Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 21/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 36089 0 01,05
Ký hiệu 12CH 8CH 14CH 1 18,19
Giải nhất 26541 2 29
Giải nhì 33678 81840 3 32,33
Giải ba 88284 23901 70618 26101 96261 59205 4 41,40
Giải tư 6019 0705 1674 8595 5 57
Giải năm 8929 7766 5065 5562 6785 3432 6 61,66,65,62,67
Giải sáu 174 366 533 7 78,74
Giải bảy 57 40 61 67 8 89,84,85
9 95

Mở thưởng ngày 20/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 22204 0 04,06,07,05
Ký hiệu 9CK 14CK 2CK 1 15,14
Giải nhất 15061 2 22
Giải nhì 10606 26736 3 36,31
Giải ba 99942 79268 04489 14967 69815 07814 4 42,49,44,48,40
Giải tư 8749 4107 2844 2015 5 55
Giải năm 1999 8055 8891 3495 5148 1505 6 61,68,67
Giải sáu 883 194 394 7
Giải bảy 93 31 40 22 8 89,83
9 99,91,95,94,93

Mở thưởng ngày 19/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 90398 0
Ký hiệu 5CL 1CL 10CL 1 11,10,15,17
Giải nhất 38353 2
Giải nhì 12735 48565 3 35,33,39,37
Giải ba 16557 64873 58369 16733 89160 33499 4 45
Giải tư 2676 3211 4182 2239 5 53,57,50,59,52
Giải năm 1410 9893 6515 8217 3450 8057 6 65,69,60
Giải sáu 345 359 475 7 73,76,75
Giải bảy 85 37 52 50 8 82,85
9 98,99,93

Mở thưởng ngày 18/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 06616 0 09,02,01,03
Ký hiệu 13CM 6CM 5CM 1 16,12
Giải nhất 32033 2 26
Giải nhì 10879 99942 3 33
Giải ba 63475 76892 07176 13773 23291 52816 4 42,48,41,40
Giải tư 7953 6150 7212 0409 5 53,50,59
Giải năm 7326 8802 2501 6687 3471 8773 6 64
Giải sáu 270 964 103 7 79,75,76,73,71,70
Giải bảy 48 41 40 59 8 87
9 92,91

Mở thưởng ngày 17/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 99817 0 09,04
Ký hiệu 8CN 11CN 5CN 1 17,12,10
Giải nhất 69356 2 21,23
Giải nhì 53268 37870 3 35
Giải ba 86212 64009 75190 95157 78289 80249 4 49,41,42
Giải tư 6853 0621 9077 0265 5 56,57,53,50
Giải năm 9850 5104 0004 8241 5178 0210 6 68,65
Giải sáu 377 170 135 7 70,77,78
Giải bảy 70 42 23 92 8 89
9 90,92

Mở thưởng ngày 16/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 00776 0 05,04
Ký hiệu 11CP 10CP 12CP 1
Giải nhất 68932 2 23
Giải nhì 60349 63294 3 32,33,37
Giải ba 01367 85984 96456 91023 80589 71089 4 49,40
Giải tư 2223 1433 1393 6940 5 56,54,51
Giải năm 7978 5073 4795 6977 0954 9081 6 67
Giải sáu 205 437 904 7 76,78,73,77,75
Giải bảy 49 92 75 51 8 84,89,81
9 94,93,95,92

Mở thưởng ngày 15/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 47417 0 08
Ký hiệu 10CQ 6CQ 7CQ 1 17
Giải nhất 56746 2 27,20
Giải nhì 02208 90927 3 32,30
Giải ba 42888 58732 05678 39250 46376 08543 4 46,43,40,48,41
Giải tư 4057 1320 5051 8760 5 50,57,51
Giải năm 5996 4963 9132 4440 9148 8146 6 60,63
Giải sáu 948 740 043 7 78,76
Giải bảy 41 30 88 99 8 88
9 96,99

Mở thưởng ngày 14/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 51855 0 02,04,05
Ký hiệu 7CR 2CR 11CR 1 12
Giải nhất 08402 2 25,21
Giải nhì 81863 94490 3 34,33
Giải ba 50504 49212 24274 15269 72405 57083 4 41,44
Giải tư 6841 4789 6299 3683 5 55
Giải năm 9592 2305 9625 4188 7762 2244 6 63,69,62,68
Giải sáu 069 488 621 7 74,70
Giải bảy 34 68 33 70 8 83,89,88
9 90,99,92

Mở thưởng ngày 13/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 54232 0 08,06,05,07
Ký hiệu 12CS 8CS 14CS 1 13
Giải nhất 25908 2 23,22,24,28,29
Giải nhì 23623 36836 3 32,36,34,30,31
Giải ba 36173 85434 13354 41469 76130 24489 4
Giải tư 7613 0931 7469 2485 5 54,56
Giải năm 5822 0856 1896 8077 4113 4624 6 69
Giải sáu 828 606 006 7 73,77,76
Giải bảy 05 29 76 07 8 89,85
9 96

Mở thưởng ngày 12/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 19747 0
Ký hiệu 8CT 7CT 9CT 1 19
Giải nhất 36897 2 29,22
Giải nhì 52338 58777 3 38
Giải ba 48048 58519 57844 18354 30165 42681 4 47,48,44,49,43
Giải tư 1696 8880 0159 6349 5 54,59,55
Giải năm 8361 8029 2755 9397 3422 0364 6 65,61,64,68,62
Giải sáu 368 843 762 7 77,71
Giải bảy 64 71 47 49 8 81,80
9 97,96

