Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 22/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 12598 0 08,00,03
Ký hiệu 1PL 4PL 10PL 1 17,16,15
Giải nhất 99924 2 24,26,21,29,27
Giải nhì 95208 65308 3 37,36
Giải ba 02590 80260 59726 05537 51947 27843 4 47,43
Giải tư 0817 8796 6716 1758 5 58,52
Giải năm 2521 6536 9324 4183 0484 9097 6 60
Giải sáu 415 152 400 7 79
Giải bảy 03 29 27 79 8 83,84
9 98,90,96,97

Mở thưởng ngày 21/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 50545 0 03
Ký hiệu 13PK 5PK 3PK 1 17,10
Giải nhất 35760 2 28,22,24
Giải nhì 38375 05828 3 32
Giải ba 17955 53971 72064 08569 81222 26517 4 45,42,44,47
Giải tư 1342 9782 5724 9773 5 55,54
Giải năm 9522 4773 4696 7032 3710 8444 6 60,64,69
Giải sáu 983 803 845 7 75,71,73
Giải bảy 92 54 47 99 8 82,83
9 96,92,99

Mở thưởng ngày 20/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 17705 0 05,01,09
Ký hiệu 1PH 3PH 5PH 1 11,16
Giải nhất 00144 2
Giải nhì 09232 26251 3 32,38,34,35,30
Giải ba 53599 26866 23572 68353 09577 52954 4 44,45
Giải tư 4677 1983 6011 0901 5 51,53,54,56
Giải năm 6488 3338 1809 5634 5690 1035 6 66
Giải sáu 699 685 645 7 72,77
Giải bảy 87 30 16 56 8 83,88,85,87
9 99,90

Mở thưởng ngày 19/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 15102 0 02,06,07
Ký hiệu 14PG 15PG 12PG 1 10,13,12
Giải nhất 84936 2 21,28,25,22
Giải nhì 63579 17598 3 36,39
Giải ba 07421 62597 13439 98428 44390 54471 4 45
Giải tư 3310 5387 6682 8876 5 51
Giải năm 7551 3606 0225 1113 7107 7167 6 67,63
Giải sáu 992 412 445 7 79,71,76
Giải bảy 63 84 94 22 8 87,82,84
9 98,97,90,92,94

Mở thưởng ngày 18/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 85507 0 07,03,09
Ký hiệu 13PF 7PF 8PF 1 18,10,13,11
Giải nhất 47061 2 29,27
Giải nhì 45630 18275 3 30,38,32
Giải ba 59029 93544 52148 67976 22338 44580 4 44,48,43
Giải tư 8227 1232 5070 3169 5 54
Giải năm 9048 6197 0654 7003 9418 0310 6 61,69,60
Giải sáu 313 560 309 7 75,76,70
Giải bảy 38 09 11 43 8 80
9 97

Mở thưởng ngày 17/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 75609 0 09,00,02,08,04
Ký hiệu 3PE 9PE 15PE 1 14
Giải nhất 41130 2 29,20
Giải nhì 84063 04929 3 30,32,38
Giải ba 70751 43886 30932 93383 01100 62002 4 40
Giải tư 8172 9656 9138 7788 5 51,56
Giải năm 2320 0208 0492 9504 9985 0400 6 63
Giải sáu 114 440 299 7 72,78,73
Giải bảy 78 40 08 73 8 86,83,88,85
9 92,99

Mở thưởng ngày 16/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 68355 0 00
Ký hiệu 3PD 11PD 1PD 1 15
Giải nhất 53321 2 21,29,22,26
Giải nhì 47449 97545 3 37,33,35
Giải ba 81898 74780 32429 97099 75658 71993 4 49,45,41,46,43
Giải tư 0398 9922 4190 4398 5 55,58,56,53
Giải năm 7737 0533 1756 2496 8300 2435 6
Giải sáu 226 653 341 7
Giải bảy 81 15 46 43 8 80,81
9 98,99,93,90,96

