Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 22/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 48879 0 04,06,08,00
Ký hiệu 8RN 3RN 1RN 9RN 15RN 7RN 1 16,15
Giải nhất 43896 2
Giải nhì 96795 72578 3 32,38,37,31,35
Giải ba 14640 72640 05348 78416 40104 69172 4 40,48,41
Giải tư 2815 7032 3984 4841 5
Giải năm 1538 1116 9760 9404 7906 7237 6 60
Giải sáu 108 616 731 7 79,78,72
Giải bảy 96 81 35 00 8 84,81
9 96,95

Mở thưởng ngày 21/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 07043 0 03,02
Ký hiệu 3RP 5RP 10RP 8RP 15RP 14RP 1 11,16,15
Giải nhất 44111 2 25,27
Giải nhì 38003 35799 3
Giải ba 36053 21949 03090 28157 68096 26125 4 43,49
Giải tư 6070 9387 5427 8616 5 53,57,58,54,51
Giải năm 4170 5179 3058 1415 1372 0254 6 61,62,64
Giải sáu 270 815 851 7 70,79,72
Giải bảy 61 62 64 02 8 87
9 99,90,96

Mở thưởng ngày 20/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 90157 0 00,01
Ký hiệu 15RQ 3RQ 12RQ 11RQ 4RQ 2RQ 1 18,17,10
Giải nhất 49318 2 26,23,25
Giải nhì 41817 93470 3 37,30,36,39
Giải ba 67476 65881 37237 44164 59594 05200 4
Giải tư 6726 0297 9623 9801 5 57,53
Giải năm 1285 8030 1710 2836 6037 4639 6 64
Giải sáu 125 653 625 7 70,76,72
Giải bảy 92 72 64 10 8 81,85
9 94,97,92

Mở thưởng ngày 19/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 18225 0 04,08,07,09
Ký hiệu 15RS 8RS 4RS 6RS 9RS 10RS 1 18,19
Giải nhất 46995 2 25,20,23,28
Giải nhì 70204 95090 3 35,34
Giải ba 24476 39264 86783 15308 38820 47735 4 47,44,46
Giải tư 8388 9723 6681 6047 5
Giải năm 7307 7644 6567 4367 9128 6418 6 64,67
Giải sáu 334 018 291 7 76,77
Giải bảy 46 19 77 09 8 83,88,81
9 95,90,91

Mở thưởng ngày 18/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 62319 0 00,08
Ký hiệu 3RT 6RT 12RT 11RT 8RT 15RT 1 19,13,12
Giải nhất 09060 2 26,27
Giải nhì 40484 02900 3 32
Giải ba 31294 09591 77642 11713 06012 42751 4 42,46
Giải tư 9126 6146 0008 6452 5 51,52,54,56
Giải năm 0327 8692 1092 8832 4766 6152 6 60,66,67,62
Giải sáu 175 767 483 7 75
Giải bảy 54 00 56 62 8 84,83
9 94,91,92

Mở thưởng ngày 17/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 99469 0 02,00,01,09
Ký hiệu 6RU 11RU 2RU 3RU 16RU 12RU 20RU 15RU 1 14,18,11,13
Giải nhất 18769 2 29,21
Giải nhì 94451 50102 3 38,35,33
Giải ba 36129 33997 24679 83445 60238 87921 4 45,48,49
Giải tư 3070 8848 0414 7478 5 51
Giải năm 6518 5938 5335 1300 7211 4133 6 69
Giải sáu 892 149 201 7 79,70,78
Giải bảy 13 00 09 18 8
9 97,92

Mở thưởng ngày 16/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 14408 0 08,04,00,01
Ký hiệu 4RV 8RV 11RV 5RV 7RV 9RV 1 17,10,16,14
Giải nhất 28308 2 21
Giải nhì 99131 68897 3 31
Giải ba 11317 19395 50764 55010 05188 73841 4 41,40,43
Giải tư 3162 0716 9104 2161 5 50,57
Giải năm 6940 4714 7043 7398 1187 4221 6 64,62,61
Giải sáu 385 250 857 7
Giải bảy 00 01 21 04 8 88,87,85
9 97,95,98

Mở thưởng ngày 15/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 62428 0 00,05,02
Ký hiệu 15RX 6RX 9RX 12RX 1RX 10RX 1 13,12,15,18
Giải nhất 42840 2 28,22,29,26
Giải nhì 13867 38422 3 34,33
Giải ba 87100 43529 98334 47034 95413 95247 4 40,47
Giải tư 5812 5760 0179 6915 5 57,51,56,50
Giải năm 3018 6857 2805 6012 7802 2051 6 67,60
Giải sáu 385 480 556 7 79
Giải bảy 33 79 50 26 8 85,80
9

Mở thưởng ngày 14/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 77616 0 09,04,03,05
Ký hiệu 14RY 4RY 3RY 2RY 8RY 10RY 1 16,19,17,13,14
Giải nhất 85409 2 26,27,25
Giải nhì 37819 19062 3 35,38
Giải ba 08017 89916 14642 79504 67126 48176 4 42
Giải tư 3235 6995 9996 9403 5 50
Giải năm 3027 0825 2791 1082 8613 4205 6 62,60
Giải sáu 260 326 650 7 76
Giải bảy 14 81 62 38 8 82,81
9 95,96,91

Mở thưởng ngày 13/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 46266 0 04,02
Ký hiệu 13RZ 1RZ 14RZ 9RZ 15RZ 12RZ 1 16,14
Giải nhất 06681 2 24,22,20,23
Giải nhì 35295 22887 3 38,35,30
Giải ba 84704 24938 70761 89224 18022 90278 4 49
Giải tư 7616 1060 9684 4889 5 56,51
Giải năm 8749 0956 9135 3375 8120 3323 6 66,61,60,63
Giải sáu 994 138 363 7 78,75
Giải bảy 14 30 02 51 8 81,87,84,89
9 95,94

Mở thưởng ngày 12/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 25618 0 05,03,04
Ký hiệu 3QA 8QA 7QA 10QA 15QA 4QA 1 18,10,14,12
Giải nhất 70158 2 20,28
Giải nhì 66040 22038 3 38,35,31,33
Giải ba 72820 92705 57835 15065 89596 94310 4 40,42
Giải tư 8710 1871 6614 6842 5 58
Giải năm 0176 0265 1931 7403 7804 3784 6 65
Giải sáu 896 333 795 7 71,76,75
Giải bảy 71 75 28 12 8 84
9 96,95

Mở thưởng ngày 11/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 82094 0 08,09,04,00
Ký hiệu 15QB 2QB 1QB 13QB 10QB 12QB 1 11,18,12
Giải nhất 58766 2 20,26,25
Giải nhì 86108 28009 3 37,39,35
Giải ba 24011 61772 90318 97968 20020 46056 4 49,46
Giải tư 5612 9311 6626 1637 5 56
Giải năm 6873 9625 9249 8704 8773 6260 6 66,68,60,65
Giải sáu 065 200 478 7 72,73,78
Giải bảy 46 65 39 35 8
9 94

Mở thưởng ngày 10/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 52248 0 01,02,03
Ký hiệu 11QC 5QC 9QC 15QC 10QC 1QC 1 19,14
Giải nhất 01993 2 25,23,29
Giải nhì 73977 89571 3
Giải ba 50225 37259 71443 75177 80919 81001 4 48,43
Giải tư 0823 1371 3782 0257 5 59,57
Giải năm 9598 3574 2714 1686 1702 1384 6 66
Giải sáu 666 648 703 7 77,71,74,72
Giải bảy 83 29 19 72 8 82,86,84,83
9 93,98

