Nộp thuế đối với giải thưởng xổ số

06/04/2017 10:19 AM

Tại Điều 5 Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ

Nộp thuế đối với giải thưởng xổ số

Tại Điều 5 Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số quy định:

 “Cá nhân trúng thưởng xổ số các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng trên 01 vé xổ số thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

- Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng xổ số là phần giá trị giải thưởng của từng vé xổ số vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân trúng thưởng nhận được.

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với những trường hợp cá nhân trúng thưởng vé xổ số có giá trị trên 10 triệu đồng”.

VD : khách hàng trúng thưởng 15 vé xổ số giải đặc biệt 200 triệu đồng/vé, toàn bộ giá trị tiền thưởng là 3 tỷ đồng thì thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính khấu trừ như sau:

15 vé trúng thưởng, mỗi vé được khấu trừ 10 triệu đồng không tính thuế.

Như vậy, số tiền phải chịu thuế là: 3 tỷ đồng - (15 vé x 10 triệu đồng) = 2,85 tỷ đồng.

Khách hàng phải chịu thuế thu nhập là: 2,85 tỷ đồng x 10% = 285 triệu đồng.