TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN BA ĐÌNH

01/07/2021 11:23 AM

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tiếp tục ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19

TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN BA ĐÌNH

Hôm nay, ngày 01/07/2021, Ban lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô đã ủng hộ 30.000.000đ ( Ba mươi  triệu đồng) tới quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid - 19 của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình với mong muốn cùng góp sức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Quận.