Mở thưởng ngày 15/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 77107 0 07,04,06,08
Ký hiệu 11PC 1PC 6PC 1 14,17,11
Giải nhất 94404 2 22,23,20
Giải nhì 50088 50440 3 30,37,31
Giải ba 78387 83252 30459 44722 86383 27087 4 40
Giải tư 7230 4175 6723 8206 5 52,59,51,53
Giải năm 1551 6637 9931 9951 4708 6074 6
Giải sáu 620 414 723 7 75,74
Giải bảy 53 85 17 11 8 88,87,83,85
9

Mở thưởng ngày 14/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 29202 0 02,01,04,00,05,08
Ký hiệu 8PB 10PB 11PB 1 10,12,14
Giải nhất 81626 2 26,25,20,23
Giải nhì 87665 10101 3 37,34
Giải ba 01770 81655 89053 75546 85276 85825 4 46
Giải tư 9220 5604 9123 0537 5 55,53
Giải năm 9382 0525 2210 8912 2474 6468 6 65,68
Giải sáu 114 934 500 7 70,76,74,73
Giải bảy 26 05 08 73 8 82
9

Mở thưởng ngày 13/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 63297 0 06,02
Ký hiệu 1PA 9PA 13PA 1 19,11
Giải nhất 65729 2 29,21,23
Giải nhì 44893 86306 3 30,37
Giải ba 39671 30121 95042 40845 07863 76344 4 42,45,44,46
Giải tư 1730 5383 1273 0142 5 55
Giải năm 3930 2430 9837 2119 6994 7402 6 63
Giải sáu 923 489 194 7 71,73,79
Giải bảy 55 46 79 11 8 83,89
9 97,93,94

Mở thưởng ngày 12/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 16289 0
Ký hiệu 6NM 8NM 15NM 1 11,17,10
Giải nhất 51376 2 28,23
Giải nhì 67661 44043 3 37,30,33,36
Giải ba 61978 87451 83773 21171 48198 09837 4 43,40,48
Giải tư 1211 9430 4182 7364 5 51,59,58,57
Giải năm 7497 0233 1859 9736 2928 3840 6 61,64
Giải sáu 517 648 910 7 76,78,73,71
Giải bảy 58 23 86 57 8 89,82,86
9 98,97

Mở thưởng ngày 11/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 67166 0 00,02,08
Ký hiệu 3NL 6NL 4NL 1 15,19
Giải nhất 62015 2 25,22,24
Giải nhì 19632 96225 3 32,38
Giải ba 42791 84870 27572 06346 25777 39988 4 46,40
Giải tư 1065 8325 4740 5483 5 58,57
Giải năm 6058 7722 8000 6600 5057 7119 6 66,65
Giải sáu 271 857 902 7 70,72,77,71
Giải bảy 24 08 38 84 8 88,83,84
9 91

Mở thưởng ngày 10/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 56266 0 01,04
Ký hiệu 9NK 3NK 10NK 1 19
Giải nhất 40927 2 27,29
Giải nhì 10988 68258 3 30,33,31,38
Giải ba 01367 56330 09769 22259 99819 03458 4 40
Giải tư 4533 7778 3730 6331 5 58,59,55,57
Giải năm 6538 1865 3401 3055 0792 2704 6 66,67,69,65
Giải sáu 892 540 529 7 78
Giải bảy 59 57 19 82 8 88,82
9 92

Mở thưởng ngày 09/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 68490 0 09,07
Ký hiệu 14NH 12NH 4NH 1 18
Giải nhất 71330 2 26
Giải nhì 63573 76967 3 30,32,38,33,39
Giải ba 39455 59430 51209 83932 63784 61407 4 40
Giải tư 9779 0068 8738 2333 5 55,54,56,52
Giải năm 4765 4139 3089 4654 0418 0379 6 67,68,65,62
Giải sáu 182 226 256 7 73,79
Giải bảy 40 07 62 52 8 84,89,82
9 90

