Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 08/06/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 13437 0 05,03
Ký hiệu 11TZ 10TZ 6TZ 15TZ 12TZ 14TZ 1 18,13,11,15
Giải nhất 01318 2 24,25,26
Giải nhì 28445 82535 3 37,35,34,31
Giải ba 71477 39624 54759 25625 23113 63826 4 45,44,48
Giải tư 4472 8981 7954 0986 5 59,54
Giải năm 5344 9805 4411 8024 3303 3715 6 66
Giải sáu 934 777 592 7 77,72
Giải bảy 66 88 48 31 8 81,86,88
9 92

Mở thưởng ngày 07/06/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 40357 0
Ký hiệu 15SA 8SA 14SA 10SA 6SA 13SA 1 18,16,14,17
Giải nhất 11456 2 23,22,26,24
Giải nhì 44223 10852 3 34,38
Giải ba 46358 34034 66918 95949 25795 45788 4 49,46
Giải tư 9566 6046 0716 3577 5 57,56,52,58
Giải năm 0763 3222 6881 2226 9182 0024 6 66,63,69
Giải sáu 014 056 738 7 77,72
Giải bảy 17 72 69 82 8 88,81,82
9 95

Mở thưởng ngày 06/06/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 83079 0 08,07
Ký hiệu 6SB 8SB 4SB 3SB 10SB 7SB 1 17,18,13,19
Giải nhất 15731 2 20,22,25
Giải nhì 32457 82498 3 31,34,36
Giải ba 53158 75486 27217 33818 63859 80647 4 47,43
Giải tư 3761 3762 1876 5343 5 57,58,59
Giải năm 2168 2834 1420 3322 2013 4508 6 61,62,68
Giải sáu 425 236 119 7 79,76,70
Giải bảy 70 90 07 34 8 86
9 98,90

Mở thưởng ngày 05/06/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 00081 0 05
Ký hiệu 12SC 7SC 11SC 13SC 15SC 1SC 1 15
Giải nhất 01905 2 21,27,20,25,28
Giải nhì 71137 44821 3 37,34
Giải ba 88844 27295 04627 95334 72220 93683 4 44,46,48
Giải tư 7165 3883 2157 8958 5 57,58,51,50
Giải năm 9446 1015 2351 7270 6125 8146 6 65
Giải sáu 757 450 720 7 70,79
Giải bảy 28 92 48 79 8 81,83
9 95,92

Mở thưởng ngày 04/06/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 04408 0 08,00,06
Ký hiệu 11SD 14SD 13SD 15SD 8SD 4SD 1 10,15
Giải nhất 98155 2 22
Giải nhì 29784 89293 3
Giải ba 39341 14393 11089 61352 00867 38422 4 41,40
Giải tư 2710 2069 7376 8015 5 55,52,50
Giải năm 2800 3282 3775 0197 7450 6606 6 67,69,64
Giải sáu 870 440 693 7 76,75,70,73
Giải bảy 64 73 67 90 8 84,89,82
9 93,97,90

Mở thưởng ngày 03/06/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 00370 0 05,08
Ký hiệu 4SE 2SE 6SE 1SE 13SE 15SE 1 12
Giải nhất 78005 2 26,25
Giải nhì 16546 35426 3 39,30
Giải ba 15605 56082 31226 67812 04642 88608 4 46,42,41,44,45,40
Giải tư 2225 9739 3893 4075 5 57
Giải năm 4130 2099 9557 8041 9044 0883 6 65
Giải sáu 679 741 845 7 70,75,79
Giải bảy 08 65 40 83 8 82,83
9 93,99

Mở thưởng ngày 02/06/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 71963 0 05,08,07
Ký hiệu 4SF 5SF 18SF 12SF 17SF 1SF 2SF 9SF 1 19,16
Giải nhất 03825 2 25,20,23,29
Giải nhì 76720 67605 3 34
Giải ba 83562 75355 08354 71442 30105 41776 4 42
Giải tư 0619 8323 0185 4008 5 55,54,58,51,53
Giải năm 2134 7958 9097 7851 7373 7684 6 63,62
Giải sáu 307 353 763 7 76,73
Giải bảy 16 34 19 29 8 85,84
9 97

Mở thưởng ngày 01/06/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 95921 0 04,00
Ký hiệu 3SG 15SG 1SG 7SG 8SG 5SG 1 18,17
Giải nhất 60072 2 21,28,29,27,20
Giải nhì 60772 42018 3 35
Giải ba 90528 85129 93364 58075 83241 77085 4 41,43
Giải tư 6817 1204 2635 4543 5
Giải năm 3317 1198 1200 4091 1777 7879 6 64
Giải sáu 188 582 598 7 72,75,77,79,71
Giải bảy 81 27 71 20 8 85,88,82,81
9 98,91

Mở thưởng ngày 31/05/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 88961 0 08,07,02
Ký hiệu 15SH 8SH 14SH 12SH 9SH 6SH 1 12,16,13
Giải nhất 40956 2 24,26,22
Giải nhì 31944 49287 3
Giải ba 19424 05612 78426 30296 38763 87816 4 44,43
Giải tư 9466 8678 4184 2567 5 56
Giải năm 7313 3260 1908 1779 7508 4262 6 61,63,66,67,60,62,69
Giải sáu 169 307 843 7 78,79
Giải bảy 87 02 22 91 8 87,84
9 96,91

Mở thưởng ngày 30/05/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 20765 0 07,00,04
Ký hiệu 12SK 11SK 13SK 15SK 10SK 2SK 1 18
Giải nhất 15037 2 21
Giải nhì 35868 93065 3 37,33,30
Giải ba 57840 39646 93650 76407 80500 27833 4 40,46
Giải tư 7861 9818 7371 0560 5 50,51
Giải năm 7185 0130 9462 2951 0104 1993 6 65,68,61,60,62
Giải sáu 287 387 650 7 71
Giải bảy 96 60 37 21 8 85,87
9 93,96

Chọn ngày