Xổ số điện toán 2,3,4 cặp số

20/06/2018 14:43 PM

Là loại hình xổ số mà người mua được quyền lựa chọn các cặp số mà mình ưa thích theo đúng loại hình xổ số được cài trên máy bán vé, hoặc có thể được máy lựa chọn ngẫu nhiên. Việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau khi quay số mở thưởng. Vé trúng thưởng được kiểm tra qua máy bán vé.

Xổ số điện toán 2,3,4 cặp số

Xổ số điện toán có mặt tại Việt Nam từ tháng 8 năm 1999. Xổ số điện toán là loại hình xổ số hiện đại, thuận tiện cho người tham gia, đảm bảo tính khách quan, chính xác và cơ cấu giải thưởng linh hoạt, hấp dẫn người tham gia.

lo to 2 số     lo to 3 so    lo to 4 so

 

LOẠI HÌNH XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 2,3,4 CẶP SỐ

GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

Lô tô 2 cặp số

Trúng cả 2 cặp số và  cả 2 cặp số trùng 2 lần quay

Trúng cả 2 cặp số
Khuyến khích: 1 cặp số trùng 2 lần quay

 

15 lần mệnh giá vé mua

10 lần mệnh giá vé mua
Bằng mệnh giá vé mua

Lô tô 3 cặp số

Trúng cả 3 cặp số và cả 3 cặp số trùng 2 lần quay

Trúng cả 3 cặp số

Khuyến khích: Trúng 2 trong 3 cặp số và 2 cặp số trùng 2 lần quay
Khuyến khích: Trúng 2 trong 3 cặp số và 1 cặp số trùng 2 lần quay

 

60 lần mệnh giá vé mua

45 lần mệnh giá vé mua

10 lần mệnh giá vé mua
2 lần mệnh giá vé mua

Lô tô 4 cặp số

Trúng cả 4 cặp số và cả 4 cặp số trùng 2 lần quay

Trúng cả 4 cặp số

Khuyến khích: trúng 3 trong 4 cặp số và 3 cặp số trùng 2 lần quay

Khuyến khích: trúng 3 trong 4 cặp số và trong đó có 2 cặp số trùng 2 lần quay
Khuyến khích: trúng 3 trong 4 cặp số và trong đó có 1 cặp số trùng 2 lần quay