Thư cảm ơn của Tỉnh Ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên gửi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô

16/10/2023 15:26 PM

Thư cảm ơn của Tỉnh Ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên gửi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thư cảm ơn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên gửi Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô về việc đã ủng hộ Chương trình xây nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.