Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng

08/04/2017 10:26 AM

Công ty TNHH MTV Xổ số quy định thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Xổ số quy định thời hạn lĩnh thưởng đối với tất cả các loại hình xổ số ( truyền thống, lô tô, điện toán ) là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé trúng thưởng của khách hàng sẽ không còn giá trị.