Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 09/12/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 57057 0 01,00,04
Ký hiệu 20CU 19CU 11CU 6CU 13CU 2CU 10CU 9CU 1 13,12
Giải nhất 21341 2 25,21,22,24
Giải nhì 46196 43234 3 34,33
Giải ba 70433 04847 22751 81225 23585 86601 4 41,47
Giải tư 5292 6921 1013 2912 5 57,51,53,52
Giải năm 2594 8296 6698 1779 3989 6487 6
Giải sáu 499 353 222 7 79
Giải bảy 52 24 00 04 8 85,89,87
9 96,92,94,98,99

Mở thưởng ngày 08/12/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 38223 0 06,05,07
Ký hiệu 10CT 14CT 20CT 2CT 13CT 12CT 17CT 1CT 1 15
Giải nhất 77286 2 23,27
Giải nhì 90185 84473 3 39
Giải ba 08584 79697 95286 76506 43075 76662 4
Giải tư 7394 0605 4471 5963 5
Giải năm 1127 8186 4005 2106 8507 6915 6 62,63
Giải sáu 706 481 999 7 73,75,71
Giải bảy 06 39 93 97 8 86,85,84,81
9 97,94,99,93

Mở thưởng ngày 07/12/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 35627 0
Ký hiệu 20CS 7CS 4CS 8CS 9CS 2CS 10CS 17CS 1 17,14,13
Giải nhất 13260 2 27,25,29,24
Giải nhì 96217 17317 3 37
Giải ba 28340 60873 47641 19296 93791 58846 4 40,41,46,48,47,44
Giải tư 1425 0878 0269 6048 5 51,58
Giải năm 4114 5973 7447 0951 0213 1899 6 60,69,68,61
Giải sáu 568 558 529 7 73,78
Giải bảy 44 24 37 61 8
9 96,91,99

Mở thưởng ngày 06/12/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 93178 0 00,08
Ký hiệu 13CR 14CR 9CR 3CR 7CR 12CR 15CR 19CR 1 19,11,17,12,13
Giải nhất 49592 2 27
Giải nhì 64119 45960 3 37,34
Giải ba 32137 68827 28080 32189 58244 14627 4 44,45
Giải tư 7688 4100 2489 4062 5 58
Giải năm 0011 2061 5417 1645 3408 5727 6 60,62,61
Giải sáu 258 412 013 7 78
Giải bảy 08 11 61 34 8 80,89,88
9 92

Mở thưởng ngày 05/12/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 47521 0 00,06,07
Ký hiệu 5CQ 17CQ 10CQ 19CQ 16CQ 2CQ 15CQ 12CQ 1
Giải nhất 07540 2 21
Giải nhì 75731 73475 3 31,36,38
Giải ba 91273 55144 86736 99900 82341 11775 4 40,44,41
Giải tư 4831 7851 5581 2662 5 51,57,59
Giải năm 4138 8878 7384 1966 7257 5976 6 62,66,61
Giải sáu 206 459 399 7 75,73,78,76
Giải bảy 66 61 51 07 8 81,84
9 99

Mở thưởng ngày 04/12/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 87694 0 05,08
Ký hiệu 10CP 17CP 8CP 18CP 6CP 14CP 13CP 5CP 1 12,16,18,19
Giải nhất 91575 2 22,20,21,25,23
Giải nhì 75033 08536 3 33,36,31,37
Giải ba 46248 65031 61731 92459 68147 45722 4 48,47,46
Giải tư 8312 4054 7046 6146 5 59,54,55
Giải năm 2837 7020 5316 7905 4018 9921 6
Giải sáu 708 554 392 7 75
Giải bảy 25 23 55 19 8
9 94,92

Mở thưởng ngày 03/12/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 01716 0 07
Ký hiệu 16CN 9CN 5CN 11CN 4CN 6CN 2CN 15CN 1 16,13,17,19
Giải nhất 77561 2 20,21,28
Giải nhì 47720 88355 3 30,39,37,34
Giải ba 58888 22091 21180 93030 49821 58663 4 47
Giải tư 5620 5047 0428 6339 5 55
Giải năm 7437 0630 4896 2937 8774 2334 6 61,63,64
Giải sáu 663 164 416 7 74
Giải bảy 13 07 17 19 8 88,80
9 91,96

Mở thưởng ngày 02/12/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 87485 0 04,07
Ký hiệu 18CM 11CM 17CM 6CM 14CM 1CM 8CM 3CM 1 19,12,17
Giải nhất 17336 2 22,26,23,27,25
Giải nhì 51133 12554 3 36,33,35,30,37
Giải ba 07135 21522 53104 80826 94365 61619 4
Giải tư 1255 4461 1512 3977 5 54,55,52
Giải năm 7172 5165 4923 7678 2530 2804 6 65,61
Giải sáu 427 937 452 7 77,72,78
Giải bảy 85 25 07 17 8 85
9

Mở thưởng ngày 01/12/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 12301 0 01,00
Ký hiệu 4CL 16CL 1CL 6CL 15CL 12CL 19CL 17CL 1 17,18,10
Giải nhất 78982 2 20,25,28
Giải nhì 02630 94374 3 30,32
Giải ba 19187 84917 12364 34641 35984 38101 4 41,49,42,43
Giải tư 0620 6862 5300 7618 5
Giải năm 0918 6025 9110 3749 0894 8079 6 64,62
Giải sáu 074 487 042 7 74,79
Giải bảy 28 43 32 42 8 82,87,84
9 94

Mở thưởng ngày 30/11/2023

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 07426 0 05,02,07
Ký hiệu 2CK 4CK 6CK 17CK 20CK 19CK 11CK 15CK 1 16,19,13
Giải nhất 98379 2 26,29
Giải nhì 36655 42158 3 32,36
Giải ba 20547 19426 60986 16887 53632 79116 4 47,44,43
Giải tư 8229 9619 1705 7002 5 55,58
Giải năm 2436 1281 6999 0144 7407 1184 6
Giải sáu 391 898 713 7 79,73
Giải bảy 73 07 13 43 8 86,87,81,84
9 99,91,98

Chọn ngày