Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 18/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 10846 0 03,08,06
Ký hiệu 10TR 3TR 9TR 1 10,19
Giải nhất 09403 2 29,21,22
Giải nhì 36095 54578 3 36,33,30,39
Giải ba 56910 61229 06208 42636 85233 25649 4 46,49,47,42,41
Giải tư 2154 9378 4047 6421 5 54
Giải năm 5542 8919 5530 0497 6647 9770 6 67
Giải sáu 539 467 822 7 78,70
Giải bảy 41 85 06 93 8 85
9 95,97,93

Mở thưởng ngày 17/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 86201 0 01,05,07
Ký hiệu 6TQ 7TQ 10TQ 1 11,15
Giải nhất 44072 2 25,28,24
Giải nhì 82825 80905 3 34
Giải ba 94169 09372 68711 02728 91707 18548 4 48,49,41
Giải tư 5011 4252 9315 8024 5 52,53,57
Giải năm 7475 4649 5915 3234 9549 2253 6 69,67,61
Giải sáu 067 161 641 7 72,75,78
Giải bảy 57 82 78 49 8 82
9

Mở thưởng ngày 16/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 03797 0 00,01,09,02
Ký hiệu 9TP 11TP 5TP 1 15,16,10
Giải nhất 21429 2 29,27,24
Giải nhì 86632 32396 3 32,30
Giải ba 95400 00001 36780 20709 38515 87616 4 45,47
Giải tư 0667 8593 6709 8510 5 54
Giải năm 1066 3762 3054 8327 8399 4645 6 67,66,62
Giải sáu 030 593 347 7 78
Giải bảy 24 78 02 62 8 80
9 97,96,93,99

Mở thưởng ngày 15/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 42303 0 03
Ký hiệu 15TN 8TN 3TN 1 19,10,11,12
Giải nhất 57562 2 28,29
Giải nhì 02519 07032 3 32,39
Giải ba 21265 62510 18228 00379 92646 52511 4 46,48,42
Giải tư 7856 5596 1039 9868 5 56
Giải năm 5463 5588 2429 7797 4374 5673 6 62,65,68,63,61
Giải sáu 687 961 648 7 79,74,73
Giải bảy 88 42 12 89 8 88,87,89
9 96,97

Mở thưởng ngày 14/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 81843 0 06,08,00
Ký hiệu 10TM 7TM 14TM 1 12
Giải nhất 53557 2 20,27,25
Giải nhì 76583 53032 3 32,37,34
Giải ba 86806 23148 62208 00500 46350 01197 4 43,48
Giải tư 9368 6620 3970 7712 5 57,50,56
Giải năm 1187 3565 6327 1125 6169 1037 6 68,65,69
Giải sáu 689 673 268 7 70,73
Giải bảy 34 57 56 37 8 83,87,89
9 97

Mở thưởng ngày 13/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 82182 0 09,03
Ký hiệu 7TL 10TL 4TL 1 18
Giải nhất 68797 2 24,20,26
Giải nhì 12518 28491 3 37,33,38
Giải ba 88892 99144 42486 82318 97756 62567 4 44,48
Giải tư 1784 5609 8270 4080 5 56
Giải năm 3437 3692 0524 6079 7520 3544 6 67
Giải sáu 503 374 333 7 70,79,74
Giải bảy 48 79 26 38 8 82,86,84,80
9 97,91,92

Mở thưởng ngày 12/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 75717 0 05,03
Ký hiệu 5TK 2TK 15TK 1 17,14,15
Giải nhất 46105 2 23,20,28,26,21,24
Giải nhì 80273 26932 3 32,36
Giải ba 82563 42814 92189 81894 26636 46955 4 47
Giải tư 8823 1303 3064 4856 5 55,56
Giải năm 2720 9697 3267 5228 1266 4747 6 63,64,67,66
Giải sáu 526 221 924 7 73,70
Giải bảy 15 64 70 80 8 89,80
9 94,97

Mở thưởng ngày 11/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 53841 0 04,05,07
Ký hiệu 1TH 2TH 6TH 1 12,18
Giải nhất 32820 2 20
Giải nhì 25167 87437 3 37,36
Giải ba 47263 87736 39104 77049 87267 59769 4 41,49,48
Giải tư 0712 9112 5141 0699 5 53
Giải năm 1353 2864 0118 1164 3105 7669 6 67,63,69,64,61
Giải sáu 012 963 648 7 74,77
Giải bảy 61 74 77 07 8
9 99

Mở thưởng ngày 10/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 82811 0 06
Ký hiệu 8TG 7TG 14TG 1 11,12,17,16,15
Giải nhất 67742 2 27,23,25,24
Giải nhì 07532 17147 3 32,36
Giải ba 41927 52858 04482 77612 32073 56974 4 42,47,43
Giải tư 1417 4068 3870 8223 5 58,51
Giải năm 0236 2816 2298 6775 6825 4215 6 68
Giải sáu 251 547 387 7 73,74,70,75,71
Giải bảy 24 71 43 06 8 82,87
9 98

