ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN HOÀN KIẾM

21/06/2021 15:17 PM

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19

ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN HOÀN KIẾM

Hôm nay, ngày 21/6/2021, Ban lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô đã ủng hộ 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) tới quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid - 19 của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm với mong muốn cùng góp sức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Quận.