Điều kiện để trở thành đại lý xổ số

06/04/2017 10:13 AM

Theo quy định tại điểm a, khoản 1 và khoản 2, khoản 3, Điều 16, Thông tư 75/2013/TT-BTC

Điều kiện để trở thành đại lý xổ số

Theo quy định tại điểm a, khoản 1 và khoản 2, khoản 3, Điều 16, Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số, điều kiện làm đại lý xổ số đối với cá nhân: Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, thường trú tại Việt Nam; không phải là người đang có tiền án, tiền sự; không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đáp ứng được yêu cầu về bảo đảm thanh toán theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với công ty xổ số kiến thiết; có văn bản cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của công ty xổ số kiến thiết khi trở thành đại lý xổ số.

Để làm đại lý xổ số kiến thiết Thủ đô, ngoài những điều kiện trên, cá nhân phải là người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội.