Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết thủ đô chấm dứt phát hành loại hình xổ số lô tô 5G

17/07/2018 10:45 AM

Từ ngày 01/6/2018, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô chấm dứt phát hành loại hình Xổ số Lô tô 5G

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết thủ đô chấm dứt phát hành loại hình xổ số lô tô 5G

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết thủ đô thông báo đến các quý vị khách hàng và đại lý Xố số về việc chấm dứt phát hành loại hình xổ số lô tô 5G kể từ ngày 01/6/2018. 

 

 Quyết định 335/QĐ - XSKT (đã ký)