Mở thưởng ngày 11/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 07696 0 05,03
Ký hiệu 2CU 10CU 6CU 1 16,11
Giải nhất 05052 2
Giải nhì 30163 69705 3 37,33,36
Giải ba 97394 82663 27996 19116 09205 85254 4
Giải tư 0137 4297 8811 5555 5 52,54,55
Giải năm 1133 1664 6194 5111 1536 5086 6 63,64,68
Giải sáu 368 494 493 7 70
Giải bảy 70 03 36 84 8 86,84
9 96,94,97,93

Mở thưởng ngày 10/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 96045 0 06,02,01
Ký hiệu 12CV 13CV 1CV 1 19
Giải nhất 92206 2 21,26,25
Giải nhì 82719 89221 3
Giải ba 00378 93384 44460 78077 14462 04857 4 45,41
Giải tư 5402 7559 5196 7398 5 57,59
Giải năm 7441 0578 7326 2101 6102 5076 6 60,62,69,64
Giải sáu 784 097 225 7 78,77,76
Giải bảy 69 99 64 83 8 84,83
9 96,98,97,99

Mở thưởng ngày 09/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 60347 0 00,08,09,04
Ký hiệu 14CX 12CX 1CX 1 15,17
Giải nhất 72943 2 23
Giải nhì 52500 63708 3 39
Giải ba 29081 28839 14561 09823 09823 44851 4 47,43,48
Giải tư 7678 5015 8660 1068 5 51
Giải năm 0871 8747 8892 8217 4766 6409 6 61,60,68,66
Giải sáu 373 543 017 7 78,71,73
Giải bảy 04 78 48 87 8 81,87
9 92

Mở thưởng ngày 08/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 22191 0 00,02
Ký hiệu 11CY 4CY 2CY 19CY 1 12,16,15
Giải nhất 97112 2 20,25
Giải nhì 40888 39940 3 39,31,30
Giải ba 39500 73056 14865 94839 85281 96191 4 40,42,41
Giải tư 1620 0731 2825 6430 5 56,51,54,59,52
Giải năm 3602 9578 1397 3671 4851 7642 6 65,64
Giải sáu 954 016 641 7 78,71
Giải bảy 15 59 64 52 8 88,81
9 91,97

Mở thưởng ngày 07/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 14973 0 07,06,02
Ký hiệu 12CZ 14CZ 13CZ 1 18,19,12
Giải nhất 31007 2 28,26,21
Giải nhì 98439 51996 3 39
Giải ba 66382 25328 33295 95453 50326 81590 4 43,48,49,40
Giải tư 1506 6872 0979 1102 5 53,59
Giải năm 8774 8759 1943 4848 4121 6643 6
Giải sáu 418 419 249 7 73,72,79,74,71
Giải bảy 40 71 18 12 8 82
9 96,95,90

Mở thưởng ngày 06/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 26275 0 00,09,08
Ký hiệu 12BA 4BA 5BA 1 17,12
Giải nhất 35468 2 25
Giải nhì 15859 88339 3 39,33
Giải ba 81900 36763 36696 76233 97346 00817 4 46,49
Giải tư 8776 6377 8509 1558 5 59,58,52,56
Giải năm 9296 2986 2325 5333 3052 2149 6 68,63
Giải sáu 525 480 012 7 75,76,77
Giải bảy 08 12 00 56 8 86,80
9 96

Mở thưởng ngày 05/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 97615 0 00,05,09
Ký hiệu 7BC 13BC 11BC 1 15,16,10,18
Giải nhất 16340 2 21
Giải nhì 89362 29868 3
Giải ba 78216 32362 57921 95776 49042 09268 4 40,42,45
Giải tư 7310 2074 8384 4593 5 59
Giải năm 2767 0985 2000 2605 5893 7945 6 62,68,67,66
Giải sáu 386 509 866 7 76,74
Giải bảy 94 59 18 97 8 84,85,86
9 93,94,97

Mở thưởng ngày 04/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 44410 0 03,07
Ký hiệu 11BD 8BD 10BD 1 10,13,11
Giải nhất 80399 2 28
Giải nhì 60233 19813 3 33,32,36
Giải ba 37273 22767 28665 57161 35703 23010 4 41
Giải tư 2192 4561 5864 1973 5 59,54
Giải năm 7228 2741 3932 6198 4310 4595 6 67,65,61,64
Giải sáu 636 041 459 7 73,79
Giải bảy 07 79 54 11 8
9 99,92,98,95

Mở thưởng ngày 03/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 63107 0 07,00,09
Ký hiệu 9BE 12BE 1BE 1 11
Giải nhất 48878 2 25
Giải nhì 90850 97357 3 37,30
Giải ba 05925 39211 87578 78449 18199 21479 4 49,44
Giải tư 5188 2373 2791 4644 5 50,57
Giải năm 9407 7549 4211 5099 2525 9737 6 68
Giải sáu 500 611 009 7 78,79,73
Giải bảy 85 30 97 68 8 88,85
9 99,91,97

Mở thưởng ngày 02/02/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 79434 0 05
Ký hiệu 3BF 11BF 9BF 1 18,10,16,11
Giải nhất 49618 2 21
Giải nhì 79266 18958 3 34,38,30
Giải ba 69538 62473 83553 39118 45763 77596 4 40
Giải tư 7410 7416 7192 9310 5 58,53,50
Giải năm 2805 0521 3692 4072 9192 6230 6 66,63
Giải sáu 581 750 740 7 73,72
Giải bảy 40 89 38 11 8 81,89
9 96,92

Chọn ngày