Xổ số điện toán 2,3,4 cặp số

20/06/2018 14:43 PM

Là loại hình xổ số mà người mua được quyền lựa chọn các cặp số mà mình ưa thích theo đúng loại hình xổ số được cài trên máy bán vé, hoặc có thể được máy lựa chọn ngẫu nhiên. Việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau khi quay số mở thưởng. Vé trúng thưởng được kiểm tra qua máy bán vé.

Xổ số điện toán 2,3,4 cặp số

Xổ số điện toán có mặt tại Việt Nam từ tháng 8 năm 1999. Xổ số điện toán là loại hình xổ số hiện đại, thuận tiện cho người tham gia, đảm bảo tính khách quan, chính xác và cơ cấu giải thưởng linh hoạt, hấp dẫn người tham gia.

lo to 2 số     lo to 3 so    lo to 4 so

 

LOẠI HÌNH

ĐIỀU KIỆN TRÚNG THƯỞNG

TIỀN THƯỞNG (lần)

2 cặp số

Trúng cả 2 cặp số & trùng 2 lần quay trở lên

15 lần

Trúng cả 2 cặp số

10 lần

Trúng 1 trong 2 cặp số & trùng 2 lần quay trở lên

1 lần

 

3 cặp số

Trúng cả 3 cặp số & trùng 2 lần quay trở lên

60 lần

Trúng cả 3 cặp số

45 lần

Trúng 2 trong 3 cặp số & trùng 2 lần quay trở lên

10 lần

Trúng 2 trong 3 cặp số, trong đó có 1 cặp số trùng 2 lần quay trở lên

 2 lần

4 cặp số

Trúng cả 4 cặp số & trùng 2 lần quay trở lên

1.000 lần

Trúng cả 4 cặp số

110 lần

Trúng 3 trong 4 cặp số & trùng 2 lần quay trở lên

30 lần

Trúng 3 trong 4 cặp số, trong đó có 2cặp số trùng 2 lần quay trở lên

 

15 lần

Trúng 3 trong 4 cặp số, trong đó có 1 cặp số trùng 2 lần quay trở lên

 

5 lần