Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 25/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 00157 0 05
Ký hiệu 3VA 6VA 7VA 14VA 4VA 2VA 1 14,14,16,19
Giải nhất 76628 2 28
Giải nhì 49479 57764 3 33,36,38,39
Giải ba 98479 33581 30972 70416 42514 76196 4
Giải tư 1275 1438 1083 3981 5 55,57
Giải năm 7266 7787 7183 0098 3239 7914 6 64,66
Giải sáu 836 179 033 7 72,75,79,79,79
Giải bảy 19 05 88 55 8 81,81,83,83,87,88
9 96,98

Mở thưởng ngày 24/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 45883 0 01,07
Ký hiệu 12VB 13VB 6VB 9VB 4VB 7VB 1 14
Giải nhất 11884 2 20,26,27,27
Giải nhì 06052 25341 3 35
Giải ba 13947 82242 73553 11471 63635 21620 4 41,42,47,49
Giải tư 7327 7779 4290 9307 5 52,53,53,55,56
Giải năm 1778 2827 1088 0949 2155 4264 6 64
Giải sáu 501 314 381 7 71,74,78,79
Giải bảy 56 53 26 74 8 81,83,84,88
9 90

Mở thưởng ngày 23/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 57860 0 07
Ký hiệu 4VC 6VC 13VC 3VC 5VC 9VC 1 11,11,14,15,18
Giải nhất 70031 2 20,22,24,28
Giải nhì 56407 68115 3 30,30,31,33
Giải ba 30928 93562 53443 65324 88899 01181 4 42,43,46,48
Giải tư 3133 6718 0968 4542 5
Giải năm 4768 3530 9114 2694 2311 0920 6 60,62,68,68
Giải sáu 146 648 511 7
Giải bảy 30 22 81 96 8 81,81
9 94,96,99

Mở thưởng ngày 22/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 09264 0 02
Ký hiệu 4VD 9VD 5VD 12VD 10VD 13VD 1 15
Giải nhất 84081 2 23,26
Giải nhì 02515 40551 3 38
Giải ba 50923 52161 94571 45049 22063 12002 4 40,49,49
Giải tư 2350 7495 3382 3957 5 50,51,57
Giải năm 4240 9067 6766 4874 6126 8781 6 61,63,64,66,66,67
Giải sáu 975 649 138 7 71,74,75,79
Giải bảy 99 66 79 86 8 81,81,82,86
9 95,99

Mở thưởng ngày 21/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 21331 0 07,09
Ký hiệu 2VE 12VE 8VE 6VE 7VE 13VE 1 19,19
Giải nhất 54409 2 24,24,25
Giải nhì 06619 35655 3 31,37
Giải ba 75287 68137 56058 56979 67719 99740 4 40,44,49
Giải tư 9658 2580 7860 6652 5 52,52,55,58,58,59
Giải năm 7769 5852 9649 2524 9395 4084 6 60,66,69
Giải sáu 924 125 959 7 78,79
Giải bảy 78 07 44 66 8 80,84,87
9 95

Mở thưởng ngày 20/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 60545 0 00,02,05
Ký hiệu 5VF 3VF 9VF 11VF 15VF 6VF 1 11,15
Giải nhất 94248 2 28
Giải nhì 55911 27740 3 33,36,37,38
Giải ba 12215 57381 44280 45333 60402 47070 4 40,41,45,48
Giải tư 3600 0336 3138 0575 5 55
Giải năm 9728 4755 8161 3499 7805 1981 6 61,61,67,68
Giải sáu 070 167 361 7 70,70,75
Giải bảy 68 37 41 91 8 80,81,81
9 91,99

Mở thưởng ngày 19/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 23677 0 01,03
Ký hiệu 7VG 3VG 15VG 9VG 12VG 11VG 1 13,16,19
Giải nhất 32856 2 20,21,22,27
Giải nhì 88201 31483 3 33,38,39
Giải ba 31721 22939 19393 86338 94480 25520 4 46,48,48
Giải tư 6750 4933 2122 0719 5 50,52,55,56
Giải năm 8448 8313 5584 9527 1697 4703 6 67
Giải sáu 248 646 116 7 77
Giải bảy 67 96 55 52 8 80,83,84
9 93,96,97

