Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 16/04/2024

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 96850 0 04
Ký hiệu 17KT 19KT 12KT 1KT 13KT 14KT 2KT 8KT 1 10,16,17,12,18
Giải nhất 66671 2 24
Giải nhì 51310 74053 3 33
Giải ba 36642 19172 58381 14433 62816 92024 4 42
Giải tư 4787 8217 7761 0665 5 50,53,52,51
Giải năm 8452 0869 3282 0710 4804 7663 6 61,65,69,63,66
Giải sáu 366 886 216 7 71,72
Giải bảy 12 51 91 18 8 81,87,82,86
9 91

Mở thưởng ngày 15/04/2024

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 99369 0 03,04,05,00
Ký hiệu 1KS 13KS 9KS 19KS 12KS 10KS 5KS 8KS 1 13
Giải nhất 13829 2 29,25,22,26
Giải nhì 59861 27481 3 37,34,33
Giải ba 65303 77704 89049 50013 34525 33222 4 49,46,48
Giải tư 3926 0546 2651 3393 5 51,54
Giải năm 0937 3884 1948 1679 9105 2079 6 69,61
Giải sáu 334 673 600 7 79,73
Giải bảy 54 33 98 29 8 81,84
9 93,98

Mở thưởng ngày 14/04/2024

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 71396 0 01,00,09
Ký hiệu 3KR 19KR 13KR 2KR 18KR 12KR 1KR 4KR 1 15,18,16
Giải nhất 20801 2 21,22
Giải nhì 73470 83615 3 35
Giải ba 59318 54657 90221 19494 20418 77848 4 48,42
Giải tư 2581 6371 8850 1300 5 57,50,52
Giải năm 0309 2342 1961 6616 5569 5870 6 61,69
Giải sáu 496 635 489 7 70,71
Giải bảy 52 22 89 90 8 81,89
9 96,94,90

Mở thưởng ngày 13/04/2024

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 90649 0 03
Ký hiệu 5KQ 15KQ 9KQ 4KQ 8KQ 1KQ 18KQ 12KQ 1 12,15,10
Giải nhất 71212 2 20,28
Giải nhì 55720 56680 3 30,35
Giải ba 64761 94392 09089 57015 06920 83467 4 49,41
Giải tư 1452 5230 5083 2320 5 52,56,58
Giải năm 4090 8241 0310 6378 1575 3896 6 61,67,64
Giải sáu 756 690 503 7 78,75
Giải bảy 58 28 35 64 8 80,89,83
9 92,90,96

Mở thưởng ngày 12/04/2024

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 12073 0
Ký hiệu 12KP 18KP 17KP 14KP 3KP 11KP 1KP 16KP 1 10,16,13
Giải nhất 92837 2 22,27,21
Giải nhì 28622 02259 3 37,36
Giải ba 53010 14391 79427 13247 76972 60599 4 47
Giải tư 6594 5821 6858 2983 5 59,58,50
Giải năm 0993 5483 8027 6916 5213 4770 6
Giải sáu 850 036 185 7 73,72,70
Giải bảy 27 83 16 80 8 83,85,80
9 91,99,94,93

Mở thưởng ngày 11/04/2024

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 69356 0 09
Ký hiệu 9KN 14KN 13KN 1KN 11KN 2KN 6KN 10KN 1 10
Giải nhất 22552 2 28
Giải nhì 35140 15293 3 33,36,35
Giải ba 35010 28133 33342 65578 74436 57981 4 40,42
Giải tư 4851 2761 8993 3587 5 56,52,51,50,53
Giải năm 6909 2693 2363 1750 3328 7628 6 61,63
Giải sáu 753 388 635 7 78,73
Giải bảy 73 80 42 86 8 81,87,88,80,86
9 93

Mở thưởng ngày 10/04/2024

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 14138 0 08,02
Ký hiệu 18KM 14KM 15KM 2KM 10KM 9KM 4KM 11KM 1 13,12
Giải nhất 62724 2 24,22,21
Giải nhì 54157 96213 3 38,39,36
Giải ba 14362 89770 55669 50544 04462 48939 4 44,47,45
Giải tư 4062 5079 6608 7155 5 57,55,53,52
Giải năm 7402 1236 4922 4421 2178 9253 6 62,69
Giải sáu 552 247 722 7 70,79,78,75
Giải bảy 12 45 75 97 8
9 97

Mở thưởng ngày 09/04/2024

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 16510 0
Ký hiệu 14KL 9KL 15KL 16KL 19KL 20KL 6KL 3KL 1 10,13,16,17
Giải nhất 57524 2 24,26,27
Giải nhì 46210 99866 3 30
Giải ba 59326 97595 41257 02724 00969 52074 4 41
Giải tư 0760 1668 3313 3684 5 57,55
Giải năm 6299 7898 4768 6210 3355 4816 6 66,69,60,68,62
Giải sáu 717 130 568 7 74
Giải bảy 69 62 27 41 8 84
9 95,99,98

