Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 19/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 70921 0 05
Ký hiệu 12BS 7BS 1BS 1 11,16
Giải nhất 78137 2 21,24,28,23
Giải nhì 52621 09836 3 37,36,39,34
Giải ba 49174 25062 29639 72434 50650 72551 4 46
Giải tư 2876 1724 2521 0811 5 50,51
Giải năm 2216 4705 1224 5372 5371 6946 6 62
Giải sáu 939 228 392 7 74,76,72,71
Giải bảy 23 11 34 95 8
9 92,95

Mở thưởng ngày 18/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 34706 0 06,09,01
Ký hiệu 12BT 9BT 5BT 1 18
Giải nhất 91118 2
Giải nhì 29837 38146 3 37,30,35
Giải ba 01080 08089 62709 14042 77255 32218 4 46,42,45,49,48
Giải tư 7951 0481 4730 3337 5 55,51,50,59
Giải năm 9871 3345 9998 3635 0850 8174 6 64
Giải sáu 849 764 801 7 71,74
Giải bảy 89 71 59 48 8 80,89,81
9 98

Mở thưởng ngày 17/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 97571 0 06,02
Ký hiệu 4BU 6BU 16BU 1 10
Giải nhất 47197 2 20,28
Giải nhì 47647 17744 3 31,38
Giải ba 47592 26520 30084 79871 81710 50342 4 47,44,42,49,46
Giải tư 9731 0247 2568 7406 5
Giải năm 0171 9849 8978 7302 5438 0464 6 68,64
Giải sáu 646 470 572 7 71,78,70,72,74
Giải bảy 74 71 84 28 8 84
9 97,92

Mở thưởng ngày 16/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 72782 0
Ký hiệu 10BV 12BV 14BV 1 12,18,19
Giải nhất 22594 2 22,20,29
Giải nhì 39470 47122 3 38,31,32,37
Giải ba 93338 58150 78231 16644 36281 68512 4 44
Giải tư 5160 5620 1592 3662 5 50
Giải năm 4591 6532 0312 9899 2437 1629 6 60,62,64
Giải sáu 189 483 518 7 70,71
Giải bảy 93 71 64 19 8 82,81,89,83
9 94,92,91,99,93

Mở thưởng ngày 15/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 26710 0 05,01
Ký hiệu 4BX 3BX 11BX 1 10,13
Giải nhất 35188 2 20,21,27,26,22,24
Giải nhì 25581 88005 3 33
Giải ba 69977 85413 61620 04874 09021 00033 4 40
Giải tư 8791 9127 8770 6440 5 51,54
Giải năm 2126 3362 0322 1381 4294 6889 6 62
Giải sáu 151 333 401 7 77,74,70
Giải bảy 54 24 84 33 8 88,81,89,84
9 91,94

Mở thưởng ngày 14/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 32164 0 02,07
Ký hiệu 15BY 2BY 6BY 1 17,11,12,18
Giải nhất 40635 2 26,28
Giải nhì 37076 15567 3 35
Giải ba 92691 33281 74665 39526 92296 83870 4 44,48
Giải tư 1990 8996 7469 0883 5 58
Giải năm 9658 8317 9144 8111 0488 5748 6 64,67,65,69
Giải sáu 702 712 628 7 76,70
Giải bảy 12 18 07 97 8 81,83,88
9 91,96,90,97

Mở thưởng ngày 13/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 41244 0 04,03,07,06
Ký hiệu 12BZ 15BZ 9BZ 1 14,15,11
Giải nhất 61359 2 28,20
Giải nhì 02004 72103 3 37
Giải ba 38414 14156 27571 65092 88749 28307 4 44,49,42,43,46
Giải tư 9615 7828 4464 3784 5 59,56,57,51
Giải năm 1657 0174 1906 1042 6267 9037 6 64,67
Giải sáu 807 043 637 7 71,74
Giải bảy 11 51 46 20 8 84
9 92

Mở thưởng ngày 12/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 90880 0 08
Ký hiệu 8AB 10AB 4AB 1 11,15
Giải nhất 20246 2 20,29,24
Giải nhì 07376 98111 3 31,35,38
Giải ba 60558 01090 36569 00440 41981 11569 4 46,40,44,42
Giải tư 2615 3860 1044 4242 5 58,59,57,53
Giải năm 5420 9608 5129 4131 3935 2159 6 69,60,65
Giải sáu 486 938 957 7 76
Giải bảy 08 24 53 65 8 80,81,86
9 90

Mở thưởng ngày 11/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 33658 0 09,07,06,08
Ký hiệu 14AC 11AC 8AC 1 15,12
Giải nhất 32909 2 21,24
Giải nhì 67989 61821 3 37,30,35
Giải ba 09815 80307 80281 26090 22437 12380 4 44
Giải tư 4151 7277 7224 9694 5 58,51
Giải năm 3891 4778 1030 0006 0244 8385 6
Giải sáu 876 512 594 7 77,78,76
Giải bảy 35 78 12 08 8 89,81,80,85
9 90,94,91

Mở thưởng ngày 10/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 26396 0 08
Ký hiệu 14AD 2AD 7AD 1 14
Giải nhất 07249 2 20,22
Giải nhì 62280 65932 3 32,30,38,31
Giải ba 53999 82673 38330 80414 92920 24486 4 49,48,41
Giải tư 5908 3688 5138 7264 5 58,50
Giải năm 1894 4348 5461 9358 0686 4760 6 64,61,60
Giải sáu 131 050 958 7 73
Giải bảy 96 22 91 41 8 80,86,88
9 96,99,94,91

