THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

23/04/2020 10:30 AM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

      CÔNG TY TIẾP TỤC QUAY SỐ MỞ THƯỞNG VÀ PHÁT HÀNH TẤT CẢ CÁC LOẠI HÌNH XỔ SỐ TỪ NGÀY 23/4/2020 (RIÊNG ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH VÀ HUYỆN THƯỜNG TÍN CHƯA PHÁT HÀNH CHO ĐẾN HẾT THỜI GIAN CÁCH LY).