Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 24/03/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 86472 0 03,09
Ký hiệu 9GE 7GE 3GE 1 16,13
Giải nhất 34087 2 23,24,22,25,21
Giải nhì 23223 46303 3 39
Giải ba 27124 01743 05559 18022 77787 34939 4 43
Giải tư 7350 6083 3925 5316 5 59,50,54
Giải năm 8954 0009 4021 9354 7213 7050 6 61,64
Giải sáu 009 961 792 7 72
Giải bảy 13 89 64 22 8 87,83,89
9 92

Mở thưởng ngày 23/03/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 40005 0 05,08,02
Ký hiệu 15GD 3GD 8GD 1 11,14,15
Giải nhất 35790 2 26,22
Giải nhì 21352 90568 3 34,30
Giải ba 61698 49234 44747 45726 24442 62083 4 47,42,43,44,46
Giải tư 0077 9626 2022 1450 5 52,50
Giải năm 8585 8330 1643 8467 7111 7308 6 68,67
Giải sáu 730 414 899 7 77
Giải bảy 44 46 15 02 8 83,85
9 90,98,99

Mở thưởng ngày 21/03/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 43185 0 03,02,04,09
Ký hiệu 4GB 11GB 1GB 1 19,15,18
Giải nhất 07303 2 22,20
Giải nhì 49568 58668 3 34
Giải ba 65443 97464 24322 50874 67075 16672 4 43,48
Giải tư 3720 5302 5434 1653 5 53
Giải năm 8898 3490 3670 0704 7019 9615 6 68,64
Giải sáu 748 477 009 7 74,75,72,70,77,71,78
Giải bảy 22 18 71 78 8 85
9 98,90

Mở thưởng ngày 20/03/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 20824 0 03,01
Ký hiệu 11GA 1GA 6GA 1 19
Giải nhất 01740 2 24,27
Giải nhì 08150 76859 3 34,39
Giải ba 77257 99634 09195 73097 84124 65293 4 40,41,49
Giải tư 4451 8567 2454 8293 5 50,59,57,51,54,56
Giải năm 2186 2703 3827 8519 2139 0401 6 67
Giải sáu 395 841 056 7
Giải bảy 49 27 85 83 8 86,85,83
9 95,97,93

Mở thưởng ngày 19/03/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 39473 0 06,00,05
Ký hiệu 2FE 7FE 3FE 1 15,17
Giải nhất 88431 2 23,25
Giải nhì 31815 38423 3 31,39,32
Giải ba 64458 89906 03787 27881 94072 71547 4 47
Giải tư 5191 5100 9125 0817 5 58,54
Giải năm 8470 8897 3780 7097 7989 1463 6 63
Giải sáu 754 571 139 7 73,72,70,71
Giải bảy 32 39 05 47 8 87,81,80,89
9 91,97

Mở thưởng ngày 17/03/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 96651 0 09
Ký hiệu 7FC 3FC 9FC 1 13
Giải nhất 20755 2 21,28,27
Giải nhì 02892 71843 3 31,34
Giải ba 24309 39768 86989 50331 48962 87734 4 43,44
Giải tư 5261 5531 6377 5755 5 51,55,52,57
Giải năm 4144 7521 9652 1928 0870 8821 6 68,62,61
Giải sáu 257 627 613 7 77,70,75
Giải bảy 51 94 70 75 8 89
9 92,94

Mở thưởng ngày 16/03/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 26682 0 04,06
Ký hiệu 8FB 2FB 15FB 1
Giải nhất 37391 2 25
Giải nhì 69238 41265 3 38,39
Giải ba 99604 33178 15445 02256 77604 72373 4 45,44
Giải tư 3377 3461 4799 2904 5 56,50
Giải năm 3625 2394 6750 3738 5696 3484 6 65,61,60
Giải sáu 190 477 144 7 78,73,77
Giải bảy 39 60 06 04 8 82,84
9 91,99,94,96,90

Mở thưởng ngày 15/03/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 40771 0 09,05
Ký hiệu 15FA 4FA 8FA 1 17,16
Giải nhất 89617 2 26,20,29
Giải nhì 58685 59275 3 32,31
Giải ba 32664 20626 11516 77826 62332 52831 4 49,42
Giải tư 8898 4520 8452 7809 5 52
Giải năm 2505 8217 1282 0789 6687 1288 6 64,66,63
Giải sáu 329 366 771 7 71,75
Giải bảy 49 42 99 63 8 85,82,89,87,88
9 98,99

