Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 20/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 43464 0 02,07,01
Ký hiệu 13QT 2QT 1QT 1 15
Giải nhất 93972 2 20,21
Giải nhì 68146 13245 3 34
Giải ba 63982 99181 35268 27480 59551 49534 4 46,45,44,47
Giải tư 2781 1382 9744 8878 5 51,56,52
Giải năm 2181 7683 5356 0520 3021 9102 6 64,68,60
Giải sáu 807 376 552 7 72,78,76
Giải bảy 60 01 47 15 8 82,81,80,83
9

Mở thưởng ngày 19/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 20112 0 07,03
Ký hiệu 11QS 3QS 15QS 1 12,15,13
Giải nhất 93858 2 25
Giải nhì 16996 72107 3
Giải ba 39550 52015 61595 77482 07613 31996 4 44,41,49
Giải tư 0225 7577 9976 6368 5 58,50,57
Giải năm 5144 7703 1841 2886 2487 4869 6 68,69
Giải sáu 557 594 385 7 77,76
Giải bảy 68 49 44 15 8 82,86,87,85
9 96,95,94

Mở thưởng ngày 18/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 92849 0 09,05
Ký hiệu 7QR 12QR 3QR 1 16,19
Giải nhất 00559 2 21
Giải nhì 29651 34273 3 36,34
Giải ba 13382 58591 11158 15549 92309 28277 4 49,40
Giải tư 7652 6684 6421 5766 5 59,51,58,52,57,54
Giải năm 6999 3505 5416 5169 3740 7973 6 66,69,61,67
Giải sáu 136 761 834 7 73,77
Giải bảy 67 19 57 54 8 82,84
9 91,99

Mở thưởng ngày 17/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 10532 0 01,04,00,05
Ký hiệu 12PZ 13PZ 15PZ 1 15,12
Giải nhất 89701 2
Giải nhì 62850 33857 3 32,35
Giải ba 78704 82581 44059 37501 81191 16255 4 47,46,49,45
Giải tư 1515 1612 6947 2886 5 50,57,59,55,54
Giải năm 1775 7604 9546 7980 4601 3484 6
Giải sáu 035 215 349 7 75
Giải bảy 00 05 45 54 8 81,86,80,84
9 91

Mở thưởng ngày 16/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 23736 0 06,07
Ký hiệu 12PY 2PY 6PY 1 15,12
Giải nhất 79828 2 28,21,27,23,26
Giải nhì 03842 06815 3 36,32,31
Giải ba 21375 62432 01012 10442 60475 47621 4 42,40
Giải tư 2372 8131 1127 6389 5 53
Giải năm 0440 6823 0889 6006 2353 0285 6 67,60
Giải sáu 407 967 836 7 75,72
Giải bảy 26 90 60 96 8 89,85
9 90,96

Mở thưởng ngày 15/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 22819 0 02,08
Ký hiệu 12PX 8PX 2PX 1 19,13,18,17
Giải nhất 20823 2 23,26
Giải nhì 46041 84326 3 35,38,39,33,32
Giải ba 64735 82655 66476 49302 17047 45587 4 41,47
Giải tư 2938 1239 2553 2370 5 55,53,51
Giải năm 1355 2398 3873 8551 0408 7133 6
Giải sáu 432 908 213 7 76,70,73
Giải bảy 81 18 33 17 8 87,81
9 98

Mở thưởng ngày 14/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 38982 0 07,05
Ký hiệu 4PV 8PV 2PV 1 17,18,13
Giải nhất 05375 2 28,26,25
Giải nhì 60528 32359 3
Giải ba 66826 37607 39653 09553 41779 03386 4 49
Giải tư 4574 6192 7468 3405 5 59,53,50,55
Giải năm 5298 9749 1395 4325 4017 1260 6 68,60
Giải sáu 350 418 660 7 75,79,74
Giải bảy 13 93 80 55 8 82,86,80
9 92,98,95,93

Mở thưởng ngày 13/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 75368 0 07
Ký hiệu 9PU 14PU 2PU 1 14
Giải nhất 37158 2 21,22
Giải nhì 80493 16955 3 35
Giải ba 97592 51907 19021 07997 53557 72877 4 46,44,47
Giải tư 7369 2235 9650 7699 5 58,55,57,50,59
Giải năm 2346 6422 4793 7344 8014 2746 6 68,69,65
Giải sáu 347 259 591 7 77,75
Giải bảy 59 65 90 75 8
9 93,92,97,99,91,90

Mở thưởng ngày 12/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 55886 0 07,05
Ký hiệu 15PT 1PT 9PT 1 13,16,15
Giải nhất 88930 2 23,27
Giải nhì 64361 57913 3 30
Giải ba 59974 65877 72267 17766 64757 05955 4 42
Giải tư 6416 2257 7256 8077 5 57,55,56
Giải năm 4068 9923 3342 2980 6080 7315 6 61,67,66,68,62,60,69
Giải sáu 662 060 707 7 74,77
Giải bảy 69 27 05 98 8 86,80
9 98

Mở thưởng ngày 11/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 48500 0 00,04,03
Ký hiệu 8PS 13PS 2PS 1 10
Giải nhất 57392 2 23,26,27,29,22
Giải nhì 76623 40780 3 31,35,32
Giải ba 87331 77449 80447 51697 25926 73951 4 49,47
Giải tư 2192 8235 3304 0727 5 51,52,57
Giải năm 9393 1610 4491 1252 6666 0103 6 66,63,62
Giải sáu 063 932 529 7
Giải bảy 49 62 57 22 8 80
9 92,97,93,91

