53,53,57,59
Giải năm 2517 9153 1007 3430 9241 8362 6 62,63,69,69
Giải sáu 719 640 292 7 73,76
Giải bảy 63 53 39 59 8 88
9 92,92

Mở thưởng ngày 27/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 29667 0 00,04,07,09
Ký hiệu 8YB 11YB 2YB 14YB 5YB 15YB 1 12,13,13
Giải nhất 67112 2 20,22
Giải nhì 89775 42471 3 31,33
Giải ba 59259 29533 15141 57109 29907 26346 4 41,46
Giải tư 3800 1820 6576 3971 5 52,54,57,59
Giải năm 9378 8504 3152 2231 5413 7322 6 65,67
Giải sáu 657 278 665 7 71,71,75,76,78,78
Giải bảy 13 84 54 92 8 84
9 92

Mở thưởng ngày 26/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 41717 0
Ký hiệu 7YA 6YA 8YA 10YA 11YA 1YA 1 13,16,17,19
Giải nhất 95585 2 20,21,27
Giải nhì 58093 91750 3 30,35
Giải ba 87740 81446 96330 95650 41883 98877 4 40,46,47
Giải tư 3427 2316 6061 2559 5 50,50,54,57,59
Giải năm 4921 3419 1820 2593 0493 7193 6 61,63
Giải sáu 296 454 735 7 77
Giải bảy 57 13 63 47 8 83,85
9 93,93,93,93,96

Mở thưởng ngày 25/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 87109 0 01,04,09
Ký hiệu 14XZ 10XZ 7XZ 4XZ 3XZ 8XZ 1 13,14
Giải nhất 07545 2 23,24
Giải nhì 03599 26377 3 38,39
Giải ba 41443 41075 50856 95139 25324 61248 4 43,45,47,48,48
Giải tư 7123 3738 4897 4969 5 56,59,59
Giải năm 2079 2013 4764 8214 1747 7491 6 64,66,69
Giải sáu 348 804 059 7 75,77,77,79
Giải bảy 77 66 01 59 8
9 91,97,99

Mở thưởng ngày 24/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 97218 0 01,01
Ký hiệu 11XY 8XY 9XY 7XY 13XY 6XY 1 15,15,18,19,19,19
Giải nhất 58758 2 26
Giải nhì 87719 05801 3 30,37,38
Giải ba 31319 32255 69356 87026 37101 22493 4 41,49
Giải tư 2857 7477 7015 3584 5 55,56,57,58
Giải năm 2738 9768 6715 3837 0376 5285 6 68
Giải sáu 785 619 594 7 76,77
Giải bảy 30 87 41 49 8 84,85,85,87
9 93,94

Mở thưởng ngày 23/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 29213 0 06,08
Ký hiệu 6XV 14XV 5XV 4XV 1XV 10XV 1 13,17,19
Giải nhất 64806 2 22,25,26,29
Giải nhì 79526 21519 3 36
Giải ba 79055 83498 48166 66999 60892 26542 4 40,42,48
Giải tư 2922 8295 5736 1480 5 51,53,54,55
Giải năm 1192 7948 7140 7108 2577 6229 6 66
Giải sáu 025 779 153 7 77,79
Giải bảy 17 54 81 51 8 80,81
9 92,92,95,98,99

Mở thưởng ngày 22/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 24547 0 01,03,04
Ký hiệu 8XU 5XU 1XU 13XU 6XU 7XU 1 11,11,15,19
Giải nhất 49158 2 22,29
Giải nhì 88253 39604 3 31
Giải ba 77448 92351 99577 48872 58631 09422 4 41,47,47,48
Giải tư 9311 5583 1959 1099 5 51,53,56,57,58,59
Giải năm 5841 6574 2211 5029 0915 6219 6
Giải sáu 571 895 203 7 71,72,74,77
Giải bảy 57 56 01 47 8 83
9 95,99