Mở thưởng ngày 18/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 92549 0 02,04,05,08
Ký hiệu 6VH 7VH 14VH 5VH 11VH 13VH 1 13,17
Giải nhất 96884 2 20,21,23,25
Giải nhì 06158 89877 3 35,38,38
Giải ba 24305 53638 12286 37720 42141 51253 4 41,49,49
Giải tư 8202 1717 2304 7338 5 53,58,59
Giải năm 0149 9697 0008 4535 1725 0195 6 69
Giải sáu 494 321 078 7 77,78
Giải bảy 59 13 69 23 8 84,86
9 94,95,97

Mở thưởng ngày 17/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 55095 0 00,01,02,08
Ký hiệu 7VK 1VK 12VK 8VK 5VK 14VK 1 11,12,16
Giải nhất 58464 2 25
Giải nhì 65216 77011 3 36
Giải ba 19594 34767 57701 76863 70980 54862 4 43
Giải tư 8664 4091 1436 8925 5 51
Giải năm 5408 7165 1651 1712 1770 4474 6 62,63,64,64,65,66,67
Giải sáu 002 600 566 7 70,74
Giải bảy 43 98 97 87 8 80,87
9 91,94,95,97,98

Mở thưởng ngày 16/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 12046 0 00,08,08
Ký hiệu 13VL 6VL 1VL 11VL 12VL 9VL 1 15,16
Giải nhất 58127 2 24,25,27
Giải nhì 13716 13938 3 32,34,37,38
Giải ba 97864 15467 16200 33137 19032 27560 4 41,46,48,49
Giải tư 4741 9668 7808 4797 5
Giải năm 5608 8792 4534 1448 0349 2861 6 60,61,64,67,68,68
Giải sáu 968 825 724 7 71,76
Giải bảy 15 76 85 71 8 85
9 92,97

Mở thưởng ngày 15/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 68285 0 00,03,03,05
Ký hiệu 14VM 11VM 1VM 4VM 2VM 15VM 1 13,14,16
Giải nhất 63497 2 22,26,28,28,29
Giải nhì 51148 40526 3 31,33
Giải ba 21460 45322 08942 64777 99903 68603 4 42,43,47,48,48
Giải tư 9743 9831 2616 0548 5 58
Giải năm 0880 6314 8728 3229 3228 1896 6 60
Giải sáu 300 505 685 7 77
Giải bảy 13 33 47 58 8 80,85,85
9 96,97

Mở thưởng ngày 14/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 51338 0 04,08,09
Ký hiệu 15VN 6VN 8VN 7VN 10VN 4VN 1 10,10,11,17,19
Giải nhất 88232 2
Giải nhì 52762 16210 3 30,32,38
Giải ba 01251 21080 30073 33311 23663 69008 4 42,48
Giải tư 0693 1495 1430 1770 5 50,51
Giải năm 5609 1482 3063 0817 0019 9350 6 60,62,62,63,63
Giải sáu 142 448 562 7 70,73
Giải bảy 60 04 10 95 8 80,82
9 93,95,95

Mở thưởng ngày 13/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 02769 0 09
Ký hiệu 3VP 7VP 5VP 1VP 12VP 16VP 2VP 8VP 1 13,13,14,16
Giải nhất 38216 2 29
Giải nhì 11276 94309 3 35,36
Giải ba 64336 21172 87669 76214 95085 69947 4 46,47
Giải tư 7295 0029 4713 7354 5 54,58,59
Giải năm 8886 7271 3378 9059 4262 2858 6 60,62,69,69
Giải sáu 188 146 460 7 71,71,72,76,78
Giải bảy 13 35 71 99 8 85,86,88
9 95,99