Mở thưởng ngày 10/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 95735 0 00
Ký hiệu 9PR 11PR 15PR 1 17,12,13
Giải nhất 32369 2 26,28,25
Giải nhì 92000 14942 3 35,36,39
Giải ba 47217 37126 80512 98470 77528 03272 4 42,40
Giải tư 1299 9856 3072 1463 5 56,55
Giải năm 4636 6868 7255 9113 8762 6625 6 69,63,68,62
Giải sáu 342 085 940 7 70,72,71,79
Giải bảy 71 99 39 79 8 85
9 99

Mở thưởng ngày 09/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 73052 0 04,01,00
Ký hiệu 7PQ 13PQ 15PQ 1 11
Giải nhất 42339 2 27
Giải nhì 83545 50151 3 39,35
Giải ba 60411 94981 69304 74427 61572 91268 4 45,43,44,47
Giải tư 9868 8439 2376 4968 5 52,51,54,59
Giải năm 1143 2644 5479 7574 7254 3959 6 68,66,67
Giải sáu 001 147 793 7 72,76,79,74
Giải bảy 00 35 66 67 8 81
9 93

Mở thưởng ngày 08/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 36128 0 03
Ký hiệu 4NZ 11NZ 13NZ 1 11,13,16,10,15
Giải nhất 26736 2 28,25,24
Giải nhì 96881 19959 3 36,38,30
Giải ba 10025 44711 57752 37464 74913 61368 4
Giải tư 6273 4768 6316 8559 5 59,52
Giải năm 1138 5803 4730 2198 4767 1587 6 64,68,67
Giải sáu 810 681 188 7 73
Giải bảy 90 89 15 24 8 81,87,88,89
9 98,90

Mở thưởng ngày 07/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 74530 0 05,01,02
Ký hiệu 3NY 2NY 10NY 1 14,17
Giải nhất 97659 2 23
Giải nhì 92731 72498 3 30,31,38,32
Giải ba 69084 07844 77881 96914 51017 03073 4 44,49,43
Giải tư 9896 5550 1053 6390 5 59,50,53,55
Giải năm 9959 5205 9723 2701 9917 0792 6 66
Giải sáu 838 832 555 7 73
Giải bảy 49 43 02 66 8 84,81
9 98,96,90,92

Mở thưởng ngày 06/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 44642 0 08,04
Ký hiệu 2NX 8NX 3NX 1 18,10
Giải nhất 33245 2 29,23,26
Giải nhì 51731 58918 3 31,34,39,37,33
Giải ba 86510 23429 14671 70334 19863 02608 4 42,45,43
Giải tư 3563 7723 1189 1960 5 56,50
Giải năm 4567 2004 5356 1643 7779 4850 6 63,60,67
Giải sáu 639 181 737 7 71,79
Giải bảy 33 79 93 26 8 89,81
9 93

Mở thưởng ngày 05/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 21900 0 00,02
Ký hiệu 4NV 6NV 12NV 1 14,11,19,15,17,16
Giải nhất 21590 2 22
Giải nhì 77814 07880 3 35,33,32
Giải ba 88885 37102 31251 21211 81019 14854 4 41
Giải tư 6022 1370 4771 6583 5 51,54,53
Giải năm 2919 2093 8435 3754 6953 7963 6 63
Giải sáu 333 374 515 7 70,71,74
Giải bảy 41 17 16 32 8 80,85,83
9 90,93

Mở thưởng ngày 04/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 63371 0 00,03
Ký hiệu 9NU 2NU 6NU 1 19
Giải nhất 61735 2 24,21,23,25
Giải nhì 93293 66824 3 35,31
Giải ba 42445 51148 51248 25354 54780 03866 4 45,48,44,43
Giải tư 2121 3319 6444 2296 5 54,59
Giải năm 0931 6277 9100 6159 9167 1289 6 66,67,60
Giải sáu 343 823 593 7 71,77
Giải bảy 25 23 03 60 8 80,89
9 93,96

Mở thưởng ngày 03/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 12050 0 00
Ký hiệu 11NT 4NT 8NT 1 14,19
Giải nhất 74867 2 22,24
Giải nhì 11837 29582 3 37,38,30
Giải ba 86838 07814 50022 43043 97176 56876 4 43,44
Giải tư 2363 9089 1324 5319 5 50,54
Giải năm 4885 4422 7144 0583 0174 5654 6 67,63,61
Giải sáu 489 261 200 7 76,74,70,75
Giải bảy 30 96 70 75 8 82,89,85,83
9 96

Mở thưởng ngày 02/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 94761 0 05,06,00
Ký hiệu 1NS 14NS 6NS 1 15,18
Giải nhất 27423 2 23,22
Giải nhì 52089 33063 3 39,36,30,33
Giải ba 17346 33139 16736 01430 67481 08122 4 46,45,40,49
Giải tư 5494 3915 3852 4205 5 52
Giải năm 2306 1966 7662 1363 6045 4200 6 61,63,66,62,60
Giải sáu 440 074 418 7 74
Giải bảy 33 49 90 60 8 89,81
9 94,90

Mở thưởng ngày 01/05/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 34641 0 07,05
Ký hiệu 13NR 11NR 5NR 1 18
Giải nhất 56596 2 23,20
Giải nhì 81188 95672 3 32,31
Giải ba 13683 44507 57885 99753 72552 85043 4 41,43
Giải tư 3194 7018 6023 5632 5 53,52,59,54
Giải năm 6205 2598 5631 4785 1752 7941 6 63
Giải sáu 520 759 474 7 72,74
Giải bảy 93 81 63 54 8 88,83,85,81
9 96,94,98,93

Chọn ngày