Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 28/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 65507 0 07,00,06
Ký hiệu 11GA 14GA 2GA 5GA 13GA 1GA 1 17
Giải nhất 90987 2 22
Giải nhì 23237 17499 3 37,33,30,38
Giải ba 96896 65083 98122 79833 61991 81641 4 41,46,48
Giải tư 3317 8046 3130 6290 5 53
Giải năm 8207 5400 1972 6506 6648 3190 6 66
Giải sáu 237 566 975 7 72,75
Giải bảy 00 38 53 46 8 87,83
9 99,96,91,90

Mở thưởng ngày 27/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 67857 0 02,08,01
Ký hiệu 10GB 3GB 6GB 11GB 12GB 15GB 1 19
Giải nhất 24762 2 28,20,21
Giải nhì 15441 04864 3 32
Giải ba 08271 66428 62919 75365 85787 21002 4 41,46,42
Giải tư 0896 5072 9185 7394 5 57,55
Giải năm 3832 8408 2046 5486 7182 2401 6 62,64,65
Giải sáu 695 320 642 7 71,72
Giải bảy 42 55 21 80 8 87,85,86,82,80
9 96,94,95

Mở thưởng ngày 26/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 67896 0 08,03
Ký hiệu 6GC 11GC 15GC 10GC 3GC 4GC 1
Giải nhất 70731 2 24,23,21
Giải nhì 69176 18124 3 31,37
Giải ba 27982 04161 91683 18192 79476 78208 4 46,47,44
Giải tư 5183 4837 8723 9821 5 54
Giải năm 9572 8397 0675 4046 1647 9982 6 61,66
Giải sáu 454 824 291 7 76,72,75
Giải bảy 83 44 66 03 8 82,83
9 96,92,97,91

Mở thưởng ngày 25/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 36819 0 00
Ký hiệu 2GD 12GD 5GD 6GD 15GD 11GD 1 19,11,12
Giải nhất 77300 2 23,26,24
Giải nhì 94639 60023 3 39,38,30
Giải ba 65992 78939 86794 32055 87711 60182 4 46
Giải tư 2846 6365 7000 8638 5 55,50,56
Giải năm 5530 0550 4271 9426 9812 8324 6 65,68,66
Giải sáu 268 190 185 7 71
Giải bảy 96 56 66 83 8 82,85,83
9 92,94,90,96

Mở thưởng ngày 24/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 75996 0 02,07
Ký hiệu 3GE 1GE 11GE 2GE 8GE 18GE 7GE 17GE 1 18,14,13
Giải nhất 04902 2 29
Giải nhì 25318 92214 3 33,36
Giải ba 52253 61070 38643 84891 18913 13077 4 43,48
Giải tư 6533 5487 5262 6897 5 53,58
Giải năm 0336 4573 1078 5865 1877 6361 6 62,65,61
Giải sáu 858 380 829 7 70,77,73,78
Giải bảy 07 87 48 81 8 87,80,81
9 96,91,97

Mở thưởng ngày 23/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 47779 0 06,03
Ký hiệu 4GF 6GF 14GF 7GF 11GF 8GF 1 15,14,13
Giải nhất 09473 2 29,24
Giải nhì 42006 45431 3 31,34,35,32
Giải ba 31134 17715 99814 97168 20064 33491 4 41,48
Giải tư 2355 6851 3041 5929 5 55,51
Giải năm 1848 3824 2063 8535 2813 2684 6 68,64,63
Giải sáu 378 794 832 7 79,73,78,75
Giải bảy 75 68 73 03 8 84
9 91,94

Mở thưởng ngày 22/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 30529 0
Ký hiệu 4GH 13GH 5GH 8GH 14GH 10GH 1 15,12,16,13
Giải nhất 00774 2 29,26,21
Giải nhì 71339 87590 3 39,30
Giải ba 94856 44576 54746 62290 56551 40367 4 46,43,41,49
Giải tư 5453 6915 0626 5872 5 56,51,53,50
Giải năm 0190 8930 5221 2743 9398 0212 6 67
Giải sáu 212 976 516 7 74,76,72
Giải bảy 50 13 41 49 8
9 90,98

