Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 - Triển khai nhiệm vụ năm 2018

29/12/2017 12:00 PM

Ngày 28/12/2017, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá quá trình và kết quả hoạt động năm 2017 và đặt ra nhiệm vụ triển khai trong năm 2018.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 - Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 28/12/2017, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số  kiến thiết Thủ đô đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá quá trình và kết quả hoạt động năm 2017 và đặt ra nhiệm vụ triển khai trong năm 2018.

Tại hội nghị, ông Lê Đức Thịnh - Chủ tịch công ty đã thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty đọc báo cáo tổng kết hiệu quả hoạt động năm 2017 của Công ty, trong đó có tổng kết hoạt động của các chi nhánh cũng như của toàn thể công ty. Đồng thời, ông cũng đưa ra những nhiệm vụ trước mắt dành cho các phòng ban, chi nhánh để thực hiện trong năm 2018 nằm tăng hiệu quả kinh doanh, nâng cao đời sống cán bộ nhân viên công ty.


Hội nghị cũng tổ chức trao danh hiệu lao động tiên tiến, lao động xuất sắc cho các tập thể, cá nhân có thành tích lao động tốt trong năm 2017.