Quy định trả thưởng

21/06/2018 11:16 AM

Quy định trả thưởng

Thủ tục quy định khi khách đến lĩnh thưởng.
Khách hàng cần mang theo: + Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân
                                              + Vé trúng thưởng phải còn nguyên khuôn khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa.