Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 11/11/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 04116 0 09,02
Ký hiệu 2XU 1XU 13XU 1 16,19,17,14
Giải nhất 18344 2 20,23,27
Giải nhì 96935 29509 3 35,39,32
Giải ba 89481 34019 92520 96019 10839 67017 4 44
Giải tư 2175 3623 5132 2355 5 55,59,52,51
Giải năm 8596 8069 9770 2214 4894 3414 6 69
Giải sáu 959 052 720 7 75,70
Giải bảy 27 51 02 87 8 81,87
9 96,94

Mở thưởng ngày 10/11/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 23310 0 08,02,05
Ký hiệu 5XT 6XT 14XT 1 10
Giải nhất 27335 2 28,26,21
Giải nhì 69710 90559 3 35,33
Giải ba 94433 53428 51348 01833 93126 54321 4 48,44,40,47,49
Giải tư 5391 9244 0985 1956 5 59,56,58,57,55
Giải năm 6058 8508 6802 9893 2540 6647 6 69
Giải sáu 969 205 549 7 70
Giải bảy 33 57 55 70 8 85
9 91,93

Mở thưởng ngày 09/11/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 26502 0 02,00,09,03
Ký hiệu 11XS 2XS 5XS 1
Giải nhất 25577 2
Giải nhì 32963 84850 3
Giải ba 37973 61193 38891 24467 19390 16400 4
Giải tư 0677 5383 0195 6291 5 50,58
Giải năm 1185 6193 0388 0795 7572 0800 6 63,67,60
Giải sáu 158 809 398 7 77,73,72,74
Giải bảy 60 73 03 74 8 83,85,88
9 93,91,90,95,98

Mở thưởng ngày 08/11/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 37892 0 05,03,09,06
Ký hiệu 11XR 6XR 12XR 1
Giải nhất 75605 2 24,27,25,28
Giải nhì 98138 89024 3 38,30,33
Giải ba 34872 91330 26233 21487 30227 11062 4
Giải tư 7252 4977 2377 6603 5 52,51,58
Giải năm 4427 9295 9909 6106 9786 1773 6 62,65,67
Giải sáu 065 825 851 7 72,77,73
Giải bảy 80 28 67 58 8 87,86,80
9 92,95

Mở thưởng ngày 07/11/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 87024 0 01,03,07,00,05
Ký hiệu 1XQ 4XQ 3XQ 1 14
Giải nhất 45295 2 24,23
Giải nhì 42291 85731 3 31,36
Giải ba 09496 85455 59201 93266 90956 59440 4 40
Giải tư 6983 0003 3676 2654 5 55,56,54
Giải năm 3086 5875 5599 2136 8236 2314 6 66
Giải sáu 907 400 123 7 76,75
Giải bảy 83 95 96 05 8 83,86
9 95,91,96,99

Mở thưởng ngày 06/11/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 46181 0 09,02,00,05
Ký hiệu 3XP 6XP 2XP 1 19,15
Giải nhất 06584 2 26,23
Giải nhì 81119 36209 3 32
Giải ba 90226 50602 83100 63371 40915 42443 4 43,44,47,42
Giải tư 8823 1193 8658 8684 5 58
Giải năm 2758 5732 3244 6871 1288 2076 6
Giải sáu 615 190 805 7 71,76
Giải bảy 47 85 42 43 8 81,84,88,85
9 93,90

Mở thưởng ngày 05/11/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 63990 0 04,00,03
Ký hiệu 12XN 4XN 1XN 1 10
Giải nhất 01134 2 21,22,29
Giải nhì 71610 17521 3 34,32
Giải ba 54834 06693 90688 03122 95657 68032 4 43,48
Giải tư 2204 7962 9000 5329 5 57,59,51,54
Giải năm 9632 1943 2059 0357 5663 7303 6 62,63
Giải sáu 598 691 251 7 78
Giải bảy 78 94 48 54 8 88
9 90,93,98,91,94

Mở thưởng ngày 04/11/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 56043 0 00,07
Ký hiệu 3XM 4XM 11XM 1 15
Giải nhất 49752 2 23,21,24
Giải nhì 77348 51039 3 39
Giải ba 95380 08094 01175 52080 33777 02723 4 43,48,40
Giải tư 1778 0087 2367 8259 5 52,59
Giải năm 4540 6500 5590 5921 3599 4471 6 67
Giải sáu 676 907 587 7 75,77,78,71,76,74
Giải bảy 75 15 24 74 8 80,87
9 94,90,99

Mở thưởng ngày 03/11/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 40911 0 04,09,03
Ký hiệu 1XL 3XL 13XL 1 11,12,17
Giải nhất 97704 2 24,25,29,20
Giải nhì 79238 75235 3 38,35,34
Giải ba 76412 47724 63409 58364 22945 35434 4 45,47,44
Giải tư 9547 9374 2794 1325 5
Giải năm 0160 0044 8784 1744 4093 4274 6 64,60
Giải sáu 729 403 477 7 74,77
Giải bảy 90 20 17 11 8 84
9 94,93,90

Mở thưởng ngày 02/11/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 93894 0 07,02
Ký hiệu 12XK 5XK 2XK 1 10
Giải nhất 36798 2 25
Giải nhì 56510 41495 3 39
Giải ba 53725 76107 75567 34646 88093 62567 4 46,45,47
Giải tư 0439 7764 0981 9281 5 55,59
Giải năm 3955 2862 3373 1779 1194 1402 6 67,64,62,69,65,68
Giải sáu 459 145 869 7 73,79
Giải bảy 65 46 47 68 8 81
9 94,98,95,93

Mở thưởng ngày 01/11/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 23568 0 03
Ký hiệu 6XH 4XH 13XH 1 14,11,16
Giải nhất 89592 2 23,20
Giải nhì 22392 51423 3 33,39
Giải ba 94433 84645 45814 15761 21162 65511 4 45
Giải tư 6416 3652 8503 1764 5 52,56,51
Giải năm 3152 6278 6970 8420 4072 3486 6 68,61,62,64
Giải sáu 456 871 639 7 78,70,72,71
Giải bảy 51 83 72 87 8 86,83,87
9 92

Chọn ngày