Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 21/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 00962 0 05
Ký hiệu 9HK 8HK 14HK 1 14,17
Giải nhất 78214 2 20,29,27
Giải nhì 99820 58589 3 35,38,39
Giải ba 51343 56552 49873 87235 72705 12629 4 43,42
Giải tư 5985 4297 6393 2227 5 52,53,58
Giải năm 0453 9542 1617 4281 6858 9617 6 62,69
Giải sáu 838 293 287 7 73,78
Giải bảy 69 39 97 78 8 89,85,81,87
9 97,93

Mở thưởng ngày 20/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 65208 0 08
Ký hiệu 15GZ 4GZ 2GZ 1 10,11,14
Giải nhất 55223 2 23,22
Giải nhì 07010 34387 3 35
Giải ba 20869 01911 46035 14971 85545 83460 4 45,47
Giải tư 7858 6779 2452 3511 5 58,52,54
Giải năm 0574 6987 0889 1676 3179 8622 6 69,60
Giải sáu 547 914 882 7 71,79,74,76,72
Giải bảy 72 54 95 92 8 87,89,82
9 95,92

Mở thưởng ngày 19/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 71892 0 05
Ký hiệu 7GY 5GY 15GY 1 14,18
Giải nhất 00967 2 26
Giải nhì 76205 84573 3 35,31,38,36,34
Giải ba 46326 54946 97053 56226 70714 61043 4 46,43,40,45,48
Giải tư 6340 3945 0048 2066 5 53,51,57
Giải năm 1714 8635 0031 8551 4438 4918 6 67,66,63,64
Giải sáu 163 257 436 7 73,70
Giải bảy 34 64 70 85 8 85
9 92

Mở thưởng ngày 18/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 04289 0 02
Ký hiệu 13GX 15GX 8GX 1 18,15
Giải nhất 05242 2 27,23,26,25,29
Giải nhì 95071 64877 3 39,31
Giải ba 34673 64527 40670 50986 05702 31069 4 42,47,48
Giải tư 9439 0223 1726 4099 5
Giải năm 6377 2525 1347 3788 2872 1798 6 69,60
Giải sáu 548 660 831 7 71,77,73,70,72
Giải bảy 29 18 94 15 8 89,86,88
9 99,98,94

Mở thưởng ngày 17/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 68116 0
Ký hiệu 15GV 12GV 3GV 1 16,14,12,13,15
Giải nhất 26827 2 27,29,21
Giải nhì 31264 81596 3 37,33,39
Giải ba 87555 09629 37437 65284 39787 92233 4 48,40
Giải tư 0839 8472 2914 6721 5 55,56,58,52
Giải năm 9662 8264 1248 3012 2856 7858 6 64,62,65
Giải sáu 840 713 571 7 72,71,74
Giải bảy 74 65 15 52 8 84,87
9 96

Mở thưởng ngày 16/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 22086 0 03,07
Ký hiệu 4GU 12GU 7GU 1 12
Giải nhất 79312 2 28
Giải nhì 90049 54062 3 37,31
Giải ba 72537 10294 62485 99403 26631 73265 4 49
Giải tư 3694 2907 6472 2670 5 57,50
Giải năm 1937 7578 4575 5576 4557 3331 6 62,65
Giải sáu 257 886 750 7 72,70,78,75,76
Giải bảy 28 97 31 95 8 86,85
9 94,97,95

Mở thưởng ngày 15/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 84265 0 09,03
Ký hiệu 9GT 7GT 13GT 1 10,16,14,19
Giải nhất 28287 2 22,21,28,29
Giải nhì 12310 52786 3 31
Giải ba 68290 96816 97614 71022 17949 68079 4 49,43
Giải tư 9131 7490 2509 3665 5 50,52
Giải năm 5098 8443 2719 4778 4350 1221 6 65,61
Giải sáu 709 861 152 7 79,78
Giải bảy 22 28 03 29 8 87,86
9 90,98

Mở thưởng ngày 14/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 51545 0 03,04,02
Ký hiệu 14GS 1GS 8GS 1 16
Giải nhất 42892 2 25,20,21,28
Giải nhì 43403 47804 3 39,34
Giải ba 34204 39267 75895 58649 31151 03816 4 45,49,43
Giải tư 9799 3002 2439 9543 5 51,56,59
Giải năm 3525 0656 2473 2559 2720 6574 6 67,64
Giải sáu 684 721 993 7 73,74
Giải bảy 34 81 28 64 8 84,81
9 92,95,99,93

Mở thưởng ngày 13/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 38231 0 09,03
Ký hiệu 1GR 9GR 8GR 1 14,11,15,12
Giải nhất 01714 2 26
Giải nhì 95126 77765 3 31,30,38,32
Giải ba 65609 69311 54686 80998 84730 81787 4 49,46,48
Giải tư 7438 9859 9194 2950 5 59,50,54
Giải năm 0349 0849 1015 3146 4148 8354 6 65,62
Giải sáu 332 381 698 7 72
Giải bảy 72 62 12 03 8 86,87,81
9 98,94

Mở thưởng ngày 12/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 73224 0 00,04,02
Ký hiệu 1GQ 11GQ 12GQ 1 11,10,15
Giải nhất 81011 2 24
Giải nhì 00744 72834 3 34,31,33
Giải ba 02166 10100 33548 60310 45766 35173 4 44,48
Giải tư 6474 8693 8054 2631 5 54,52
Giải năm 9473 8700 4148 2567 0033 4452 6 66,67,64
Giải sáu 304 673 215 7 73,74
Giải bảy 64 02 99 48 8
9 93,99

