Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 05/06/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 79913 0 02,01,00,03,08
Ký hiệu 7HG 15HG 11HG 1 13
Giải nhất 01136 2 22,20,26,23
Giải nhì 98576 99322 3 36,38,30,31
Giải ba 87720 51366 27226 99799 06602 23813 4 47,42
Giải tư 3901 5400 3380 5847 5 53
Giải năm 7642 6047 0638 3103 7653 3408 6 66
Giải sáu 530 726 547 7 76
Giải bảy 31 23 38 42 8 80
9 99

Mở thưởng ngày 04/06/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 76278 0 04,06
Ký hiệu 11HK 9HK 7HK 1 12,17,10
Giải nhất 45337 2 23,27
Giải nhì 95912 63431 3 37,31,36,39,38
Giải ba 41844 26842 38623 01159 51317 44072 4 44,42,49
Giải tư 3910 4936 0054 3493 5 59,54
Giải năm 8239 3959 1280 5867 6588 5649 6 67,66
Giải sáu 638 992 195 7 78,72
Giải bảy 04 27 06 66 8 80,88
9 93,92,95

Mở thưởng ngày 03/06/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 62500 0 00,03,01,09
Ký hiệu 15HL 1HL 12HL 1 11
Giải nhất 12536 2 27
Giải nhì 35103 57732 3 36,32,30,35,33
Giải ba 82893 94693 74111 39001 31280 43462 4 44,48
Giải tư 9795 9890 8444 0830 5 50
Giải năm 3077 7944 4950 8084 3127 3748 6 62
Giải sáu 577 135 933 7 77,79,75
Giải bảy 79 09 33 75 8 80,84
9 93,95,90

Mở thưởng ngày 02/06/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 79222 0 05,09,03
Ký hiệu 11HM 9HM 4HM 1 10,17,12,16
Giải nhất 47910 2 22,26,25,29,23,27
Giải nhì 87767 34726 3 35,39
Giải ba 99625 15329 12223 76483 57159 48587 4 46
Giải tư 8481 1746 6753 9525 5 59,53,50,56,51
Giải năm 6305 6909 8550 2717 1935 6827 6 67
Giải sáu 403 790 056 7
Giải bảy 51 12 16 39 8 83,87,81
9 90

Mở thưởng ngày 01/06/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 62323 0 08,03
Ký hiệu 2HN 6HN 1HN 1 13
Giải nhất 07533 2 23,27,29,20
Giải nhì 95966 65361 3 33
Giải ba 47749 04864 91013 44376 81088 25177 4 49,43
Giải tư 9508 5327 5178 9743 5 59,51,52
Giải năm 9329 9268 0313 9708 1398 7720 6 66,61,64,68
Giải sáu 991 461 688 7 76,77,78
Giải bảy 59 03 51 52 8 88
9 98,91

Mở thưởng ngày 31/05/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 83834 0
Ký hiệu 9HP 15HP 4HP 1 17
Giải nhất 40366 2 25,21
Giải nhì 54794 04325 3 34,33,31,38
Giải ba 90733 66649 68246 18251 14931 25781 4 49,46,41,47,43,48
Giải tư 8941 3021 3538 4147 5 51,52,59
Giải năm 1582 9369 9343 1664 0734 6952 6 66,69,64,61
Giải sáu 343 179 859 7 79,77
Giải bảy 48 17 77 61 8 81,82
9 94

Mở thưởng ngày 30/05/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 59964 0 09,02
Ký hiệu 7HQ 15HQ 3HQ 1 15,12,17
Giải nhất 86926 2 26,22,24
Giải nhì 35850 92115 3 32
Giải ba 55065 04522 25840 97732 51771 88224 4 40,45,44
Giải tư 4112 3340 0045 4945 5 50
Giải năm 7309 8522 8969 9602 6695 6372 6 64,65,69
Giải sáu 380 481 888 7 71,72,75
Giải bảy 80 17 44 75 8 80,81,88
9 95

Mở thưởng ngày 29/05/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 97954 0 00
Ký hiệu 1HR 11HR 13HR 1 11,18,19,17
Giải nhất 21263 2 25
Giải nhì 33611 77358 3 31,36,38,39
Giải ba 24654 20180 22497 07318 29057 10725 4
Giải tư 8100 8878 8019 0483 5 54,58,57,56
Giải năm 3556 8519 0831 9876 8636 1866 6 63,66,62
Giải sáu 038 598 639 7 78,76,73
Giải bảy 17 18 73 62 8 80,83
9 97,98

Mở thưởng ngày 28/05/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 09913 0 03
Ký hiệu 3HS 9HS 11HS 1 13,19,10
Giải nhất 61778 2
Giải nhì 49244 25187 3 34
Giải ba 59587 13034 87962 57378 13958 67787 4 44,42,45
Giải tư 5092 6255 3803 5219 5 58,55,50
Giải năm 2894 0189 4781 1763 1380 4363 6 62,63
Giải sáu 492 842 213 7 78,71
Giải bảy 45 10 50 71 8 87,89,81,80
9 92,94

Mở thưởng ngày 27/05/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 06561 0 03,07,05
Ký hiệu 8HT 13HT 10HT 1 10,14
Giải nhất 61403 2 22
Giải nhì 18807 00310 3 30,39
Giải ba 45555 10205 66260 07051 09084 45474 4 43,48
Giải tư 9773 5356 8014 7498 5 55,51,56
Giải năm 4610 0043 9973 0230 1522 1164 6 61,60,64,62,68
Giải sáu 675 187 962 7 74,73,75
Giải bảy 48 68 91 39 8 84,87
9 98,91

Chọn ngày