Mở thưởng ngày 09/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 60541 0 04,09,01,02
Ký hiệu 7QD 4QD 11QD 8QD 12QD 15QD 1 14,13
Giải nhất 68899 2 21,25,22
Giải nhì 42547 04938 3 38,33
Giải ba 95542 06347 57821 86104 21866 92438 4 41,47,42,40
Giải tư 7787 3453 1909 9347 5 53
Giải năm 1514 2101 2988 3933 7102 8025 6 66,63
Giải sáu 513 540 771 7 71
Giải bảy 22 01 63 96 8 87,88
9 99,96

Mở thưởng ngày 08/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 09726 0 01,06,04
Ký hiệu 1QE 8QE 6QE 5QE 9QE 7QE 1 19
Giải nhất 69001 2 26,21,25,24
Giải nhì 88521 72106 3 37,30
Giải ba 33089 50376 22475 50825 64991 56524 4 41,46
Giải tư 4190 1276 4568 9341 5
Giải năm 9892 1594 3719 7089 7169 7046 6 68,69
Giải sáu 279 525 804 7 76,75,79,73
Giải bảy 37 76 30 73 8 89
9 91,90,92,94

Mở thưởng ngày 07/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 19665 0 09,03
Ký hiệu 1QF 8QF 14QF 7QF 4QF 15QF 1 15,12,19
Giải nhất 99139 2 20
Giải nhì 08653 04815 3 39,36,30,38
Giải ba 50762 50915 26994 82798 79209 97336 4 44,41
Giải tư 1130 7889 3912 2590 5 53
Giải năm 1767 0238 3684 5193 9615 1584 6 65,62,67
Giải sáu 319 120 375 7 75,70
Giải bảy 70 44 41 03 8 89,84
9 94,98,90,93

Mở thưởng ngày 06/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 34965 0 06
Ký hiệu 13QG 14QG 11QG 7QG 4QG 1QG 1
Giải nhất 91685 2 27,29
Giải nhì 89331 22853 3 31,35,38
Giải ba 54281 12371 64157 61127 34092 21386 4 40,48
Giải tư 2235 7767 3929 2457 5 53,57,54,51,50
Giải năm 4940 7983 9776 0199 2589 5353 6 65,67
Giải sáu 448 554 438 7 71,76
Giải bảy 51 93 06 50 8 85,81,86,83,89
9 92,99,93

Mở thưởng ngày 05/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 20823 0 04
Ký hiệu 4QH 11QH 14QH 9QH 5QH 7QH 1 15,13
Giải nhất 08394 2 23,22,29,26
Giải nhì 17392 35179 3
Giải ba 59391 89387 48578 59291 36922 21144 4 44,45,42
Giải tư 4145 0266 5004 7744 5
Giải năm 3429 8823 2542 3715 0126 0785 6 66
Giải sáu 613 276 994 7 79,78,76,77,71
Giải bảy 77 26 71 45 8 87,85
9 94,92,91

Mở thưởng ngày 04/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 80489 0 09,07,06
Ký hiệu 13QK 9QK 6QK 5QK 11QK 8QK 1 18
Giải nhất 60525 2 25,28,21,20
Giải nhì 29489 40090 3 30
Giải ba 23094 98309 88480 17207 83668 83828 4 48,49,44
Giải tư 6806 8759 0294 6830 5 59,52
Giải năm 9890 7466 6063 1097 7618 6992 6 68,66,63
Giải sáu 348 021 852 7
Giải bảy 48 20 49 44 8 89,80
9 90,94,97,92

Mở thưởng ngày 03/10/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 49797 0 06,04
Ký hiệu 4QL 2QL 13QL 7QL 11QL 15QL 1 12,13
Giải nhất 35496 2 23
Giải nhì 91712 19994 3 36,33,30
Giải ba 92841 89268 30971 51036 80833 15865 4 41,43
Giải tư 0583 0273 4477 4096 5 52
Giải năm 9181 1943 3206 9862 7280 2797 6 68,65,62
Giải sáu 170 823 952 7 71,73,77,70
Giải bảy 13 88 30 04 8 83,81,80,88
9 97,96,94

Chọn ngày