HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÁT HÀNH XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2023 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

26/12/2022 10:10 AM

Ngày 23/12/2022, Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Thủ đô đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phát hành Xổ số kiến thiết năm 2022, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 và Hội nghị đại biểu công nhân viên chức năm 2023.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÁT HÀNH XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2023 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

Hội nghị đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những thách thức đối với công tác phát hành Xổ số kiến thiết năm 2022. Những kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2022, cũng như triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2023. Quan trọng hơn là Hội nghị đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để đề ra những mục tiêu cụ thể, những giải pháp phù hợp, thiết thực cần triển khai thực hiện cho năm 2023.
Hội nghị cũng đã lĩnh hội được nhiều ý kiến đóng góp, nhiều biện pháp đổi mới đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết của các đơn vị trực thuộc cũng như phần ý kiến chỉ đạo sâu sát của đại diện Đảng ủy – Ban Quản lý Công ty.
 
Hội nghị đã trao bằng khen cho 05 đơn vị tập thể xuất sắc năm 2022 gồm: Chi nhánh Xổ số kiến thiết Hoàn Kiếm, Chi nhánh Xổ số kiến thiết Đống Đa, Phòng Tài vụ, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Quản lý Dữ liệu và 53 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Hội nghị cũng đã trao bằng khen ghi nhận sự nỗ lực trong công tác tiêu thụ vé các loại hình xổ số của 14 đại lý Xổ số kiến thiết tiêu biểu trong năm 2022.

Hội nghị đã giao kế hoạch thực hiện chỉ tiêu doanh số cho tất cả các chi nhánh Xổ số kiến thiết.
Hội nghị đại biểu công nhân viên chức năm 2023: Hội nghị đại biểu công nhân viên chức đã tổng kết phong trào hoạt động Công đoàn năm 2022 của Ban chấp hành Công đoàn và triển khai hoạt động Công đoàn năm 2023. Qua Hội nghị này, Công đoàn Công ty đã phát động thi đua đến toàn thể cán bộ công nhân viên chức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2023. Hội nghị đại biểu công nhân viên chức đã bầu được Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024.
Hội nghị đã thống nhất nghị quyết làm cơ sở cho sự phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ của Công ty năm 2023.