Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 15/04/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 90982 0 00,03,06
Ký hiệu 14AU 1AU 2AU 11AU 6AU 12AU 1 10,10,16,19
Giải nhất 05942 2 23
Giải nhì 63537 27846 3 32,34,36,37,37,37
Giải ba 08216 97437 70544 95936 32700 64061 4 42,42,44,46,46,49
Giải tư 4137 0303 2119 8210 5 56
Giải năm 9246 4010 6842 6549 1334 5906 6 61,61,62,65
Giải sáu 523 665 973 7 73
Giải bảy 61 32 56 62 8 82
9

Mở thưởng ngày 14/04/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 74295 0 01,02,05
Ký hiệu 12AT 11AT 8AT 10AT 13AT 5AT 1 11,14,15
Giải nhất 92214 2 20,23
Giải nhì 85483 61076 3 32,32,35,38,38,39
Giải ba 72559 48815 40538 49532 49167 21320 4 48
Giải tư 4111 2072 6501 7996 5 51,59
Giải năm 9523 1051 5798 9184 3348 1405 6 67
Giải sáu 135 132 102 7 72,76
Giải bảy 39 80 82 38 8 80,82,83,84
9 95,96,98

Mở thưởng ngày 13/04/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 29405 0 00,05,05,07
Ký hiệu 10AS 1AS 9AS 11AS 15AS 4AS 1 11,17
Giải nhất 36317 2 21
Giải nhì 91982 14199 3 30,36
Giải ba 88411 82665 10594 93756 08443 37852 4 43,47
Giải tư 0292 2980 7500 4753 5 52,53,55,56,56
Giải năm 0456 4980 7105 4130 3798 1607 6 65
Giải sáu 287 955 847 7 74
Giải bảy 97 74 36 21 8 80,80,82,87
9 92,94,97,98,99

Mở thưởng ngày 12/04/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 86039 0
Ký hiệu 2AR 5AR 6AR 13AR 11AR 17AR 7AR 9AR 1 15,16,16,16,16,19
Giải nhất 31145 2 20
Giải nhì 18498 98082 3 32,36,39
Giải ba 98245 31416 10849 92752 30862 66716 4 42,45,45,46,49
Giải tư 8667 2436 7346 9819 5 52
Giải năm 3732 7416 9015 0599 7299 6184 6 62,67
Giải sáu 120 072 542 7 70,72
Giải bảy 70 97 16 88 8 82,84,88
9 97,98,99,99

Mở thưởng ngày 11/04/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 29013 0 00,05
Ký hiệu 3AQ 12AQ 7AQ 4AQ 6AQ 5AQ 1 13,19
Giải nhất 13305 2 21,21,22,23,25,29
Giải nhì 66567 43230 3 30,30,34,38
Giải ba 99122 04949 71530 82148 72456 78719 4 48,49
Giải tư 5096 9766 4238 7800 5 56
Giải năm 7180 2825 0497 1488 4929 5621 6 66,67
Giải sáu 821 034 271 7 71
Giải bảy 87 80 83 23 8 80,80,83,87,88
9 96,97

Mở thưởng ngày 10/04/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 85313 0 06
Ký hiệu 3AP 1AP 4AP 10AP 14AP 15AP 1 13
Giải nhất 55176 2 26,27
Giải nhì 79036 28577 3 36,37
Giải ba 94383 79058 53998 29626 30944 46987 4 43,44,46
Giải tư 4695 6882 5660 7075 5 52,54,58
Giải năm 5263 9971 5237 5381 3743 2306 6 60,63,64
Giải sáu 452 292 746 7 71,75,76,77
Giải bảy 86 54 27 64 8 81,82,83,86,87
9 92,95,98

Mở thưởng ngày 09/04/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 52070 0 03,04
Ký hiệu 1AN 5AN 9AN 15AN 12AN 11AN 1 15,18
Giải nhất 62954 2
Giải nhì 37646 88703 3 31,33,39
Giải ba 04269 02791 35381 80397 16804 02753 4 41,46,49
Giải tư 0651 7692 1233 6875 5 51,52,53,54
Giải năm 7439 7249 5341 9918 3352 8215 6 62,69
Giải sáu 262 484 531 7 70,71,75
Giải bảy 93 83 95 71 8 81,83,84
9 91,92,93,95,97

Mở thưởng ngày 08/04/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 63904 0 03,04,07,07
Ký hiệu 8AM 9AM 11AM 14AM 2AM 15AM 1 10,11,18
Giải nhất 56240 2 22,22
Giải nhì 48222 98507 3 31,33,36,37
Giải ba 32353 37133 28267 86742 62636 80484 4 40,40,42,47
Giải tư 9490 4218 8779 1522 5 53
Giải năm 0179 6710 1978 3940 9894 6237 6 67
Giải sáu 307 084 531 7 78,79,79
Giải bảy 11 03 47 86 8 84,84,86
9 90,94

