Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 05/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 18296 0 00,08,09
Ký hiệu 9MH 10MH 15MH 5MH 8MH 11MH 1 14
Giải nhất 78477 2 29,28,27,23
Giải nhì 45550 43096 3 39,30,34
Giải ba 96358 95929 36559 75128 57239 55000 4 45,48
Giải tư 2284 1927 2908 2545 5 50,58,59,53
Giải năm 5295 6291 5648 2972 2391 3723 6 61
Giải sáu 439 561 453 7 77,72
Giải bảy 14 30 09 34 8 84
9 96,95,91

Mở thưởng ngày 04/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 11617 0 08,01,06,07
Ký hiệu 12MK 13MK 11MK 6MK 14MK 7MK 1 17,14
Giải nhất 14482 2 21
Giải nhì 90947 57775 3 39,38
Giải ba 00159 49308 23844 25801 51183 36488 4 47,44,40
Giải tư 6814 7456 4506 3570 5 59,56,57,50
Giải năm 5801 7707 8657 9139 0350 1071 6
Giải sáu 640 101 838 7 75,70,71,74
Giải bảy 21 74 87 38 8 82,83,88,87
9

Mở thưởng ngày 03/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 02836 0 05
Ký hiệu 9MN 7MN 1MN 5MN 14MN 13MN 1 10,19,15
Giải nhất 17739 2 28,22,24
Giải nhì 83199 41288 3 36,39,32,35
Giải ba 39790 00210 40555 56056 67292 22705 4 49
Giải tư 4384 5028 9522 4619 5 55,56,54,59
Giải năm 3983 6315 5489 1832 5554 6959 6 64,65
Giải sáu 264 195 824 7
Giải bảy 65 35 36 49 8 88,84,83,89
9 99,90,92,95

Mở thưởng ngày 02/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 57611 0 04,08,00,03,06
Ký hiệu 12MP 10MP 7MP 8MP 15MP 4MP 1 11,13,12,19
Giải nhất 53204 2 23,25
Giải nhì 45723 66225 3 30
Giải ba 78295 29499 34657 73208 35456 82761 4
Giải tư 5230 8213 6912 3355 5 57,56,55
Giải năm 6467 6380 0682 3164 7900 6970 6 61,67,64
Giải sáu 993 992 119 7 70,71
Giải bảy 03 06 00 71 8 80,82
9 95,99,93,92

Mở thưởng ngày 01/08/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 86012 0 01,06,04,03
Ký hiệu 5MQ 10MQ 6MQ 15MQ 3MQ 13MQ 1 12
Giải nhất 32501 2 29,23
Giải nhì 65179 29479 3 34
Giải ba 10769 14801 70706 67691 14159 52104 4 43,48,44
Giải tư 9534 1043 8496 8956 5 59,56
Giải năm 5165 5403 4675 4690 0671 1348 6 69,65,63
Giải sáu 944 629 987 7 79,75,71
Giải bảy 23 97 63 01 8 87
9 91,96,90,97

Mở thưởng ngày 31/07/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 14362 0 02,03,05
Ký hiệu 10MR 8MR 7MR 1MR 15MR 6MR 1 15,17,12
Giải nhất 38252 2 29,28
Giải nhì 63687 65066 3 32,35,33
Giải ba 45102 19956 15629 04103 72915 59617 4 46,42
Giải tư 5571 9646 7871 9392 5 52,56
Giải năm 3032 4535 0105 8993 6895 5871 6 62,66
Giải sáu 028 512 633 7 71
Giải bảy 42 81 03 87 8 87,81
9 92,93,95

Mở thưởng ngày 30/07/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 45563 0 00,04,02
Ký hiệu 10MS 8MS 12MS 15MS 9MS 11MS 1 11,13,12,14
Giải nhất 38211 2 23,21
Giải nhì 20937 32223 3 37,31,38,39
Giải ba 31881 13631 48786 42172 28213 88641 4 41
Giải tư 0111 1000 8121 9412 5
Giải năm 2904 4170 0402 8438 3172 9489 6 63,64
Giải sáu 114 064 041 7 72,70
Giải bảy 95 97 23 39 8 81,86,89
9 95,97

Mở thưởng ngày 29/07/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 63717 0 06,09
Ký hiệu 8MT 3MT 4MT 12MT 6MT 10MT 1 17,13
Giải nhất 68586 2 27,29,23
Giải nhì 28579 09181 3
Giải ba 69627 85349 96179 76393 80298 77570 4 49
Giải tư 3806 7649 8953 1113 5 53,54
Giải năm 9690 5129 9966 4809 3192 4095 6 66,62,64
Giải sáu 862 117 471 7 79,70,71,78
Giải bảy 78 23 54 64 8 86,81
9 93,98,90,92,95

Mở thưởng ngày 28/07/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 91382 0 05,07
Ký hiệu 5MU 11MU 9MU 10MU 1MU 4MU 1 11,16
Giải nhất 37651 2 28,23
Giải nhì 63205 39553 3 33,31,32,34
Giải ba 64511 42752 08998 58959 14592 94933 4 45
Giải tư 8407 1399 7392 6051 5 51,53,52,59,57
Giải năm 4007 4878 8482 3228 5216 2257 6
Giải sáu 231 457 670 7 78,70
Giải bảy 32 23 34 45 8 82
9 98,92,99

Mở thưởng ngày 27/07/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 38931 0 06,01
Ký hiệu 14MV 3MV 10MV 9MV 13MV 12MV 1 17,14
Giải nhất 42099 2 25
Giải nhì 09443 44948 3 31,36,38,35
Giải ba 84149 74367 50336 32017 35777 13942 4 43,48,49,42
Giải tư 9483 2755 6068 7638 5 55,54,50
Giải năm 9890 4106 5089 2454 8514 2135 6 67,68
Giải sáu 050 836 691 7 77,79
Giải bảy 96 01 79 25 8 83,89
9 99,90,91,96

Mở thưởng ngày 26/07/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 71154 0 00,09,01
Ký hiệu 14MX 2MX 9MX 12MX 13MX 11MX 1 13,19,17,12,11
Giải nhất 76972 2
Giải nhì 86553 71613 3 35,37
Giải ba 40019 42698 85600 81597 11389 69140 4 40
Giải tư 0860 0117 9809 5756 5 54,53,56,58,59
Giải năm 4887 3896 2588 3158 8401 8135 6 60,67
Giải sáu 412 196 891 7 72
Giải bảy 67 37 59 11 8 89,87,88
9 98,97,96,91

Chọn ngày