Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 20/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 05042 0 00,05,06
Ký hiệu 7PB 1PB 6PB 13PB 8PB 4PB 1
Giải nhất 66900 2 21,22,27
Giải nhì 03482 31797 3 31,35,32
Giải ba 17931 53457 36521 54749 11897 26393 4 42,49
Giải tư 0057 0505 1535 7952 5 57,52,54
Giải năm 1079 8970 6887 6497 9606 1522 6 61
Giải sáu 827 732 174 7 79,70,74
Giải bảy 54 06 81 61 8 82,87,81
9 97,93

Mở thưởng ngày 19/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 54004 0 04,08
Ký hiệu 4PC 8PC 2PC 11PC 1PC 14PC 1 13,14
Giải nhất 72588 2 24,22
Giải nhì 90168 50167 3 36,31
Giải ba 32779 20782 72573 44493 04989 54543 4 43
Giải tư 2253 7024 2513 3108 5 53
Giải năm 1253 7713 8686 2592 2236 7094 6 68,67
Giải sáu 586 478 322 7 79,73,78
Giải bảy 95 31 14 68 8 88,82,89,86
9 93,92,94,95

Mở thưởng ngày 18/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 20290 0 03,01
Ký hiệu 1PD 9PD 5PD 12PD 14PD 4PD 1 12
Giải nhất 28162 2 20,23
Giải nhì 39930 04541 3 30,36,33,37
Giải ba 12820 49798 74603 74480 79568 99474 4 41,40,45
Giải tư 2797 7212 6076 9436 5 53
Giải năm 5840 4233 8930 4212 1688 0937 6 62,68,63
Giải sáu 299 612 363 7 74,76
Giải bảy 01 23 53 45 8 80,88
9 90,98,97,99

Mở thưởng ngày 17/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 04170 0 09,06
Ký hiệu 10PE 11PE 15PE 2PE 1PE 4PE 12PE 14PE 1 14
Giải nhất 71985 2 28
Giải nhì 43509 16141 3 31,30,38,34
Giải ba 58831 80153 35981 30730 83764 91048 4 41,48,42
Giải tư 0914 1931 7961 1276 5 53,56
Giải năm 8042 2306 1138 3873 3697 4669 6 64,61,69,60
Giải sáu 496 256 878 7 70,76,73,78
Giải bảy 60 34 96 28 8 85,81
9 97,96

Mở thưởng ngày 16/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 89582 0
Ký hiệu 1PF 3PF 8PF 13PF 7PF 15PF 1 11,19,12
Giải nhất 71120 2 20,29,21
Giải nhì 80529 90561 3 33,32
Giải ba 35792 49983 73121 75011 34640 24493 4 40,43
Giải tư 4352 1487 1574 2359 5 52,59,54,51
Giải năm 2433 3919 3388 3394 4554 3240 6 61
Giải sáu 986 043 151 7 74
Giải bảy 33 97 12 32 8 82,83,87,88,86
9 92,93,94,97

Mở thưởng ngày 15/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 23030 0 09,06,08
Ký hiệu 6PG 5PG 11PG 10PG 12PG 1PG 1 18,11
Giải nhất 91709 2 21,29
Giải nhì 85782 29769 3 30,32,37,39,35
Giải ba 50289 02032 55341 84037 50453 54763 4 41,43
Giải tư 4521 2118 0952 5967 5 53,52,59,54
Giải năm 2611 9343 3439 4487 2006 1729 6 69,63,67
Giải sáu 511 959 654 7
Giải bảy 18 35 08 52 8 82,89,87
9

Mở thưởng ngày 14/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 32489 0 01,09
Ký hiệu 13PH 2PH 15PH 14PH 12PH 10PH 1 17
Giải nhất 32685 2 27
Giải nhì 87995 85227 3 31,33,39,38,35
Giải ba 15963 75101 22878 21787 99293 03017 4 43
Giải tư 6859 6231 5609 0233 5 59
Giải năm 4382 5185 4679 8089 2639 4762 6 63,62,64,61
Giải sáu 064 138 931 7 78,79
Giải bảy 61 43 88 35 8 89,85,87,82,88
9 95,93