Mở thưởng ngày 21/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 85198 0 00,09
Ký hiệu 11XT 6XT 2XT 8XT 3XT 5XT 1 12,13
Giải nhất 20830 2 27,27
Giải nhì 08364 24874 3 30,30,31,33,37,38
Giải ba 09500 00837 14233 78831 28309 86212 4 44,47
Giải tư 3330 1999 6180 1527 5 53,58,59
Giải năm 4238 3344 7589 6327 8058 4791 6 64,64
Giải sáu 559 193 047 7 74
Giải bảy 53 64 13 80 8 80,80,89
9 91,93,98,99

Mở thưởng ngày 20/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 78195 0 06,09
Ký hiệu 10XS 15XS 3XS 12XS 5XS 11XS 1 12,18,19
Giải nhất 29924 2 22,23,24,25,26,28
Giải nhì 93148 31878 3 36,38
Giải ba 90373 98148 70425 68174 87509 45128 4 46,48,48
Giải tư 1579 8236 1126 0906 5 58
Giải năm 8299 3776 3912 2338 8819 9177 6 60
Giải sáu 218 446 574 7 73,74,74,76,77,78,79
Giải bảy 22 23 60 58 8
9 95,99

Mở thưởng ngày 19/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 49968 0 04,04,06,07
Ký hiệu 9XR 13XR 2XR 7XR 12XR 14XR 1 10,11,14
Giải nhất 89976 2 23,25
Giải nhì 98236 01110 3 36
Giải ba 64466 55492 25276 76607 20023 86611 4 45,45
Giải tư 4653 0404 1264 3776 5 50,53,54
Giải năm 4814 3489 9545 9481 8206 7286 6 64,66,68
Giải sáu 045 986 854 7 71,76,76,76
Giải bảy 04 71 25 50 8 81,86,86,89
9 92

Mở thưởng ngày 18/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 69049 0 02
Ký hiệu 8XQ 13XQ 6XQ 2XQ 7XQ 9XQ 1 13,17
Giải nhất 92364 2 26,28
Giải nhì 38074 38286 3 30,32
Giải ba 33957 38478 51395 00617 57860 35530 4 43,49
Giải tư 4650 8057 0190 9775 5 50,50,53,57,57,57
Giải năm 9972 0632 6653 0699 7726 0943 6 60,64,66
Giải sáu 413 766 550 7 72,74,75,77,78
Giải bảy 28 57 02 77 8 86
9 90,95,99

Mở thưởng ngày 17/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 58553 0 02,02,06
Ký hiệu 6XP 1XP 14XP 10XP 4XP 2XP 1 11,15,19
Giải nhất 76496 2 21
Giải nhì 45698 57221 3 32,32,34
Giải ba 59976 69948 14446 44215 92866 39702 4 41,46,48,48,49
Giải tư 9732 0906 5734 5995 5 53,56,58
Giải năm 4858 5190 0611 2960 6460 9568 6 60,60,66,68
Giải sáu 849 632 541 7 76
Giải bảy 56 19 02 48 8
9 90,95,96,98

Mở thưởng ngày 16/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 17713 0
Ký hiệu 11XN 13XN 6XN 7XN 12XN 8XN 1 10,11,11,13
Giải nhất 95077 2 21
Giải nhì 26845 85992 3 34,37,38
Giải ba 68037 86767 32549 59746 77064 23960 4 44,45,46,49
Giải tư 2721 9310 9589 6644 5 51,53,56,57
Giải năm 8056 8489 8311 2057 8711 9051 6 60,64,67,68
Giải sáu 553 568 678 7 77,78
Giải bảy 87 38 34 88 8 87,88,89,89
9 92

Mở thưởng ngày 15/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 93649 0 05,08
Ký hiệu 8XM 3XM 10XM 2XM 11XM 4XM 1 10,12,13,16
Giải nhất 13716 2 25,25,29
Giải nhì 59642 55194 3 32
Giải ba 92663 63665 00952 87008 93229 96476 4 42,43,49,49
Giải tư 3113 6305 4666 1625 5 52,54,56
Giải năm 3554 4132 4425 4391 0543 9212 6 63,65,66
Giải sáu 284 673 985 7 73,76
Giải bảy 10 94 56 49 8 84,85
9 91,94,94