Mở thưởng ngày 07/04/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 97675 0 00,03,04
Ký hiệu 5AL 12AL 7AL 15AL 6AL 8AL 1 10,13,16,18
Giải nhất 55528 2 28
Giải nhì 55398 29818 3 33,35,39
Giải ba 54673 41639 66052 64142 06759 99796 4 42
Giải tư 2370 2784 4435 5716 5 52,56,59
Giải năm 5498 3510 4504 0800 2973 2388 6
Giải sáu 693 603 533 7 70,70,73,73,75
Giải bảy 13 70 81 56 8 81,84,88
9 93,96,98,98

Mở thưởng ngày 06/04/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 94659 0 00,01,01
Ký hiệu 13AK 11AK 15AK 7AK 8AK 14AK 1 11,14
Giải nhất 32768 2 25
Giải nhì 30053 32214 3 34
Giải ba 82444 37646 05925 98134 53057 59774 4 44,44,44,45,45,46,47,48
Giải tư 3093 7900 9644 2848 5 51,53,57,59,59
Giải năm 4145 6351 2593 6611 6182 7360 6 60,68
Giải sáu 947 201 559 7 74,74
Giải bảy 44 45 01 74 8 82
9 93,93

Mở thưởng ngày 05/04/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 06800 0 00,06,08
Ký hiệu 6AH 10AH 8AH 7AH 4AH 5AH 1 11,12,15
Giải nhất 39251 2 25,26
Giải nhì 67548 65874 3
Giải ba 16912 12006 71395 44182 32715 94059 4 42,43,48
Giải tư 8360 0691 7008 6286 5 51,56,57,59
Giải năm 8957 2843 8568 1042 3781 4361 6 60,61,67,68
Giải sáu 826 667 396 7 74
Giải bảy 56 25 87 11 8 81,82,86,87
9 91,95,96

Mở thưởng ngày 04/04/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 16278 0 04,09
Ký hiệu 12AG 14AG 4AG 10AG 15AG 6AG 1 11,14
Giải nhất 81109 2 24,29,29
Giải nhì 23429 38390 3 33,35,36,37
Giải ba 32435 42574 99911 09241 21291 55658 4 41,41,42,44
Giải tư 4655 9197 2481 8641 5 54,55,58
Giải năm 4142 1733 4329 9404 6699 3373 6 65
Giải sáu 914 344 224 7 73,74,78
Giải bảy 54 37 36 65 8 81
9 90,91,97,99

Mở thưởng ngày 03/04/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 44110 0 03,05,08
Ký hiệu 13AF 14AF 2AF 4AF 6AF 1AF 1 10,10,13,17
Giải nhất 17391 2 25,28
Giải nhì 84538 71325 3 30,33,35,37,38
Giải ba 62417 76030 75577 17381 07633 55283 4
Giải tư 5308 6513 4361 3366 5
Giải năm 6274 9435 6510 4763 6705 8537 6 61,63,66,67
Giải sáu 391 286 595 7 74,75,77
Giải bảy 03 28 67 75 8 81,83,86
9 91,91,95

Mở thưởng ngày 02/04/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 01795 0 06,08
Ký hiệu 10AE 2AE 15AE 7AE 3AE 1AE 1 10,15,15,16,17,19
Giải nhất 99808 2
Giải nhì 58658 90819 3 33
Giải ba 54406 82291 94848 61086 13666 06582 4 43,43,45,48
Giải tư 6068 4967 7881 1343 5 50,51,52,58
Giải năm 5616 5817 9615 1888 6782 6750 6 66,67,68
Giải sáu 933 952 851 7
Giải bảy 10 15 43 45 8 81,82,82,86,88
9 91,95

Mở thưởng ngày 01/04/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 50393 0 01,01,02,03,05,07
Ký hiệu 7AD 15AD 8AD 4AD 11AD 9AD 1 11,18,19
Giải nhất 32377 2 22,23,29,29
Giải nhì 57201 27882 3 36,37
Giải ba 05554 71829 21211 99596 51252 66003 4
Giải tư 8236 6787 8798 1677 5 52,54
Giải năm 8702 8801 3261 7137 7029 8319 6 61,65
Giải sáu 105 622 618 7 72,77,77
Giải bảy 65 72 07 23 8 82,87
9 93,96,98

Chọn ngày