Mở thưởng ngày 09/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 91574 0 07,00,03,08,05
Ký hiệu 8AE 10AE 1AE 1 18,14
Giải nhất 89090 2 27
Giải nhì 67375 62647 3 36,30
Giải ba 89474 48707 37558 65647 17990 68327 4 47
Giải tư 4236 8700 1003 3575 5 58
Giải năm 7981 4680 1761 8362 6218 8030 6 61,62
Giải sáu 327 914 547 7 74,75,70
Giải bảy 08 94 70 05 8 81,80
9 90,94

Mở thưởng ngày 08/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 78804 0 04,02,08,03,05
Ký hiệu 6AF 3AF 12AF 1 13
Giải nhất 05932 2 23
Giải nhì 92923 97549 3 32
Giải ba 20552 17351 91202 31504 95158 87664 4 49,45
Giải tư 4192 6308 5803 9572 5 52,51,58,56
Giải năm 1903 7483 7493 5256 1405 4405 6 64
Giải sáu 775 813 497 7 72,75,71
Giải bảy 91 71 86 45 8 83,86
9 92,93,97,91

Mở thưởng ngày 07/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 14954 0 00
Ký hiệu 2AG 1AG 7AG 1 10,11,13,16
Giải nhất 86395 2 23,28
Giải nhì 65230 44442 3 30,33
Giải ba 44100 23171 92152 34310 85371 33633 4 42,49
Giải tư 1549 0572 5411 1123 5 54,52
Giải năm 9187 2213 5454 1567 9785 8898 6 67,69
Giải sáu 469 178 898 7 71,72,78
Giải bảy 16 87 98 28 8 87,85
9 95,98

Mở thưởng ngày 06/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 14012 0 06
Ký hiệu 6AH 1AH 5AH 1 12,16,14,10
Giải nhất 27116 2 25,23,27
Giải nhì 49045 61784 3 35,34,38
Giải ba 18025 85323 87635 02069 05472 52027 4 45,46,43,44,47
Giải tư 5546 8159 5494 4443 5 59
Giải năm 5634 3006 7014 9544 4947 3570 6 69
Giải sáu 316 638 684 7 72,70,77
Giải bảy 77 89 23 10 8 84,89
9 94

Mở thưởng ngày 05/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 45721 0 08,00
Ký hiệu 13AK 7AK 10AK 1 12
Giải nhất 49581 2 21,29
Giải nhì 90193 05073 3 36
Giải ba 28749 57956 06164 80064 48288 65170 4 49,43,47
Giải tư 9855 8994 8995 5266 5 56,55,54,59
Giải năm 9974 7212 5754 4959 3908 9573 6 64,66,62
Giải sáu 829 162 636 7 73,70,74
Giải bảy 00 43 47 82 8 81,88,82
9 93,94,95

Mở thưởng ngày 04/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 54949 0 07,09,06
Ký hiệu 13AL 1AL 10AL 1 19,15,11
Giải nhất 08119 2 20
Giải nhì 18807 83419 3 35
Giải ba 96779 17235 12384 84620 04288 97115 4 49,47
Giải tư 9498 6409 8411 2897 5 54,53
Giải năm 7106 3219 7061 3554 6767 3799 6 61,67
Giải sáu 886 753 220 7 79,71,70
Giải bảy 47 71 70 07 8 84,88,86
9 98,97,99

Mở thưởng ngày 03/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 19143 0 01,07,06,02
Ký hiệu 13AM 8AM 14AM 1
Giải nhất 80801 2 23
Giải nhì 41658 64482 3 37,38,39,30,36,33
Giải ba 15807 06706 76479 97337 19586 70550 4 43
Giải tư 3284 3273 1823 8386 5 58,50
Giải năm 9338 0960 2939 8430 1275 8036 6 60,63
Giải sáu 363 587 433 7 79,73,75
Giải bảy 82 89 02 37 8 82,86,84,87,89
9

Mở thưởng ngày 02/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 73604 0 04,09,01
Ký hiệu 9AN 6AN 2AN 1 19,14,10,18,12,11
Giải nhất 27909 2 29
Giải nhì 96677 59182 3 38,31,34
Giải ba 26419 25056 94576 96614 06210 71718 4 41,48
Giải tư 7486 1604 8369 5441 5 56,58
Giải năm 0329 7801 5812 4287 9782 8338 6 69
Giải sáu 411 031 776 7 77,76
Giải bảy 58 34 88 48 8 82,86,87,88
9

Mở thưởng ngày 01/01/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 32905 0 05,03
Ký hiệu 9AP 3AP 1AP 1 10,12
Giải nhất 86851 2 28,29
Giải nhì 69764 91081 3 36,33
Giải ba 72289 81599 94736 57203 69056 10028 4 46,41
Giải tư 5910 0591 1570 0763 5 51,56,58,53
Giải năm 0812 7394 4484 2367 8964 9068 6 64,63,67,68
Giải sáu 487 533 646 7 70
Giải bảy 58 53 41 29 8 81,89,84,87
9 99,91,94

Chọn ngày