Kết quả Xổ số truyền thống

Mở thưởng ngày 16/08/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 05904 0 04,05,06,08,09
Ký hiệu 3BC 4BC 1BC 8BC 9BC 15BC 1 14
Giải nhất 06952 2 20,21,21,29
Giải nhì 68041 20939 3 30,33,39
Giải ba 60378 64066 12692 84872 11430 60174 4 41,42,45,46
Giải tư 2899 1421 4333 6106 5 52,57
Giải năm 2708 4857 7045 5878 0546 5721 6 66
Giải sáu 609 529 320 7 72,74,78,78
Giải bảy 42 83 05 14 8 83
9 92,99

Mở thưởng ngày 15/08/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 19117 0 02,07,07
Ký hiệu 15BD 8BD 4BD 6BD 5BD 14BD 1 12,13,16,17,17,17
Giải nhất 51486 2 24,25,28
Giải nhì 27002 45812 3 31,33,34,35
Giải ba 22224 52091 57517 09993 31743 66134 4 43,47
Giải tư 4783 1074 4928 0171 5 57
Giải năm 0247 7431 9917 7825 0207 5207 6 67
Giải sáu 313 533 535 7 71,74
Giải bảy 16 67 93 57 8 83,86
9 91,93,93

Mở thưởng ngày 14/08/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 90213 0 03,04,06,07
Ký hiệu 1BE 5BE 15BE 12BE 9BE 11BE 1 13
Giải nhất 96091 2 21,22,24,26
Giải nhì 12663 03126 3 31,34
Giải ba 96299 28353 21524 76131 26295 69804 4 44
Giải tư 3374 8195 2463 7621 5 53,53,56
Giải năm 8622 0768 2244 3256 0607 5253 6 63,63,68
Giải sáu 134 703 689 7 74,74,75
Giải bảy 74 75 89 06 8 89,89
9 91,95,95,99

Mở thưởng ngày 13/08/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 40306 0 05,06
Ký hiệu 6BF 2BF 11BF 5BF 1BF 14BF 1 14,15
Giải nhất 29373 2 26,29
Giải nhì 24629 41347 3 30,31,34,36
Giải ba 71646 95478 96243 76243 78047 19705 4 40,43,43,46,47,47
Giải tư 0851 2636 5859 6514 5 51,59
Giải năm 6873 5940 3430 6666 8160 1699 6 60,66,66
Giải sáu 731 615 566 7 73,73,75,78
Giải bảy 75 88 26 34 8 88
9 99

Mở thưởng ngày 12/08/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 93970 0 06,09
Ký hiệu 11BG 17BG 6BG 19BG 2BG 16BG 7BG 3BG 1 18,19
Giải nhất 42956 2 21,24
Giải nhì 73740 91882 3 30,31,37,38
Giải ba 83289 82224 72392 74037 55906 71697 4 40,45
Giải tư 8776 4418 7445 8959 5 50,56,59
Giải năm 1169 0666 5630 9231 9050 2909 6 66,67,69
Giải sáu 821 686 067 7 70,72,76
Giải bảy 19 90 38 72 8 82,86,89
9 90,92,97

Mở thưởng ngày 11/08/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 44082 0 01,08
Ký hiệu 1BH 3BH 9BH 4BH 15BH 7BH 1 18
Giải nhất 54663 2 21,21,22,23,24,26
Giải nhì 92964 99837 3 37,38
Giải ba 22054 43808 55157 92026 05240 67821 4 40,44
Giải tư 2738 7721 9324 8774 5 50,51,52,54,57
Giải năm 9294 5523 0851 6678 6552 6797 6 63,64
Giải sáu 222 573 344 7 73,74,78
Giải bảy 18 50 01 97 8 82
9 94,97,97

Mở thưởng ngày 10/08/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 42119 0 00,05
Ký hiệu 3BK 8BK 1BK 11BK 10BK 5BK 1 14,15,15,19
Giải nhất 46227 2 21,22,23,27,28
Giải nhì 15689 40605 3 31,33,35,36
Giải ba 72931 94336 16191 34533 11281 55440 4 40,43
Giải tư 3715 6243 8815 2599 5 50
Giải năm 2175 5335 7267 0050 2428 0823 6 60,67
Giải sáu 480 881 114 7 75
Giải bảy 00 21 22 60 8 80,81,81,89
9 91,99

Mở thưởng ngày 09/08/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 00180 0 01
Ký hiệu 6BL 9BL 11BL 10BL 2BL 4BL 1 14,15,17,18
Giải nhất 08818 2 25,26,29,29
Giải nhì 76858 40225 3 30,31,33,33,37,37
Giải ba 72014 12353 22770 77701 09071 86478 4
Giải tư 2496 0033 3491 3756 5 53,56,58
Giải năm 9133 9537 9829 7490 4817 6589 6
Giải sáu 487 431 615 7 70,71,78
Giải bảy 29 26 30 37 8 80,87,89
9 90,91,96