Mở thưởng ngày 13/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 28463 0 08,04,01
Ký hiệu 2PK 10PK 5PK 9PK 7PK 13PK 1 15
Giải nhất 11841 2 23,24,29
Giải nhì 65265 03892 3 39,35
Giải ba 41161 37992 64523 49239 21899 58599 4 41,48,44,40
Giải tư 2635 7284 3108 4778 5 50
Giải năm 6204 8680 0148 4644 9601 1494 6 63,65,61,64
Giải sáu 840 124 015 7 78
Giải bảy 50 29 64 01 8 84,80
9 92,99,94

Mở thưởng ngày 12/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 51880 0 05,03,04
Ký hiệu 1PM 2PM 10PM 11PM 13PM 6PM 1 18,14,19
Giải nhất 88005 2 29,21,24
Giải nhì 25771 26029 3 32
Giải ba 34257 84661 38552 36118 32450 49503 4
Giải tư 4932 0114 8251 1821 5 57,52,50,51,53
Giải năm 9461 1024 6778 8797 5980 8173 6 61
Giải sáu 457 287 953 7 71,78,73
Giải bảy 84 04 19 61 8 80,87,84
9 97

Mở thưởng ngày 11/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 16129 0 05
Ký hiệu 9PN 8PN 2PN 14PN 1PN 6PN 1 13
Giải nhất 69128 2 29,28,21,25
Giải nhì 72785 45940 3 34,32
Giải ba 47968 02595 58656 70605 58152 19991 4 40,48
Giải tư 6289 8521 9068 3779 5 56,52,51,54,55,53
Giải năm 4851 8648 2493 6781 5634 2321 6 68
Giải sáu 425 593 454 7 79
Giải bảy 32 55 53 13 8 85,89,81
9 95,91,93

Mở thưởng ngày 10/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 81320 0 07,04,06,09,02,05
Ký hiệu 6PQ 11PQ 4PQ 3PQ 9PQ 12PQ 1 19,16
Giải nhất 66553 2 20,28
Giải nhì 90953 75895 3 33
Giải ba 87507 18033 11282 88242 46819 07775 4 42,41,40
Giải tư 9593 9428 1904 9487 5 53
Giải năm 3506 4441 8894 8916 3909 4570 6
Giải sáu 502 305 640 7 75,70
Giải bảy 09 04 40 07 8 82,87
9 95,93,94

Mở thưởng ngày 09/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 88000 0 00,02
Ký hiệu 11PR 7PR 14PR 1PR 10PR 9PR 1 19,11,16,10,14
Giải nhất 06019 2 27,20,23,24
Giải nhì 12893 98827 3 37,33,36
Giải ba 18211 96320 20202 98093 87179 00716 4 40
Giải tư 4137 2333 8323 6440 5
Giải năm 7233 6610 6890 5224 4289 6097 6 68
Giải sáu 520 788 636 7 79
Giải bảy 24 14 68 90 8 89,88
9 93,90,97

Mở thưởng ngày 08/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 22022 0 05,09
Ký hiệu 12PS 6PS 4PS 11PS 2PS 10PS 1 16,12,17
Giải nhất 53249 2 22
Giải nhì 12116 21873 3 34,33,31
Giải ba 73594 75334 35205 23355 08743 18255 4 49,43
Giải tư 4757 1591 8512 8391 5 55,57,58,56
Giải năm 1817 1409 3198 0564 3655 6933 6 64,69
Giải sáu 591 558 069 7 73
Giải bảy 85 56 31 83 8 85,83
9 94,91,98

