HỘI NGHỊ PHÁT HÀNH XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA CỤM THI ĐUA I HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC

13/10/2022 11:11 AM

Hội nghị phát hành Xổ số kiến thiết Miền Bắc 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 của Cụm thi đua I Hội đồng Xổ số kiến thiết Miền Bắc.

HỘI NGHỊ PHÁT HÀNH XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA CỤM THI ĐUA I HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC

Ngày 12/10/2022, Cụm thi đua I thuộc Hội đồng Xổ số kiến thiết Miền Bắc (bao gồm các Công ty xổ số các tỉnh: Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Giang và Bắc Kạn) đã tổ chức Hội nghị sơ kết phát hành Xổ số kiến thiết Miền Bắc 9 tháng đầu năm 2022 và xây dựng phương hướng triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.
Hội nghị đã tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số 9 tháng đầu năm 2022: đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra điểm mạnh, khó khăn, tồn tại, hạn chế khách quan, chủ quan trong công tác phát hành xổ số của từng Công ty Xổ số trong Cụm thi đua I.
Hội nghị đã diễn ra trong bầu không khí xây dựng, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau cùng với nhiều ý kiến đề xuất rất thiết thực của các Công ty thành viên.



Đặc biệt là Hội nghị đã thống nhất và nhất trí cao một số giải pháp kinh doanh cũng như đề xuất một số những kiến nghị trong hoạt động chung của Khối xổ số Miền Bắc với Ban Thường trực Khối, với mong muốn năm 2022 từng Công ty xổ số sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, góp phần vào thành tích chung của Khối Xổ số kiến thiết Miền Bắc.