Mở thưởng ngày 12/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 16592 0 01,01,01,05,06
Ký hiệu 8VQ 5VQ 9VQ 6VQ 7VQ 1VQ 1 11,16
Giải nhất 87355 2 20
Giải nhì 93491 45401 3 36
Giải ba 68063 72753 35051 60748 57701 15172 4 48
Giải tư 3720 7082 8879 5916 5 51,53,53,55,56
Giải năm 7271 0472 4405 3653 0336 1701 6 63
Giải sáu 411 379 906 7 71,72,72,77,79,79
Giải bảy 92 77 82 56 8 82,82
9 91,92,92

Mở thưởng ngày 11/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 05507 0 06,07,07,08
Ký hiệu 3VR 8VR 4VR 9VR 10VR 12VR 1 10,13,17,17
Giải nhất 94780 2 20
Giải nhì 28367 95448 3 30,35
Giải ba 92653 95189 81513 56865 21041 18375 4 40,41,41,44,48
Giải tư 1091 9317 9206 1383 5 53,59
Giải năm 2420 5010 7844 1730 3159 3577 6 60,65,67
Giải sáu 917 708 040 7 75,77
Giải bảy 41 07 60 35 8 80,83,89
9 91

Mở thưởng ngày 10/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 48146 0 08,09
Ký hiệu 2VS 10VS 14VS 8VS 4VS 9VS 1 14,14,15,17
Giải nhất 63172 2 29
Giải nhì 06185 24165 3 36
Giải ba 21836 46147 12685 13714 82314 70690 4 41,46,47,47
Giải tư 7047 4115 7754 7409 5 54,54
Giải năm 1270 0970 5541 7163 0474 7764 6 63,64,65,68
Giải sáu 817 092 108 7 70,70,72,74
Giải bảy 54 95 68 29 8 85,85
9 90,92,95

Mở thưởng ngày 09/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 82064 0 00,02
Ký hiệu 15VT 10VT 6VT 4VT 1VT 2VT 1 11,15,15,16,17
Giải nhất 08356 2 23,29
Giải nhì 61215 80388 3 30,38
Giải ba 89490 11130 17716 79887 06388 26929 4 40
Giải tư 2573 9123 3390 3611 5 51,54,56
Giải năm 9538 3684 3274 2415 2095 3665 6 64,65
Giải sáu 751 900 277 7 73,74,77
Giải bảy 54 40 02 17 8 84,87,88,88
9 90,90,95

Mở thưởng ngày 08/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 00726 0 00,03,06
Ký hiệu 7VU 5VU 13VU 6VU 1VU 15VU 1
Giải nhất 05627 2 26,26,27
Giải nhì 70149 28426 3 30,33,34,37
Giải ba 80452 76037 93062 41786 56154 32772 4 43,47,49
Giải tư 4433 1343 3747 7960 5 52,54
Giải năm 0734 8998 7569 2665 0306 5171 6 60,61,62,62,65,69
Giải sáu 694 303 562 7 71,72,77
Giải bảy 30 00 77 61 8 86
9 94,98

Mở thưởng ngày 07/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 09854 0 09
Ký hiệu 7VX 14VX 1VX 10VX 8VX 11VX 1 14,14,15,18
Giải nhất 15562 2
Giải nhì 28845 15681 3 34
Giải ba 21044 84466 56370 44614 39798 52457 4 40,41,44,45,46,49
Giải tư 6288 5987 4489 7646 5 54,57
Giải năm 4814 3518 3749 8784 0871 9809 6 62,62,66
Giải sáu 040 284 841 7 70,71
Giải bảy 62 93 15 34 8 81,84,84,87,88,89
9 93,98

Mở thưởng ngày 06/01/2021

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 90402 0 02,08
Ký hiệu 3VY 15VY 5VY 6VY 7VY 9VY 1 10,11,12,19,19
Giải nhất 75947 2 21,27,29,29
Giải nhì 74911 44677 3 32
Giải ba 73443 21480 97489 88629 59071 00881 4 40,43,45,46,47,49
Giải tư 2510 4621 6853 2119 5 53
Giải năm 7445 3419 6129 6096 9127 9897 6 67
Giải sáu 467 040 049 7 71,77
Giải bảy 12 08 46 32 8 80,81,89
9 96,97

Chọn ngày