Mở thưởng ngày 07/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 13853 0 03,09
Ký hiệu 1PT 14PT 3PT 6PT 5PT 13PT 1 15,11
Giải nhất 50752 2 25,23
Giải nhì 61125 92255 3 35,38,37
Giải ba 98715 29861 29848 61654 50452 62411 4 48,43,49
Giải tư 1769 3992 2193 5003 5 53,52,55,54
Giải năm 0994 2275 2235 3255 0591 1643 6 61,69,62
Giải sáu 738 761 537 7 75
Giải bảy 62 23 09 49 8
9 92,93,94,91

Mở thưởng ngày 06/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 01993 0 01,00
Ký hiệu 8PU 4PU 1PU 13PU 2PU 11PU 1 13,15,12
Giải nhất 03278 2 20,25
Giải nhì 51213 94865 3
Giải ba 69768 45041 35796 12715 79312 71401 4 41
Giải tư 3493 6320 8856 5698 5 56,54,51,58
Giải năm 5654 0856 4466 1100 8872 0251 6 65,68,66,60
Giải sáu 725 995 284 7 78,72
Giải bảy 95 98 60 58 8 84
9 93,96,98,95

Mở thưởng ngày 05/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 52085 0 02,03,00
Ký hiệu 14PV 13PV 1PV 11PV 15PV 5PV 1 14,19,13
Giải nhất 00030 2 24,27,23,25
Giải nhì 56742 42861 3 30,31,34
Giải ba 24524 25873 36114 08961 14219 82341 4 42,41,44
Giải tư 6870 4444 1431 2402 5 57
Giải năm 8092 9813 1203 4066 5657 3774 6 61,66
Giải sáu 199 134 127 7 73,70,74
Giải bảy 70 23 25 00 8 85
9 92,99

Mở thưởng ngày 04/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 15580 0 07,01,00
Ký hiệu 2PX 11PX 8PX 10PX 9PX 1PX 1 12,10,11
Giải nhất 79107 2 25
Giải nhì 73712 42181 3 34
Giải ba 30283 55284 76464 61810 11075 34179 4 42,49
Giải tư 6011 7452 6842 5634 5 52
Giải năm 4401 4280 7342 0891 5561 5483 6 64,61,65
Giải sáu 352 765 525 7 75,79
Giải bảy 49 34 00 86 8 80,81,83,84,86
9 91

Mở thưởng ngày 03/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 80180 0
Ký hiệu 4PY 1PY 8PY 5PY 14PY 10PY 1
Giải nhất 01877 2 21
Giải nhì 35594 24534 3 34,36,31,38
Giải ba 98521 55161 02193 84549 90436 59598 4 49,48,41
Giải tư 7283 3897 4382 3869 5 54,59
Giải năm 8097 3369 8788 7382 4231 8821 6 61,69
Giải sáu 138 048 154 7 77
Giải bảy 96 41 59 83 8 80,83,82,88
9 94,93,98,97,96

Mở thưởng ngày 02/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 45148 0 06,02,00
Ký hiệu 4PZ 3PZ 7PZ 10PZ 2PZ 14PZ 1
Giải nhất 97339 2 21,26
Giải nhì 16906 46858 3 39,36,30,33,37
Giải ba 78858 73559 45336 40394 38321 43575 4 48,46,42
Giải tư 7691 7730 7598 4346 5 58,59
Giải năm 9866 8170 8474 3442 0733 7302 6 66
Giải sáu 237 389 026 7 75,70,74,71
Giải bảy 00 66 95 71 8 89
9 94,91,98,95

Mở thưởng ngày 01/09/2020

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 62557 0
Ký hiệu 10NA 16NA 20NA 7NA 5NA 11NA 4NA 12NA 1 11,19,14
Giải nhất 41211 2
Giải nhì 58893 44992 3 32
Giải ba 27387 26552 70599 15319 09578 66872 4 45,49,46,40
Giải tư 2999 7056 8545 4867 5 57,52,56,59
Giải năm 8145 3967 5949 2832 1472 7114 6 67
Giải sáu 282 246 571 7 78,72,71
Giải bảy 56 40 93 59 8 87,82
9 93,92,99

Chọn ngày