Mở thưởng ngày 11/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 09841 0 00,03
Ký hiệu 11GP 3GP 10GP 1 14,16,17,19
Giải nhất 60943 2
Giải nhì 54465 28979 3 34,35,38
Giải ba 35699 73085 33649 76314 38261 93375 4 41,43,49,40
Giải tư 5343 6399 6934 9641 5 56
Giải năm 6640 6035 1480 3779 7799 5116 6 65,61
Giải sáu 000 856 078 7 79,75,78
Giải bảy 03 38 17 19 8 85,80
9 99

Mở thưởng ngày 10/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 30559 0 07,04,03,01,08,00
Ký hiệu 13GN 15GN 7GN 1 13,15
Giải nhất 78713 2 21
Giải nhì 84288 17464 3 34,35
Giải ba 98540 14459 45907 55104 62771 61680 4 40,49
Giải tư 2703 7978 0534 7176 5 59,53,56,55
Giải năm 9801 8835 2008 9821 1349 0687 6 64
Giải sáu 200 788 053 7 71,78,76,77
Giải bảy 56 77 55 15 8 88,80,87
9

Mở thưởng ngày 09/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 89379 0 05,09,06
Ký hiệu 5GM 6GM 3GM 1 13,16,17,10
Giải nhất 51461 2
Giải nhì 99686 57459 3 39
Giải ba 54347 67205 68378 48995 14882 39676 4 47
Giải tư 0860 6213 1380 6509 5 59
Giải năm 0416 8790 3317 2793 7010 9716 6 61,60
Giải sáu 477 939 370 7 79,78,76,77,70
Giải bảy 06 60 59 97 8 86,82,80
9 95,90,93,97

Mở thưởng ngày 08/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 62880 0 02,00
Ký hiệu 13GL 3GL 14GL 1 14,17,10,12,11
Giải nhất 03899 2 28,23
Giải nhì 20314 33936 3 36,38,31,35
Giải ba 30417 71143 52738 08185 55338 19928 4 43,47
Giải tư 5628 4510 5156 8572 5 56,55
Giải năm 4602 9676 5223 2731 6212 0247 6 60
Giải sáu 172 255 260 7 72,76
Giải bảy 35 11 00 95 8 80,85
9 99,95

Mở thưởng ngày 07/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 32489 0 09,00,04
Ký hiệu 2GK 12GK 8GK 1 14,19
Giải nhất 47814 2 27,23
Giải nhì 67778 64994 3 30,37
Giải ba 02466 38257 71930 82009 29927 16437 4 44
Giải tư 8000 8419 5851 1130 5 57,51,58,56
Giải năm 8104 4423 3458 2644 1068 3756 6 66,68,62,63
Giải sáu 844 880 084 7 78
Giải bảy 82 30 62 63 8 89,80,84,82
9 94

Mở thưởng ngày 06/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 64391 0 03
Ký hiệu 5GH 15GH 8GH 1 14,13,18,15
Giải nhất 54349 2 27
Giải nhì 89853 30879 3 32
Giải ba 57948 74768 90532 05289 97327 51479 4 49,48,47,40
Giải tư 7247 8472 1340 5064 5 53,56,54
Giải năm 3879 4714 4113 5093 9047 2256 6 68,64,61
Giải sáu 276 261 803 7 79,72,76
Giải bảy 40 54 18 15 8 89
9 91,93

Mở thưởng ngày 05/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 90522 0 09
Ký hiệu 13FZ 7FZ 3FZ 1 15,10,18,13
Giải nhất 22061 2 22,24,26
Giải nhì 61168 06758 3 38
Giải ba 09193 82824 27809 06855 62715 98624 4 43,48
Giải tư 7555 2210 0818 9573 5 58,55,53
Giải năm 7058 2668 6343 4426 0648 3166 6 61,68,66
Giải sáu 138 453 183 7 73,76
Giải bảy 76 73 13 38 8 83
9 93

Mở thưởng ngày 04/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 03677 0 06,01,09,00
Ký hiệu 6FY 12FY 11FY 1 18,10
Giải nhất 91142 2 26,25,28
Giải nhì 40042 45926 3 36,32
Giải ba 80118 31106 16375 78701 98326 45736 4 42,47,49
Giải tư 4172 7625 4380 5932 5 56,57
Giải năm 7969 1947 7928 0710 2809 9726 6 69,65,68
Giải sáu 656 257 949 7 77,75,72
Giải bảy 65 18 68 00 8 80
9

Mở thưởng ngày 03/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 60824 0 06
Ký hiệu 14FX 9FX 1FX 1 15,13
Giải nhất 55041 2 24,22,28
Giải nhì 15193 66122 3 38,31
Giải ba 84924 07715 80113 77073 98972 54689 4 41,40,46
Giải tư 9840 3138 3862 2883 5 52,58
Giải năm 3852 9294 8031 4568 8358 9906 6 62,68,66
Giải sáu 266 328 646 7 73,72,75,78
Giải bảy 75 78 28 89 8 89,83
9 93,94

Mở thưởng ngày 02/01/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 56508 0 08,04,02
Ký hiệu 4FV 8FV 15FV 1 15
Giải nhất 45238 2 23
Giải nhì 46349 45470 3 38,39,30
Giải ba 73256 21504 33565 11360 95475 34876 4 49,43
Giải tư 4495 2277 2579 0193 5 56,51,55
Giải năm 3597 8096 9602 9523 7715 9239 6 65,60,63
Giải sáu 051 963 455 7 70,75,76,77,79
Giải bảy 30 77 43 79 8
9 95,93,97,96

Chọn ngày