Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 31/03/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 98819 0 08
Ký hiệu 5EM 14EM 10EM 1 19,12,15,17,10
Giải nhất 44179 2
Giải nhì 96294 96108 3 38,30
Giải ba 61368 22973 51191 28270 11119 11461 4 45
Giải tư 6484 4112 0063 8515 5 55,57,58
Giải năm 4555 2238 0157 5358 6076 8185 6 68,61,63
Giải sáu 957 130 489 7 79,73,70,76
Giải bảy 17 45 96 10 8 84,85,89
9 94,91,96

Mở thưởng ngày 30/03/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 42902 0 02,09,06,05
Ký hiệu 12EN 5EN 9EN 1 12,14
Giải nhất 92559 2 21
Giải nhì 98712 08709 3 39
Giải ba 03080 71055 13663 02249 36140 28867 4 49,40,43
Giải tư 1559 3221 3343 0895 5 59,55,58
Giải năm 4639 7093 8482 4906 2576 9849 6 63,67
Giải sáu 314 495 258 7 76,79
Giải bảy 55 94 79 05 8 80,82
9 95,93,94

Mở thưởng ngày 29/03/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 28914 0 09,02
Ký hiệu 3EP 6EP 5EP 1 14,11,13
Giải nhất 63988 2 23,24
Giải nhì 66992 90797 3 37
Giải ba 99095 26209 16780 19311 58837 67813 4 47,42
Giải tư 5147 2189 6051 0363 5 51,56,52
Giải năm 3597 7479 9223 4583 2266 4751 6 63,66
Giải sáu 342 556 502 7 79
Giải bảy 24 66 52 88 8 88,80,89,83
9 92,97,95

Mở thưởng ngày 28/03/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 91159 0 09,08,06,02,03
Ký hiệu 2EQ 7EQ 14EQ 1 14,15,10
Giải nhất 40109 2 28,23
Giải nhì 87459 66379 3 37,31,35
Giải ba 97314 60879 30091 10908 57906 96546 4 46,45
Giải tư 6281 0402 5637 7531 5 59,53,58
Giải năm 3528 3363 6791 7953 1195 6735 6 63
Giải sáu 815 758 345 7 79,74
Giải bảy 74 03 10 23 8 81
9 91,95

Mở thưởng ngày 27/03/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 33555 0 09,04
Ký hiệu 5ER 11ER 3ER 1 11
Giải nhất 52557 2 28,23
Giải nhì 50894 51062 3 32,38
Giải ba 17067 41228 31970 92048 36571 26045 4 48,45,44
Giải tư 4978 9209 8932 8979 5 55,57,54
Giải năm 9923 2793 6344 1138 5679 5484 6 62,67
Giải sáu 204 276 911 7 70,71,78,79,76
Giải bảy 82 38 99 54 8 84,82
9 94,93,99

Mở thưởng ngày 26/03/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 94135 0 04,03,06
Ký hiệu 12ES 11ES 2ES 1 13,12,10
Giải nhất 22059 2
Giải nhì 09748 36993 3 35,38,34,36
Giải ba 72676 03613 18638 00004 49295 78138 4 48
Giải tư 0172 3503 5464 8693 5 59,54,58,55
Giải năm 4512 8354 8195 3258 7506 9634 6 64
Giải sáu 910 855 136 7 76,72
Giải bảy 06 93 82 80 8 82,80
9 93,95

Mở thưởng ngày 25/03/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 54296 0 00
Ký hiệu 7ET 8ET 2ET 1 13,18,11,17,19
Giải nhất 54643 2 21
Giải nhì 85240 19833 3 33,37
Giải ba 47082 32268 46213 34273 56000 09457 4 43,40,45,48
Giải tư 5564 0066 2488 4437 5 57,55
Giải năm 7455 3884 3745 8018 4711 4882 6 68,64,66
Giải sáu 184 517 673 7 73
Giải bảy 68 19 21 48 8 82,88,84
9 96

Chọn ngày