Mở thưởng ngày 09/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 52783 0 04
Ký hiệu 8TF 7TF 5TF 1 17,19,16
Giải nhất 00917 2 23,20,28,26
Giải nhì 80560 79345 3 38,34,31
Giải ba 91923 74919 39678 73482 57620 57438 4 45,48
Giải tư 7070 2064 9086 2034 5 51,57
Giải năm 9628 2868 8765 0017 4251 2931 6 60,64,68,65
Giải sáu 217 457 448 7 78,70
Giải bảy 04 16 26 91 8 83,82,86
9 91

Mở thưởng ngày 08/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 44868 0 05,02,00
Ký hiệu 4TE 2TE 9TE 1 14,13
Giải nhất 77679 2 27,22,28,23
Giải nhì 63505 91051 3 38,30
Giải ba 87214 83163 91238 51695 32727 46783 4 48
Giải tư 4597 6596 3882 7222 5 51,53
Giải năm 0530 5563 9528 2585 7148 3853 6 68,63
Giải sáu 491 279 997 7 79
Giải bảy 23 02 00 13 8 83,82,85
9 95,97,96,91

Mở thưởng ngày 07/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 97616 0 09,02,03
Ký hiệu 8TD 1TD 3TD 1 16
Giải nhất 01357 2 25,21
Giải nhì 82135 66464 3 35,38
Giải ba 82457 96970 53109 81190 25349 40983 4 49,48
Giải tư 9738 7602 8425 8068 5 57,55,59,52
Giải năm 9782 1476 5255 1459 0374 1883 6 64,68
Giải sáu 503 552 821 7 70,76,74
Giải bảy 88 48 21 70 8 83,82,88
9 90

Mở thưởng ngày 06/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 58517 0 09,06
Ký hiệu 7TC 5TC 11TC 1 17,10,19,14
Giải nhất 15045 2 26,22,27,24,21
Giải nhì 36548 93310 3 36,35,31
Giải ba 79836 21826 14419 62322 27127 96909 4 45,48,41,47
Giải tư 6406 8870 0414 9324 5
Giải năm 9296 2221 0126 3335 8941 0581 6 66,67,60
Giải sáu 947 666 467 7 70,77
Giải bảy 96 60 31 77 8 81
9 96

Mở thưởng ngày 05/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 30051 0 00,03
Ký hiệu 7TB 15TB 1TB 1 10,12,16
Giải nhất 43294 2
Giải nhì 48137 43790 3 37
Giải ba 51700 69689 39971 63070 39403 84610 4 40,41
Giải tư 6240 2853 9803 2312 5 51,53,55,57,50,58
Giải năm 7985 4203 2255 8178 4899 2794 6
Giải sáu 441 896 157 7 71,70,78
Giải bảy 50 03 16 58 8 89,85
9 94,90,99,96

Mở thưởng ngày 04/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 41784 0 05,04
Ký hiệu 1TA 13TA 5TA 1 16,13,10
Giải nhất 40530 2 21,24
Giải nhì 58805 88316 3 30,35,36,32
Giải ba 02098 47475 70848 96221 50504 31213 4 48,42
Giải tư 2874 0893 0824 6265 5 55,58,57
Giải năm 0710 1090 1135 5682 8836 5896 6 65,63
Giải sáu 636 955 442 7 75,74
Giải bảy 63 58 57 32 8 84,82
9 98,93,90,96

Mở thưởng ngày 03/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 91254 0 06,03,04
Ký hiệu 6SR 13SR 11SR 1 13,18
Giải nhất 37095 2 23,29,20,26
Giải nhì 71323 56977 3
Giải ba 41761 35543 29078 69655 48106 07296 4 43
Giải tư 7892 1329 3774 9013 5 54,55
Giải năm 3420 7426 1569 9065 3718 6003 6 61,69,65,60
Giải sáu 404 287 594 7 77,78,74
Giải bảy 83 60 82 06 8 87,83,82
9 95,96,92,94

Mở thưởng ngày 02/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 40725 0 09,05
Ký hiệu 13SQ 6SQ 15SQ 1 16,12
Giải nhất 77727 2 25,27,21,26,24
Giải nhì 11421 33009 3 39
Giải ba 88981 25570 33326 73380 05278 17839 4 41,46,40,43
Giải tư 0861 1388 3816 9805 5 54,57,52
Giải năm 7641 0146 0463 3340 3812 3943 6 61,63
Giải sáu 254 785 457 7 70,78
Giải bảy 12 24 52 61 8 81,80,88,85
9

Mở thưởng ngày 01/09/2019

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 61697 0
Ký hiệu 2SP 5SP 3SP 1 18,19
Giải nhất 26468 2 24,29,28
Giải nhì 16660 81453 3 36,34,31
Giải ba 14662 65449 52136 18193 23224 49029 4 49
Giải tư 5234 0077 1995 0169 5 53
Giải năm 5097 4318 4562 6628 4618 1993 6 68,60,62,69,64
Giải sáu 675 685 564 7 77,75
Giải bảy 84 19 31 77 8 85,84
9 97,93,95

Chọn ngày