So sánh loại hình xổ số truyền thống và lô tô tự chọn 5 số trên máy xổ số điện toán

06/04/2017 10:03 AM

Giống nhau: Số chơi trên vé xổ số truyền thống và lô tô tự chọn 5 số đều được so với 27 lần quay của xổ số truyền thống.

So sánh loại hình xổ số truyền thống và lô tô tự chọn 5 số trên máy xổ số điện toán

 -          Giống nhau: Số chơi trên vé xổ số truyền thống và lô tô tự chọn 5 số đều được so với 27 lần quay của xổ số truyền thống.

-          Khác nhau:

·       Với loại hình xổ số truyền thống, khách hàng mua vé tại các bàn đại lý và lĩnh thưởng tại phòng Trả thưởng của Công ty và các chi nhánh xổ số kiến thiết.

·         Với loại hình lô tô tự chọn 5 số, khách hàng có thể chọn được 5 số chơi mà mình muốn, không phải mất thời gian tìm kiếm. Khách hàng có thể lĩnh thưởng ngay tại các đại lý bán vé xổ số điện toán trên toàn địa bàn thành phố nếu giải thưởng dưới 10 triệu đồng.