Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 06/02/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 35492 0 09
Ký hiệu 10MU 11MU 1MU 9MU 13MU 6MU 1 10,14,17,19
Giải nhất 27386 2 25,20
Giải nhì 77331 13534 3 31,34,35
Giải ba 61892 81361 57325 19943 52187 55210 4 43
Giải tư 2014 6409 3258 8688 5 58,50,56
Giải năm 9374 4850 8320 7814 8710 0717 6 61,66
Giải sáu 794 635 599 7 74
Giải bảy 95 56 66 19 8 86,87,88
9 92,94,99,95

Mở thưởng ngày 05/02/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 06194 0 09
Ký hiệu 12MV 20MV 15MV 3MV 16MV 9MV 13MV 8MV 1 17
Giải nhất 41299 2 20,29,27
Giải nhì 35133 39473 3 33,37,31
Giải ba 40420 29343 31064 66278 59129 16617 4 43
Giải tư 7037 9260 2809 5294 5 59,57
Giải năm 7690 7727 6959 0095 1920 7180 6 64,60
Giải sáu 078 772 457 7 73,78,72,74,79
Giải bảy 85 74 31 79 8 80,85
9 94,99,90,95

Mở thưởng ngày 04/02/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 64948 0 00,04,06
Ký hiệu 2MX 1MX 12MX 8MX 6MX 3MX 1 12,14,10,18
Giải nhất 04674 2 22
Giải nhì 16883 77334 3 34,38,33
Giải ba 12795 68347 65312 09038 86560 22314 4 48,47,46
Giải tư 2746 8474 2057 3300 5 57
Giải năm 5264 2363 1877 0033 2488 9198 6 60,64,63
Giải sáu 104 622 010 7 74,77
Giải bảy 77 06 18 96 8 83,88
9 95,98,96

Mở thưởng ngày 03/02/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 52766 0
Ký hiệu 5MY 7MY 8MY 4MY 2MY 6MY 1 12,11
Giải nhất 79512 2 22,29,28,25
Giải nhì 12874 00591 3 39,31,37
Giải ba 19739 53846 86931 48174 75976 36988 4 46,49
Giải tư 9591 7194 9590 7739 5 53
Giải năm 9894 3969 3811 5153 3349 3722 6 66,69,61,67
Giải sáu 561 446 237 7 74,76
Giải bảy 29 67 28 25 8 88
9 91,94,90

Mở thưởng ngày 02/02/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 60755 0 08,00,02,04,06
Ký hiệu 11MZ 8MZ 5MZ 4MZ 6MZ 9MZ 1 19
Giải nhất 35682 2 27
Giải nhì 29934 63527 3 34,38,30
Giải ba 36869 93254 18961 79187 66574 51138 4 42
Giải tư 9942 3708 0879 3794 5 55,54,51
Giải năm 1300 9770 4034 6902 1730 9819 6 69,61
Giải sáu 104 606 619 7 74,79,70
Giải bảy 51 19 90 89 8 82,87,89
9 94,90

Mở thưởng ngày 01/02/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 34838 0 09,06
Ký hiệu 4LA 6LA 12LA 10LA 1LA 15LA 1 18,16,12
Giải nhất 29989 2 29
Giải nhì 64285 65938 3 38,35,37
Giải ba 54835 94648 82384 40292 70918 01062 4 48,41,47,42
Giải tư 8441 1468 0916 5129 5 54
Giải năm 6463 5037 7184 2312 3165 6247 6 62,68,63,65,61
Giải sáu 042 076 709 7 76,74
Giải bảy 74 54 61 06 8 89,85,84
9 92

Mở thưởng ngày 31/01/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 30061 0 01,09,08,07
Ký hiệu 11LB 13LB 2LB 19LB 15LB 5LB 1LB 9LB 1 16,15
Giải nhất 21284 2 23,22,21,20
Giải nhì 95201 18959 3 36
Giải ba 39371 85823 24941 22036 22477 18709 4 41,40,49
Giải tư 1081 8622 3216 0868 5 59,57,55
Giải năm 8908 5675 3757 0290 6421 3461 6 61,68
Giải sáu 940 315 055 7 71,77,75
Giải bảy 07 15 20 49 8 84,81
9 90

Mở thưởng ngày 30/01/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 16179 0 01,03
Ký hiệu 12LC 14LC 8LC 13LC 11LC 9LC 1 10,12,19
Giải nhất 12198 2 24,25,29,20
Giải nhì 66824 97525 3 37
Giải ba 76829 01458 00678 04710 93846 11457 4 46,40
Giải tư 3440 5637 9612 9495 5 58,57
Giải năm 2099 6964 0572 7189 8620 3391 6 64,65
Giải sáu 901 919 624 7 79,78,72,70
Giải bảy 96 65 03 70 8 89
9 98,95,99,91,96

Mở thưởng ngày 29/01/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 76479 0 06,03
Ký hiệu 3LD 17LD 8LD 4LD 20LD 9LD 13LD 12LD 1 15,11
Giải nhất 25766 2 23,27,20,26
Giải nhì 72194 11034 3 34,38,35
Giải ba 40098 29006 40715 61584 39911 24856 4 42,48
Giải tư 3454 3693 5723 7638 5 56,54
Giải năm 5842 0789 9534 0388 1327 2320 6 66
Giải sáu 134 548 571 7 79,71
Giải bảy 35 26 48 03 8 84,89,88
9 94,98,93

Mở thưởng ngày 28/01/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 87219 0 04
Ký hiệu 10LE 9LE 8LE 11LE 12LE 15LE 1 19,12,13
Giải nhất 88795 2 26
Giải nhì 61887 71870 3 36,30
Giải ba 36399 99176 44895 48144 89665 83781 4 44,40
Giải tư 1226 3681 3051 3591 5 51
Giải năm 1368 8512 0613 9140 8974 7483 6 65,68
Giải sáu 313 104 436 7 70,76,74,75
Giải bảy 30 87 80 75 8 87,81,83,80
9 95,99,91

Mở thưởng ngày 27/01/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 72859 0 05,08,01
Ký hiệu 1LF 7LF 11LF 15LF 6LF 3LF 1
Giải nhất 84970 2 22,26,20
Giải nhì 22948 27905 3 39,35
Giải ba 68839 72151 45870 16675 45622 30683 4 48,42
Giải tư 5687 8094 1582 5288 5 59,51,52
Giải năm 9289 6626 4652 3120 7508 5479 6 66,63,69
Giải sáu 166 101 463 7 70,75,79
Giải bảy 93 42 35 69 8 83,87,82,88,89
9 94,93

Chọn ngày