Mở thưởng ngày 14/03/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 75608 0 08,05
Ký hiệu 15ED 12ED 6ED 1 14,13,18
Giải nhất 15029 2 29,28
Giải nhì 84241 45914 3 31,35,34
Giải ba 51731 82275 32352 85935 23665 55488 4 41,43
Giải tư 1313 0778 1841 0318 5 52,54,58
Giải năm 6478 3634 2034 2154 9843 1243 6 65
Giải sáu 758 605 254 7 75,78,73
Giải bảy 73 28 31 82 8 88,82
9

Mở thưởng ngày 13/03/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 55062 0 03,09
Ký hiệu 13EC 9EC 7EC 1 15,14,12
Giải nhất 46864 2 21,25,27
Giải nhì 99515 58103 3 37
Giải ba 40021 41259 37709 33470 87782 19037 4 45,46,40,49,44
Giải tư 2645 6014 9872 1777 5 59,52
Giải năm 0612 4161 4925 3552 0746 3784 6 62,64,61
Giải sáu 881 272 227 7 70,72,77
Giải bảy 40 49 59 44 8 82,84,81
9

Mở thưởng ngày 11/03/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 97291 0 05
Ký hiệu 13EA 8EA 7EA 1 15,11,13
Giải nhất 82885 2 28,23,26,25
Giải nhì 56554 02384 3 38,36
Giải ba 95838 16643 07036 29828 00068 11762 4 43
Giải tư 4223 2815 9363 3426 5 54,58
Giải năm 9911 6428 2526 0658 4305 3813 6 68,62,63
Giải sáu 079 794 125 7 79,72
Giải bảy 72 23 05 38 8 85,84
9 91,94

Mở thưởng ngày 10/03/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 74359 0 01,08
Ký hiệu 4DC 2DC 1DC 1 19,14,18,10
Giải nhất 76419 2 25
Giải nhì 44101 91993 3 37,33,39
Giải ba 86814 15579 14774 67025 52695 36608 4 41
Giải tư 4737 9897 6018 2310 5 59,52
Giải năm 0033 4518 4652 9490 2301 0141 6 68
Giải sáu 439 273 579 7 79,74,73
Giải bảy 68 87 94 97 8 87
9 93,95,97,90,94

Mở thưởng ngày 09/03/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 06000 0 00,05,06,08
Ký hiệu 15DB 9DB 10DB 1 10,14,13
Giải nhất 97910 2 26,24,22,28
Giải nhì 20605 34406 3 39,37
Giải ba 93826 62308 26644 26006 29214 96463 4 44
Giải tư 3468 7939 9524 3551 5 51,57,52
Giải năm 9799 7882 7085 2957 8675 7737 6 63,68
Giải sáu 513 422 652 7 75,70
Giải bảy 37 94 70 28 8 82,85
9 99,94

Mở thưởng ngày 08/03/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 09702 0 02,01
Ký hiệu 6DA 11DA 15DA 1 11,17,18
Giải nhất 74663 2 23,21,29,20
Giải nhì 30758 57111 3 35,38,33
Giải ba 60274 12435 44317 58246 36118 28338 4 46,40,49,48,42
Giải tư 9640 4549 9223 4480 5 58
Giải năm 1521 3033 9929 5481 7287 9320 6 63
Giải sáu 738 184 948 7 74
Giải bảy 02 01 42 93 8 80,81,87,84
9 93

Mở thưởng ngày 07/03/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 72672 0 07
Ký hiệu 12CB 11CB 6CB 1 15,16
Giải nhất 51065 2 24,26,20
Giải nhì 94630 19339 3 30,39,33,36
Giải ba 09464 27815 51563 52691 76989 64292 4
Giải tư 6579 9030 9424 8380 5 56
Giải năm 2007 1026 9874 1133 5720 3016 6 65,64,63,69
Giải sáu 956 781 069 7 72,79,74,70
Giải bảy 36 30 85 70 8 89,80,81,85
9 91,92

Mở thưởng ngày 06/03/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 87807 0 07,09,03,08
Ký hiệu 12CA 5CA 9CA 1 13,12,16
Giải nhất 58780 2 21,22,27,20
Giải nhì 06321 91122 3 36,37
Giải ba 61013 46507 88781 76413 11509 24699 4 40
Giải tư 1703 3912 0178 5627 5 55,56
Giải năm 7971 9608 9597 4940 6355 5636 6
Giải sáu 120 537 783 7 78,71
Giải bảy 83 16 84 56 8 80,81,83,84
9 99,97

Chọn ngày