Mở thưởng ngày 08/04/2024

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 30147 0 04,07,05
Ký hiệu 5KH 1KH 10KH 3KH 2KH 18KH 9KH 12KH 1 13,15,16
Giải nhất 37755 2 22,20
Giải nhì 61413 89550 3 32
Giải ba 20904 51761 51163 31983 91022 78447 4 47
Giải tư 5498 3294 6720 2059 5 55,50,59
Giải năm 4679 0615 6473 3807 2132 0360 6 61,63,60,67
Giải sáu 567 190 316 7 79,73
Giải bảy 15 61 05 32 8 83
9 98,94,90

Mở thưởng ngày 07/04/2024

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 93374 0 00
Ký hiệu 2KG 5KG 9KG 17KG 19KG 7KG 10KG 16KG 1 13,18,17
Giải nhất 18300 2 24,27,25
Giải nhì 59549 37037 3 37,34,32,39
Giải ba 74266 07569 23624 78397 06513 35761 4 49,44
Giải tư 1734 8632 0757 2118 5 57,50
Giải năm 7324 2369 6427 8196 1825 4339 6 66,69,61,65
Giải sáu 185 275 044 7 74,75,72
Giải bảy 65 17 72 50 8 85
9 97,96

Mở thưởng ngày 06/04/2024

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 00312 0 08,05,01,03
Ký hiệu 16KF 18KF 13KF 10KF 12KF 1KF 17KF 4KF 1 12
Giải nhất 44708 2 23,20,21
Giải nhì 88283 64571 3 32
Giải ba 91798 21146 05250 09523 92549 73943 4 46,49,43,48,42
Giải tư 1449 2399 7871 7371 5 50,59
Giải năm 5848 3389 9405 8301 7420 2661 6 61
Giải sáu 142 732 198 7 71
Giải bảy 21 59 95 03 8 83,89
9 98,99,95

Mở thưởng ngày 05/04/2024

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 72666 0 07,06,05
Ký hiệu 2KE 20KE 6KE 3KE 15KE 16KE 11KE 18KE 1 18,19,10,15,11,13
Giải nhất 96992 2 23,25
Giải nhì 52918 21197 3 34,33
Giải ba 21034 45765 73219 29010 02370 06089 4 49
Giải tư 0372 6291 4099 0369 5
Giải năm 7007 0315 6233 7010 2611 6123 6 66,65,69
Giải sáu 270 306 325 7 70,72
Giải bảy 05 13 49 19 8 89
9 92,97,91,99

Mở thưởng ngày 04/04/2024

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 69389 0 03,01
Ký hiệu 4KD 7KD 17KD 6KD 1KD 11KD 19KD 13KD 1 11
Giải nhất 34052 2 28
Giải nhì 48091 95190 3 31
Giải ba 28642 87265 12540 99128 22291 24399 4 42,40
Giải tư 6903 4457 3278 6776 5 52,57,58
Giải năm 4578 6228 5858 0611 4540 7296 6 65
Giải sáu 788 031 386 7 78,76
Giải bảy 01 42 65 89 8 89,88,86
9 91,90,99,96

Mở thưởng ngày 03/04/2024

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 67364 0 09,06
Ký hiệu 20KC 14KC 15KC 6KC 8KC 10KC 19KC 18KC 1 11,10,17,15
Giải nhất 05538 2 24,22
Giải nhì 43309 50971 3 38,39,32
Giải ba 42539 81311 58310 75139 27406 83349 4 49
Giải tư 1179 2067 4473 0517 5
Giải năm 3595 0881 7332 8196 3209 2509 6 64,67
Giải sáu 732 624 838 7 71,79,73
Giải bảy 93 94 15 22 8 81
9 95,96,93,94

Mở thưởng ngày 02/04/2024

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 62909 0 09,02,05,06
Ký hiệu 3KB 2KB 8KB 18KB 19KB 13KB 17KB 12KB 1 14
Giải nhất 09387 2 28,29
Giải nhì 23902 06705 3 35
Giải ba 05649 11928 85591 77857 24772 73380 4 49,48
Giải tư 1057 4955 1981 8866 5 57,55,54
Giải năm 8906 2314 0248 6777 3183 8562 6 66,62,65
Giải sáu 262 654 029 7 72,77
Giải bảy 65 86 54 35 8 87,80,81,83,86
9 91

Mở thưởng ngày 01/04/2024

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 19052 0 05,02,09,06
Ký hiệu 7KA 10KA 3KA 15KA 6KA 5KA 9KA 2KA 1 10,12
Giải nhất 64293 2
Giải nhì 66910 37980 3 38,33
Giải ba 03154 05297 37583 24357 50612 56159 4 42,45
Giải tư 1490 6212 7679 2105 5 52,54,57,59
Giải năm 4438 2763 4042 1066 7302 1099 6 63,66
Giải sáu 559 345 633 7 79
Giải bảy 09 93 06 38 8 80,83
9 93,97,90,99

Chọn ngày