Mở thưởng ngày 08/08/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 76821 0 03,06,07,07
Ký hiệu 12BM 7BM 13BM 8BM 1BM 10BM 1 12,14,15,16
Giải nhất 26769 2 21,23,24,26,27,29
Giải nhì 25934 27097 3 31,34,35,38
Giải ba 43807 18207 37835 64746 96956 71714 4 43,46
Giải tư 9638 3327 2771 8852 5 52,56,58
Giải năm 5803 4206 1658 8429 7592 1323 6 69
Giải sáu 531 716 624 7 71
Giải bảy 26 15 12 43 8
9 92,97

Mở thưởng ngày 07/08/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 80395 0 02,04,08,08,09,09
Ký hiệu 3BN 12BN 10BN 9BN 14BN 4BN 1 15
Giải nhất 00604 2
Giải nhì 25509 78144 3 34
Giải ba 59383 34164 25193 99102 86355 12585 4 44
Giải tư 8759 8509 1662 6999 5 55,55,57,59
Giải năm 8566 5673 2593 7055 8534 2576 6 62,64,66
Giải sáu 870 598 708 7 70,73,76
Giải bảy 15 08 89 57 8 83,85,89
9 93,93,95,98,99

Mở thưởng ngày 06/08/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 74873 0 04,07,09
Ký hiệu 7BP 12BP 1BP 8BP 2BP 6BP 1 10,11
Giải nhất 78243 2 20,21,25,25,27
Giải nhì 71609 86446 3 34,36,37
Giải ba 61504 82910 88725 81307 14382 76821 4 43,44,46
Giải tư 7562 1111 9085 4994 5 58,59
Giải năm 5479 4825 7458 8637 4759 5644 6 62,69
Giải sáu 020 634 836 7 71,72,73,79
Giải bảy 27 69 71 72 8 82,85
9 94

Mở thưởng ngày 05/08/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 49513 0 01
Ký hiệu 10BQ 6BQ 13BQ 5BQ 15BQ 8BQ 1 11,13,13,14,15,16
Giải nhất 91374 2 22,23,23,23
Giải nhì 13523 80169 3 30,31
Giải ba 21823 68922 93413 71315 35384 07823 4 40,45,47
Giải tư 0393 0045 1630 7989 5
Giải năm 5811 7088 8901 1847 2888 9731 6 67,69
Giải sáu 840 991 794 7 73,74
Giải bảy 73 16 14 67 8 84,88,88,89
9 91,93,94

Mở thưởng ngày 04/08/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 27492 0 01,01,06
Ký hiệu 3BR 5BR 8BR 9BR 14BR 13BR 1 12,17,19
Giải nhất 50569 2 24,29
Giải nhì 07770 83906 3 31,36,37,39
Giải ba 50365 06019 82717 45685 55631 41612 4 42,43
Giải tư 2894 4553 2442 6401 5 53
Giải năm 3139 6062 4573 1868 9701 0743 6 62,65,68,69
Giải sáu 972 393 289 7 70,72,73
Giải bảy 37 36 29 24 8 85,89
9 92,93,94

Mở thưởng ngày 03/08/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 37686 0 01,09
Ký hiệu 7BS 9BS 15BS 3BS 4BS 13BS 1 14,15,18,19
Giải nhất 60371 2 26,27
Giải nhì 33660 43875 3 34
Giải ba 55527 82314 77309 06574 24773 18642 4 40,42,46,48
Giải tư 9148 3426 1501 7519 5 50,51
Giải năm 9150 5760 3983 1193 2334 6678 6 60,60
Giải sáu 686 240 515 7 71,73,74,75,78
Giải bảy 18 86 51 46 8 83,86,86,86
9 93

Mở thưởng ngày 02/08/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 36335 0 03,06,08
Ký hiệu 2BT 14BT 12BT 7BT 1BT 13BT 1 11
Giải nhất 79490 2 21,25,29
Giải nhì 10945 04382 3 30,35,38
Giải ba 97683 25643 03670 62577 76608 23625 4 43,45
Giải tư 1076 7029 2491 7292 5
Giải năm 5511 1170 1403 4791 6830 1185 6 67
Giải sáu 138 098 480 7 70,70,76,77
Giải bảy 67 21 06 93 8 80,82,83,85
9 90,91,91,92,93,98

Mở thưởng ngày 01/08/2022

Giải Kết quả xổ số miền bắc Đầu Loto cặp số
Đặc biệt 46555 0 05,07,08
Ký hiệu 12BU 9BU 7BU 14BU 6BU 8BU 1 11
Giải nhất 11459 2 22,28
Giải nhì 44331 72670 3 31,33,38
Giải ba 09791 21977 96540 46622 69528 69111 4 40,40,48
Giải tư 8040 4166 2393 5238 5 55,59
Giải năm 5081 2597 1948 0507 0291 3793 6 62,62,66
Giải sáu 693 962 297 7 70,77
Giải bảy 05 62 33 08 8 81
9 91,91,93,93,93,97,97

Chọn ngày