Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô thông báo về việc sử dụng giấy bán vé Xổ số điện toán

10/02/2023 10:09 AM

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô thông báo

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô thông báo về việc sử dụng giấy bán vé Xổ số điện toán

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô thông báo đến các Quý vị đại lý bán vé Xổ số điện toán về việc sử dụng giấy bán vé Xổ số điện toán.