Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 04/12/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 69447 0 09
Ký hiệu 3NY 1NY 12NY 20NY 2NY 11NY 17NY 16NY 1 15
Giải nhất 79564 2 26,28
Giải nhì 67185 37015 3 31,33,35
Giải ba 90626 37197 08177 12231 21145 06084 4 45,47
Giải tư 5369 8009 1163 9386 5 53,57,59
Giải năm 8386 9197 9257 5228 5653 4035 6 60,62,63,64,69
Giải sáu 462 760 859 7 73,76,77
Giải bảy 33 76 97 73 8 84,85,86,86
9 97,97,97

Mở thưởng ngày 03/12/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 85507 0 03,07
Ký hiệu 4NX 6NX 5NX 3NX 12NX 2NX 1 10,10,12,17
Giải nhất 09681 2 25,26,29
Giải nhì 03790 53917 3 35
Giải ba 20926 31086 34274 91735 41574 37041 4 41,42,45,47
Giải tư 3147 7281 0582 1810 5 56
Giải năm 6174 9325 9861 5010 5976 9663 6 61,61,63
Giải sáu 661 456 229 7 74,74,74,76
Giải bảy 12 03 42 45 8 81,81,82,86
9 90

Mở thưởng ngày 02/12/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 27587 0 00,02,02,06
Ký hiệu 5NV 11NV 8NV 3NV 4NV 9NV 1 12,14,15
Giải nhất 50645 2 21,23,25,28
Giải nhì 79067 60923 3 31,34
Giải ba 63031 28146 15696 99312 65915 66228 4 41,42,45,46
Giải tư 6734 2387 1842 6165 5 50,56
Giải năm 1141 0302 0383 9206 9080 7792 6 65,67
Giải sáu 402 014 250 7
Giải bảy 00 25 56 21 8 80,83,87,87
9 92,96

Mở thưởng ngày 01/12/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 62712 0 05
Ký hiệu 1NU 7NU 4NU 5NU 10NU 9NU 1 10,12,17,18
Giải nhất 70945 2 21,21,29
Giải nhì 26438 57221 3 38,38
Giải ba 09918 08592 11995 12421 98540 52751 4 40,40,41,45
Giải tư 3188 7829 8910 2040 5 51
Giải năm 3005 1798 8185 9883 7738 4979 6
Giải sáu 193 717 085 7 76,77,79
Giải bảy 76 77 99 41 8 83,85,85,88
9 92,93,95,98,99

Mở thưởng ngày 30/11/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 71738 0 03,03
Ký hiệu 13NT 11NT 4NT 14NT 3NT 5NT 1
Giải nhất 38779 2 27
Giải nhì 84283 61798 3 30,38,38
Giải ba 41376 90496 20265 95443 47296 52192 4 41,43
Giải tư 6327 3658 0772 2981 5 50,57,58
Giải năm 4403 8303 6050 0468 8166 1738 6 60,65,66,68
Giải sáu 975 730 557 7 72,75,76,76,79
Giải bảy 60 76 85 41 8 81,83,85
9 92,96,96,98

Mở thưởng ngày 29/11/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 28087 0 00,04
Ký hiệu 13NS 7NS 11NS 6NS 8NS 10NS 1 10,13
Giải nhất 28734 2 20,21,24,26,27
Giải nhì 42697 92424 3 31,34,35
Giải ba 88531 06240 08427 38904 60466 38413 4 40,43
Giải tư 1380 0500 3420 5187 5
Giải năm 1688 9543 9990 2526 0475 9035 6 60,63,63,64,66
Giải sáu 663 910 260 7 73,75
Giải bảy 64 21 63 73 8 80,87,87,88
9 90,97

Mở thưởng ngày 28/11/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 55988 0 00,02,03,03,06
Ký hiệu 7NR 5NR 12NR 4NR 14NR 1NR 1 16
Giải nhất 58593 2 21
Giải nhì 79190 06541 3
Giải ba 69290 71067 80595 75378 89706 51988 4 40,41,43,45,46
Giải tư 6592 6857 7846 0995 5 57
Giải năm 3816 0245 6521 3543 7702 5803 6 63,67,69
Giải sáu 294 403 163 7 78
Giải bảy 00 40 82 69 8 82,88,88
9 90,90,92,93,94,95,95

Mở thưởng ngày 27/11/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 27824 0 05,09
Ký hiệu 12NQ 14NQ 9NQ 8NQ 2NQ 7NQ 1 14,16,17,18
Giải nhất 84009 2 24,25,27
Giải nhì 82571 36444 3 36
Giải ba 62617 24216 69075 57195 88289 20666 4 40,44,44,44
Giải tư 1984 1591 9714 1985 5
Giải năm 0540 8461 1798 7825 9488 4444 6 61,66
Giải sáu 105 680 444 7 71,73,75
Giải bảy 36 27 73 18 8 80,84,85,88,89
9 91,95,98

Mở thưởng ngày 26/11/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 81610 0 08
Ký hiệu 14NP 12NP 15NP 2NP 7NP 5NP 1 10
Giải nhất 43572 2 21,27,29
Giải nhì 02830 70461 3 30,32
Giải ba 10642 43979 44974 44345 44745 54146 4 41,42,45,45,46
Giải tư 1308 4893 1941 9021 5 56
Giải năm 0564 8667 1756 5363 6795 2527 6 60,61,63,64,64,67
Giải sáu 376 932 698 7 72,72,74,76,79
Giải bảy 29 72 64 60 8
9 93,95,98

Mở thưởng ngày 25/11/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 64313 0 01,01
Ký hiệu 4NM 3NM 2NM 6NM 14NM 9NM 1 13,15
Giải nhất 28994 2 23,24
Giải nhì 65124 50348 3 30,32,33,36,36
Giải ba 13101 67857 72232 05175 52084 25433 4 44,46,48
Giải tư 8885 3201 6746 5644 5 52,55,55,57,59
Giải năm 5395 9270 4315 6236 3755 2130 6
Giải sáu 792 890 523 7 70,75
Giải bảy 52 59 36 55 8 84,85
9 90,92,94,95

Chọn ngày