TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19

10/06/2021 13:54 PM

TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19

TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19

Hôm nay, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid -19 và mua vác xin tiêm phòng dịch Covid - 19. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô đã tham gia ủng hộ 50 triệu đồng và 12.500 khẩu trang y tế để chung tay cùng các tổ chức của Thành phố Hà Nội trong việc đẩy lùi dịch Covid 19.