Mở thưởng ngày 21/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 52091 0 08,00,04
Ký hiệu 5GK 11GK 14GK 6GK 12GK 7GK 1 11
Giải nhất 32734 2 25,26
Giải nhì 23946 43525 3 34,30,38
Giải ba 86711 73926 59382 58525 08199 09891 4 46,47,43
Giải tư 7508 4247 6600 5785 5 51,59,53
Giải năm 7051 9777 2130 6304 7143 3659 6 67,69
Giải sáu 753 767 938 7 77
Giải bảy 96 25 69 47 8 82,85
9 91,99,96

Mở thưởng ngày 20/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 80770 0 03,04,08,09
Ký hiệu 3GL 13GL 1GL 12GL 4GL 6GL 1 18
Giải nhất 74803 2 20,26,22,24
Giải nhì 88570 42720 3 36,32,39,37,33
Giải ba 53876 08026 67336 03704 43408 16903 4 44
Giải tư 2018 8532 3564 2072 5 52
Giải năm 8409 7739 0074 9074 0573 6822 6 64,61
Giải sáu 820 944 037 7 70,76,72,74,73
Giải bảy 52 33 61 24 8
9

Mở thưởng ngày 19/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 66534 0 04,03,00
Ký hiệu 11GM 3GM 13GM 9GM 12GM 6GM 1 10
Giải nhất 56931 2 29,20
Giải nhì 14753 52934 3 34,31,39
Giải ba 50362 71673 07004 46603 14867 67353 4
Giải tư 2669 3510 5939 0452 5 53,52,50,54
Giải năm 7103 3066 7100 3883 3329 8520 6 62,67,69,66
Giải sáu 876 769 784 7 73,76
Giải bảy 04 50 54 98 8 83,84
9 98

Mở thưởng ngày 18/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 32592 0 07
Ký hiệu 13GN 6GN 4GN 11GN 14GN 2GN 1 16,12
Giải nhất 64258 2 20,23,22
Giải nhì 75381 94816 3 39,31
Giải ba 00970 60920 56970 50040 80887 68639 4 40,43
Giải tư 3223 8450 4979 5322 5 58,50,57,53,51
Giải năm 9176 3207 7231 1657 8080 5058 6
Giải sáu 353 184 451 7 70,79,76
Giải bảy 43 12 84 07 8 81,87,80,84
9 92

Mở thưởng ngày 17/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 05776 0 00,07,08
Ký hiệu 9GP 1GP 4GP 2GP 10GP 8GP 1 10,15,16,19
Giải nhất 49100 2 26,24
Giải nhì 70349 63260 3 31
Giải ba 03748 53195 55751 50581 47510 45326 4 49,48
Giải tư 7831 5315 1200 5855 5 51,55,50
Giải năm 6879 2316 2395 2324 0407 8819 6 60,66
Giải sáu 108 898 166 7 76,79,75
Giải bảy 97 50 75 99 8 81
9 95,98,97,99

Mở thưởng ngày 16/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 50578 0 03,00
Ký hiệu 1GQ 6GQ 14GQ 11GQ 10GQ 3GQ 1
Giải nhất 44533 2 25
Giải nhì 51589 19352 3 33,31,39
Giải ba 36731 00455 82986 67951 88182 08371 4 45
Giải tư 7155 6673 4983 4003 5 52,55,51,57,53,58
Giải năm 1039 7182 0280 4445 6725 1225 6
Giải sáu 031 657 500 7 78,71,73,70
Giải bảy 94 53 70 58 8 89,86,82,83,80
9 94