Mở thưởng ngày 14/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 30775 0 05,05,08,09
Ký hiệu 15XL 10XL 11XL 2XL 6XL 7XL 1 18
Giải nhất 08368 2 21,21
Giải nhì 69632 67521 3 31,32,33,36
Giải ba 75571 94533 83453 76996 31087 18091 4 47
Giải tư 9005 8609 0221 4118 5 52,53,57
Giải năm 0731 1769 3270 3088 5179 8847 6 68,69
Giải sáu 585 536 357 7 70,71,74,75,79
Giải bảy 05 74 08 52 8 85,87,88
9 91,96

Mở thưởng ngày 13/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 29436 0 02,08
Ký hiệu 6XK 1XK 15XK 10XK 3XK 5XK 1 12,18
Giải nhất 46318 2 26,27
Giải nhì 32294 77466 3 33,36,38
Giải ba 93212 62933 41364 37952 17902 12456 4 43,49
Giải tư 3159 3187 7174 5338 5 51,52,55,56,56,59
Giải năm 6056 0791 2843 2566 7526 3787 6 64,66,66,69
Giải sáu 969 827 755 7 74
Giải bảy 51 49 82 08 8 82,87,87
9 91,94

Mở thưởng ngày 12/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 55065 0 01,03
Ký hiệu 7XH 13XH 15XH 9XH 5XH 12XH 1 13
Giải nhất 85044 2 25,26
Giải nhì 34956 54359 3 31,33,35,39,39
Giải ba 61190 18390 05295 62798 29903 41839 4 44,44,46
Giải tư 5958 6226 4290 1313 5 51,53,56,58,59
Giải năm 5375 8444 7146 5378 1853 0501 6 65
Giải sáu 192 025 435 7 75,78
Giải bảy 31 33 39 51 8
9 90,90,90,92,95,98

Mở thưởng ngày 11/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 27724 0 01,04,06,08
Ký hiệu 13XG 12XG 2XG 4XG 9XG 7XG 1 13,15,15,16
Giải nhất 10916 2 21,24,24,25
Giải nhì 79493 89431 3 31,36,36,37,38,38
Giải ba 16815 42536 74280 38695 05890 21638 4
Giải tư 5108 8913 2738 1187 5 51
Giải năm 0525 2106 1351 8571 3536 3121 6
Giải sáu 504 374 192 7 71,74
Giải bảy 37 15 01 24 8 80,87
9 90,92,93,95

Mở thưởng ngày 10/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 35106 0 03,04,04,05,05,06,07,09
Ký hiệu 1XF 6XF 10XF 7XF 14XF 2XF 1 17
Giải nhất 02963 2 20,23,29
Giải nhì 45272 06423 3 37
Giải ba 55588 98486 28204 41573 93196 25429 4 48
Giải tư 0203 0677 8066 1620 5 53
Giải năm 5404 4607 9171 8579 3205 0817 6 60,63,66
Giải sáu 848 860 909 7 71,72,73,77,79
Giải bảy 90 37 53 05 8 86,88
9 90,96

Mở thưởng ngày 09/05/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 05659 0 00,01,08
Ký hiệu 10XE 1XE 6XE 11XE 8XE 4XE 1 13,13,14,16
Giải nhất 61956 2 28,28,28
Giải nhì 88928 81464 3
Giải ba 34913 30428 22065 77513 22093 98047 4 42,42,47,48,48
Giải tư 7042 3178 0371 4614 5 56,59,59
Giải năm 4194 1200 5962 1916 8201 0677 6 62,64,65
Giải sáu 259 242 748 7 71,77,78
Giải bảy 48 28 08 86 8 86
9 93,94

Chọn ngày