Thay đổi cơ cấu giải Đặc biệt Xổ số kiến thiết miền Bắc

04/10/2018 10:58 AM

Hội đồng XSKT Miền Bắc sẽ chấm dứt thay đổi giải Đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc vào thứ ba và thứ năm hàng tuần từ ngày 1/10/2018.

Thay đổi cơ cấu giải Đặc biệt Xổ số kiến thiết miền Bắc

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô thông báo kể từ kỳ phát hành ngày 1/10/2018 sẽ chấm dứt việc phát hành vé XSKT miền Bắc theo cơ cấu thí điểm ban hành theo quyết định số 81-QĐ/BTT ngày 5/7/2017 của Ban Thường trực Hội đồng XSKT Miền Bắc.

Từ 1/10/2018, giải Đặc biệt XSKT Miền Bắc  là 3 lần quay ký hiệu, 1 lần quay 5 số - mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.

Trước đó, trong các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, giải Đặc biệt XSKT miền Bắc là 1 lần quay ký hiệu và 1 lần quay 5 số - giải thưởng trị giá 3 tỷ đồng. Cơ cấu giải thưởng này sẽ không được áp dụng nữa.