Mở thưởng ngày 08/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 01783 0 01,09,02,04
Ký hiệu 3NG 4NG 2NG 1 19,17,13
Giải nhất 53350 2 21,22,25
Giải nhì 44101 57652 3 36
Giải ba 29852 93909 08821 94694 38897 24119 4 40
Giải tư 6617 8366 4722 9436 5 50,52,51
Giải năm 1871 6151 4284 5975 9502 2052 6 66,61,65
Giải sáu 613 740 725 7 71,75
Giải bảy 04 61 93 65 8 83,84
9 94,97,93

Mở thưởng ngày 07/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 95705 0 05
Ký hiệu 13NF 3NF 11NF 1 15,14
Giải nhất 34865 2 26,29,23,24
Giải nhì 21976 96895 3 36,39
Giải ba 24155 57126 08515 67229 79646 23483 4 46,48,41
Giải tư 4936 8775 7723 3182 5 55,50
Giải năm 4948 4487 6624 5882 8314 4323 6 65
Giải sáu 236 372 650 7 76,75,72,70
Giải bảy 65 41 70 39 8 83,82,87
9 95

Mở thưởng ngày 06/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 82297 0 05,00,07,02
Ký hiệu 6NE 2NE 14NE 1 11,19
Giải nhất 13311 2 25
Giải nhì 16443 09405 3 30
Giải ba 92084 69660 92161 39657 01268 38300 4 43,45,49
Giải tư 9558 0725 6745 1259 5 57,58,59,51
Giải năm 1030 6207 6390 6200 1202 0819 6 60,61,68,65
Giải sáu 451 900 549 7
Giải bảy 68 89 80 65 8 84,89,80
9 97,90

Mở thưởng ngày 05/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 81937 0 04,09,03
Ký hiệu 1ND 7ND 2ND 1 15,12,19
Giải nhất 00433 2 21,25,20
Giải nhì 81286 55350 3 37,33,34,32,39
Giải ba 19483 98948 66315 87012 46315 58704 4 48,44
Giải tư 0909 6903 5444 0134 5 50
Giải năm 4221 8132 7896 0419 3319 4167 6 67
Giải sáu 525 820 921 7
Giải bảy 95 19 33 39 8 86,83
9 96,95

Mở thưởng ngày 04/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 19120 0 02,07
Ký hiệu 4NC 13NC 15NC 1 13
Giải nhất 63741 2 20,25
Giải nhì 38353 93296 3 30,31
Giải ba 29158 64899 76760 15050 12602 24702 4 41,47
Giải tư 0525 1282 2047 3072 5 53,58,50,51,57
Giải năm 1351 9763 0857 6857 7965 6430 6 60,63,65,68
Giải sáu 968 096 507 7 72
Giải bảy 95 31 88 13 8 82,88
9 96,99,95

Mở thưởng ngày 03/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 07188 0 03,07
Ký hiệu 5NB 2NB 13NB 1 10,15,19
Giải nhất 79085 2 28,26
Giải nhì 21703 66598 3 31
Giải ba 85756 37276 00066 10446 66310 89907 4 46,48
Giải tư 2496 6798 6950 4415 5 56,50,58,57
Giải năm 9787 2019 5766 2997 7065 6028 6 66,65,64
Giải sáu 290 348 631 7 76
Giải bảy 64 58 57 26 8 88,85,87
9 98,96,97,90

Mở thưởng ngày 02/07/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 85978 0 04,01,00,07
Ký hiệu 14NA 6NA 3NA 1 16,15,19
Giải nhất 66484 2 24
Giải nhì 73772 58816 3 31,38,33,30
Giải ba 67055 52550 46331 01315 68324 72988 4
Giải tư 6856 0319 5675 3374 5 55,50,56,58
Giải năm 2238 2877 2033 1030 7479 7204 6 67
Giải sáu 401 767 900 7 78,72,75,74,77,79
Giải bảy 24 07 58 95 8 84,88
9 95

Chọn ngày