Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 27/09/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 73011 0 08
Ký hiệu 8KS 9KS 1KS 12KS 14KS 6KS 1 11,11,14,17
Giải nhất 19529 2 21,26,29
Giải nhì 02268 95997 3 30,34,34,37
Giải ba 51659 13766 27643 14782 47469 92959 4 42,43,44
Giải tư 1584 3811 1734 9321 5 59,59
Giải năm 9026 5444 5017 6830 8765 5108 6 65,66,68,69
Giải sáu 199 114 442 7
Giải bảy 90 34 37 81 8 81,82,84
9 90,97,99

Mở thưởng ngày 26/09/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 21694 0 05,05,05,07
Ký hiệu 8KR 13KR 14KR 2KR 4KR 7KR 1 15,15
Giải nhất 58074 2 22,27,27
Giải nhì 30674 87398 3 30,34,34
Giải ba 68622 50815 13530 38874 20194 54775 4
Giải tư 3534 1774 0561 4699 5
Giải năm 4005 7905 2707 5383 1660 5393 6 60,61
Giải sáu 434 727 472 7 72,74,74,74,74,75,79
Giải bảy 79 05 15 27 8 83
9 93,94,94,98,99

Mở thưởng ngày 25/09/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 92408 0 06,08
Ký hiệu 11KQ 5KQ 2KQ 7KQ 1KQ 4KQ 1 11
Giải nhất 91545 2 23
Giải nhì 83667 10074 3 34,35
Giải ba 24894 91092 90506 11587 03675 28811 4 41,43,45,48
Giải tư 1134 8263 7597 0123 5 52
Giải năm 2562 9892 0143 7177 9148 5373 6 62,63,67
Giải sáu 341 495 952 7 71,73,74,75,77
Giải bảy 71 35 97 83 8 83,87
9 92,92,94,95,97,97

Mở thưởng ngày 24/09/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 51678 0 02,04,06
Ký hiệu 11KP 5KP 15KP 9KP 4KP 12KP 1 11,16,18
Giải nhất 00595 2 27,28
Giải nhì 81492 15143 3 37
Giải ba 18952 11569 71542 94245 10886 40074 4 40,40,42,43,45,45
Giải tư 5028 0402 5989 6790 5 52
Giải năm 3227 6074 0716 8137 0706 9696 6 69
Giải sáu 272 740 345 7 72,74,74,78
Giải bảy 11 40 04 18 8 86,89
9 90,92,95,96

Mở thưởng ngày 23/09/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 11534 0 00,05,07
Ký hiệu 11KN 8KN 10KN 5KN 12KN 13KN 1 10,19,19
Giải nhất 41900 2
Giải nhì 09585 18963 3 34,36,39
Giải ba 83891 60439 11010 49658 08467 79973 4 42,43,49
Giải tư 1272 4477 4807 0736 5 50,56,56,58
Giải năm 1743 3542 6456 0905 0449 3119 6 61,63,67
Giải sáu 056 319 996 7 72,73,77
Giải bảy 83 61 50 91 8 83,85
9 91,91,96

Mở thưởng ngày 22/09/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 53873 0 01,03,07,09
Ký hiệu 11KM 13KM 6KM 8KM 15KM 4KM 1 12,13,18
Giải nhất 69507 2 25
Giải nhì 02330 17980 3 30,31,31
Giải ba 73268 26143 12181 96869 58203 78909 4 42,43
Giải tư 8925 3956 3169 7059 5 56,59
Giải năm 1193 3871 8569 0231 5486 4973 6 68,69,69,69
Giải sáu 013 531 299 7 71,73,73
Giải bảy 18 01 12 42 8 80,81,86
9 93,99

Mở thưởng ngày 21/09/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 16083 0 01,08
Ký hiệu 15KL 14KL 13KL 4KL 1KL 9KL 1 12,13,18,19
Giải nhất 88718 2 24,25,28,29
Giải nhì 35830 21024 3 30,36
Giải ba 28362 42642 95525 13345 87483 89228 4 42,45
Giải tư 6183 4094 4091 2619 5 55
Giải năm 5877 4901 3912 9172 1608 9055 6 61,62,67
Giải sáu 013 061 667 7 72,72,77
Giải bảy 84 29 72 36 8 83,83,83,84
9 91,94

Chọn ngày