Mở thưởng ngày 15/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 91006 0 06,09,04,02
Ký hiệu 6GS 5GS 9GS 13GS 3GS 1GS 1 19,10,14,16,11
Giải nhất 22362 2
Giải nhì 00497 25741 3
Giải ba 83780 71776 83219 79310 25559 28409 4 41
Giải tư 6094 4114 4358 4970 5 59,58,57,50
Giải năm 2704 2016 1614 0178 3411 3799 6 62
Giải sáu 574 202 404 7 76,70,78,74
Giải bảy 02 57 50 82 8 80,82
9 97,94,99

Mở thưởng ngày 14/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 12834 0 06,05
Ký hiệu 2GT 12GT 14GT 7GT 15GT 6GT 1 13,14
Giải nhất 95078 2 21
Giải nhì 64989 79753 3 34,31
Giải ba 09206 10621 79349 82053 44176 51792 4 49,40,42
Giải tư 6421 8306 4577 6605 5 53,52,56
Giải năm 4788 8183 3490 4452 9313 4353 6 67
Giải sáu 814 440 471 7 78,76,77,71
Giải bảy 56 67 31 42 8 89,88,83
9 92,90

Mở thưởng ngày 13/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 96305 0 05,02,01
Ký hiệu 10GU 13GU 1GU 8GU 4GU 5GU 1 10,12,13
Giải nhất 67959 2 21,22,28,20
Giải nhì 20646 33331 3 31,38,30,36
Giải ba 93051 86138 60171 34010 77612 40721 4 46,42
Giải tư 7922 7402 4996 9753 5 59,51,53
Giải năm 9028 0798 6142 5181 3005 0430 6 66
Giải sáu 913 266 605 7 71
Giải bảy 20 21 36 01 8 81
9 96,98

Mở thưởng ngày 12/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 78611 0 07,00
Ký hiệu 11GX 7GX 4GX 10GX 5GX 13GX 1 11,10,17
Giải nhất 11566 2 20,28,22,27,26
Giải nhì 68739 54972 3 39,36,35,32
Giải ba 63820 44793 97595 72343 76328 33810 4 43
Giải tư 1422 0776 2262 7727 5
Giải năm 1365 6036 4279 6699 2617 9526 6 66,62,65,61
Giải sáu 807 235 100 7 72,76,79,73
Giải bảy 61 73 32 91 8
9 93,95,99,91

Mở thưởng ngày 11/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 81736 0 03,08
Ký hiệu 15GY 9GY 8GY 10GY 2GY 11GY 1 13,14,12
Giải nhất 23276 2 23,21
Giải nhì 53754 98359 3 36
Giải ba 17284 59613 66887 69623 90479 15921 4 42,40
Giải tư 1913 9442 8514 1457 5 54,59,57
Giải năm 3561 5865 5275 6154 6603 9713 6 61,65
Giải sáu 570 440 936 7 76,79,75,70
Giải bảy 08 89 92 12 8 84,87,89
9 92

Mở thưởng ngày 10/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 71610 0 06,07
Ký hiệu 4GZ 1GZ 3GZ 8GZ 2GZ 11GZ 1 10
Giải nhất 89551 2 25,20,23,28
Giải nhì 25825 57592 3 32,36
Giải ba 04061 27766 63457 55406 80996 71332 4
Giải tư 4220 8664 4267 0323 5 51,57
Giải năm 1489 4707 5990 1175 9767 6607 6 61,66,64,67
Giải sáu 536 385 828 7 75
Giải bảy 32 64 98 25 8 89,85
9 92,96,90,98

Mở thưởng ngày 09/11/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 57765 0 05,09,07
Ký hiệu 9FA 13FA 3FA 2FA 11FA 12FA 1 17
Giải nhất 69270 2 23,21
Giải nhì 33523 02685 3 30,34
Giải ba 84523 77290 28378 00860 06188 76005 4 45,42
Giải tư 0445 9065 6142 8859 5 59,56,51
Giải năm 8856 4721 1409 3307 7321 9251 6 65,60,66
Giải sáu 866 778 530 7 70,78
Giải bảy 17 42 90 34 8 85,88
9 90

Chọn ngày