HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

30/07/2020 09:36 AM

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Đ/c Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 
Các cá nhân xuất sắc năm 2019 nhận bằng khen của Bộ Tài chính
              Đ/c Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Công ty
Trao bằng khen tập thể xuất sắc của UBNDTP Hà Nội cho P.Tài vụ